weblog Pendrecht

 


 

Dit is mijn digitale dagboek over Pendrecht, de nieuwste berichten staan altijd bovenaan. Ik werk mijn weblog wekelijks bij op zaterdag en zondag, op zaterdag altijd het actuele nieuws en op zondag iets uit de geschiedenis van Pendrecht of een onderwerp dat indirect op de wijk betrekking heeft. Klik hier om een reactie te sturen.

 


 

ZONDAG 25 FEBRUARI 2024

 

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat ik de gesloten Ocrietfabriek heb bezocht, dit was het bedrijf waar destijds de lavetten werden gemaakt. Formeel stond het bedrijf op het grondgebied van de gemeente Eemnes (adres: Eemweg 108) maar het adres van de postbus was in Baarn. Het was een flinke wandeling vanaf station Baarn want er rijdt geen openbaar vervoer naar toe. Hieronder een deel uit mijn weblog van 25 februari 2009.

 

Het fabriekspand staat er nog in zijn geheel en het lijkt alsof de Ocrietfabriek gisteren nog in bedrijf was, ook al is de sluiting al een half jaar geleden. De Ocrietfabriek ligt ten noorden van Baarn, net voorbij Eembrugge. De fabriek staat aan de Eem en de Eemweg loopt er aan de andere kant omheen.

Toen ik de fabriek naderde was er geen twijfel mogelijk: het grote bord met de naam staat er nog steeds (foto links). Eerst kom je langs de eigenlijke fabriek, het lange gebouw met het zigzagdak, en verderop is een nieuwer gedeelte met de kantoren en de showroom (foto rechts). In het midden daarvan is de ingang, een dubbele deur met daarboven weer op een groot bord de naam van de fabriek. Op het parkeerterrein stonden twee auto's geparkeerd wat de indruk zou kunnen wekken dat de fabriek nog open is. Maar dat is niet zo: alle ramen zijn geblindeerd en als je door de deuren naar binnen kijkt is alles donker en verlaten. Ook de vlaggenmast is slechts een herinnering aan betere tijden.

 

Een uitgebreider verslag van mijn bezoek en de latere lotgevallen van de fabriek zijn te lezen op mijn lavetpagina.

 


 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 2024

 

Opnieuw is een bekend iemand uit Pendrecht weggevallen, op 2 februari j.l. is Carla van Houten op 70-jarige leeftijd overleden. Carla was in december 2010 held van de imagocampagne Pendrecht is Goed Bezig, zij was in die tijd voorzitter van de winkeliersvereniging en eigenaresse van schoenenwinkel Van Liesdonk aan de Krabbendijkestraat. Hoewel ik er geen klant was kwam ik toch regelmatig in de winkel omdat deze in mijn bezorgwijk van In de Kijkerd lag. De zaak had iets huiselijks want er lag vloerbedekking en een gashaard zorgde voor de verwarming in de winter. Langs de muren waren stellingen waarin tot bijna aan het plafond de schoenendozen stonden. Als ik In de Kijkerd bracht was dat meestal op de rustige zaterdagmorgen als er nog geen klanten waren, Carla zat dan aan haar bureau achterin de winkel.

 

De naam van de winkel (foto rechts) herinnert aan de eerste eigenaar van de schoenenwinkel, Jac. van Liesdonk, hij begon de zaak op 15 april 1962. Carla van Houten heeft er 47 jaar achter de toonbank gestaan, eerst als verkoopster maar sinds 1996 als eigenaresse van de winkel. Van Liesdonk schoenen was zowel binnen als buiten Pendrecht een begrip, met name vanwege de dansschoenen want dat was hun specialiteit.

 

Op zaterdag 28 februari 2015 was Van Liesdonk schoenen voor het laatst open en kwam er een einde aan één van de laatste oer-winkels van Pendrecht. De dag van de sluiting kan ik nog goed herinneren en heb ik in mijn weblog beschreven. 's Morgens vroeg liep ik langs de (toen nog gesloten) winkel en de affiches op de ramen met Vandaag laatste dag!! Alles moet weg € 19,- per paar lieten aan duidelijkheid niets te wensen over, de speciale prijs gold overigens niet voor dansschoenen.

 

Aan het einde van de middag liep ik nog even naar binnen, Carla vertelde dat het de hele dag door druk is geweest en zij nog veel heeft verkocht. De etalage was al helemaal leeg, en de stapels dozen in de winkel waren behoorlijk geslonken. Na de sluiting van de winkel heeft Carla nog enkele jaren vanuit huis dansschoenen verkocht, daaraan kwam een einde toen zij en haar man verhuisden naar een huis buiten Pendrecht.

 


 

Het concert van het Golden Circle Ensemble in de Sint Bavokerk op 10 december vorig jaar was het laatste optreden van het muziekgezelschap in Pendrecht omdat de wijkraad heeft besloten geen financiële bijdrage meer te geven. Daarmee komt er helaas een einde aan een traditie want de concerten waren eigenlijk een voortzetting van de Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk waarvan de oorsprong teruggaat naar 2004.

 

Zonder subsidie zijn de concerten onmogelijk want de Lourdesparochie zit al meerdere jaren diep in de rode cijfers, dat is ook de reden dat de gebreken aan de kerktoren nog steeds niet zijn verholpen. Met de uurwerken is van alles mis: de westklok staat al twee jaar (!) stil op kwart over zes, de overige klokken lopen 3 minuten voor en de wijzerverlichting werkt nauwelijks meer. Ook de luidklokken hebben last van storingen: de grote klok luidt al ruim anderhalf jaar niet en onlangs merkte ik dat ook de Angelusklok niet meer op de vaste tijden luidt.

 


 

Tot slot een wat positiever bericht: de Pendrecht-quiz voor de Kruiningenstraat-reünie is klaar en is door de organisatie van de reünie enthousiast ontvangen. Omdat ik de quiz heb gemaakt ben ik ook uitgenodigd om op de reünie te komen, ook al heb ik nooit in de Kruiningenstraat gewoond. Met plezier denk ik terug aan het afscheidsfeest op 13 november 2009 waar ook veel oud-bewoners aanwezig waren, het was tevens de allerlaatste mogelijkheid om een woning van binnen te bekijken.

 

Het maken van de quiz was een leuk werkje, het is een fotoquiz geworden met 20 vragen waarvan het grootste deel betrekking heeft op het zuidwestelijke deel van Pendrecht waar de Kruiningenstraat is. Eén van de foto's is een oude ansichtkaart van de Ossenisseweg (foto links) met de vraag om de winkels te noemen die hier vroeger zaten. Een andere foto toont het trappenhuis in een Groosmanflat (foto rechts) en de bijbehorende vraag luidt als volgt: hoeveel treden is het vanuit de hal naar de bovenste etage?

 


 

ZONDAG 18 FEBRUARI 2024

 

Tien jaar geleden zijn de winkels aan de Zijpe opgeknapt. De Zijpe ligt wat verborgen maar heeft voor Pendrecht historische waarde, het was het eerste buurtwinkelcentrum van de wijk. Het was tevens het tweede autovrije winkelcentrum van Nederland, in de beginjaren werd het daarom de Lijnbaan van Pendrecht genoemd. Op het winkelplein staan 12 berken (drie groepjes van vier bomen) en ook de bestrating was bijzonder, deze bestond uit diagonale vierkanten met keienranden.

 

Wethouder Meertens verrichte op 16 september 1955 de officiële opening van de Zijpe, het was een buurtwinkelcentrum waar je terecht kon voor de dagelijkse boodschappen. Wie nu over de Zijpe loopt kan zich nauwelijks voorstellen dat hier vroeger o.a. een groenteboer, een slager, een bakker, een drogist en een viswinkel zaten. De gezelligheid van toen is er al lang niet meer en op de meeste momenten van de dag kan je er een kanon afschieten. Jammer genoeg is ook de originele bestrating verdwenen, in november 2008 is deze vervangen door gele klinkers die ook op Plein 1953 zijn gebruikt.

 

In december 2013 is begonnen met het opknappen van de twee lange blokken, de bakstenen gevels zijn schoongemaakt en aan de kant van de Zijpe kwamen er dakkapellen. In februari 2014 startte het vernieuwen van de puien aan de achterkant en dat werd naar mijn mening heel mooi, de deuren en de bewegende raamdelen zijn geelgroen van kleur wat er aanzienlijk beter uit ziet dan de steriele witte puien en voordeuren die er eerst in zaten (linker foto). De geelgroene kleur is dezelfde kleur die gebruikt is voor de raamkozijnen van de nieuwe dakkapellen, de blauwe magazijndeuren hadden 12 vierkante ramen en dat patroon kwam terug in de nieuwe deuren die geelgroen werden.

Ook de winkels kregen nieuwe puien, de oorspronkelijk rode deuren werden vervangen door nieuwe en kregen eveneens de nieuwe geelgroene kleur. De drie kiosken zijn als laatste onder handen genomen maar daar zijn de puien niet vervangen, alles is wel geschilderd in dezelfde kleurstelling als de twee lange blokken. Op 10 juli 2014 werd de renovatie van de Zijpe feestelijk afgesloten waarbij tevens de Geluksmuur (met daarin de eerste steen van Pendrecht) werd onthuld.

 


 

De Geluksmuur bevindt zich tegen de zijgevel van het noordelijke Zijpe-blok aan de kant van de Schuddebeursstraat, daar is een naar voren springend muurtje gemetseld met daarin op ooghoogte de historische gevelsteen. Er zijn zowel oude als nieuwe bakstenen gebruikt en in tegenstelling tot de muur van de gevel is het een wat gevarieerd patroon met o.a. enkele stenen verticaal, de stenen verschillen onderling van kleur. Ter weerszijden van het muurtje zijn houten frames met gaas aan de gevel bevestigd waaraan iedereen een slotje kan bevestigen, naar het idee van een slotjesbrug in o.a. Parijs. Bovenop de muur is een plantenbak en vóór de muur zijn straatkeien gelegd.

 

De Geluksmuur is ontworpen door Eveline van Rooy en zij was één van de sprekers tijdens de onthulling. Ook ik heb in mijn hoedanigheid als dagburgemeester gesproken en iets verteld over de gevelsteen, daarbij heb ik het gedicht voorgedragen dat ook op 29 maart 1954 is voorgelezen toen de steen werd gelegd. Na de toespraken hebben Eveline, nachtburgemeester Harry Kock en ikzelf een slotje aan het gaas bevestigd.

 


 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 2024

 

Komende week heb ik voorjaarsvakantie en één van de klusjes die ik ga doen is het maken van de Pendrechtquiz voor de Kruiningenstraat-reünie op 2 maart.

 

Als ik de berichten op internet moet geloven komt er in de voormalige Blokker (foto links) een Poolse supermarkt. En dan te bedenken dat er op nog geen anderhalve minuut lopen (!) al een Poolse supermarkt is (Polski Sklep), het is opnieuw het bewijs dat er geen enkel beleid is wat betreft de vestiging van nieuwe winkeliers. Al vele jaren klagen de Pendrechtenaren over het matige winkelaanbod op en rond Plein 1953, bovendien is er te veel van hetzelfde.

 

Nadat enkele weken geleden de adoptiebomen langs het Havenspoorpad zijn geknot zijn ook de door gras overwoekerde nummertegels weer zichtbaar gemaakt. Eerder meldde ik dat de takken ruim boven de stam waren afgezaagd maar inmiddels zijn de bomen tot aan de stam geknot. Het is een kaal gezicht maar in het voorjaar zullen er weer nieuwe takken uit de stam groeien.

 

Ten behoeve van het bouwverkeer naar Valckensteyn staan er langs het eerste deel van de Nieuw-Vossemeerweg gele borden met verboden te parkeren, sterker nog: er staan er drie achter elkaar (foto rechts, op de voorgrond de nog steeds niet schoongemaakte plek waar vorige maand een auto is uitgebrand).

 


 

ZONDAG 11 FEBRUARI 2024

 

Afgelopen maandag was ik 45 jaar in dienst bij Albeda en ik heb aardig wat mailtjes, kaarten bloemen en andere cadeaus gekregen (foto links). Veel van mijn roostercontactpersonen stapten even mijn kamer binnen om hun blijk van waardering voor mijn werk te geven en ook het voltallige College van Bestuur kwam langs met een cadeau. Enkele inmiddels gepensioneerde oud-Roerdomplaners hebben een kaart of mail gestuurd waaronder mijn vroegere leidinggevende.

 

Omdat het geen officieel jubileum was heb ik het alleen informeel met de collega's van het Roosterbureau gevierd, voor de gelegenheid had men een speciale taart laten maken (foto rechts). Jammer genoeg kon niet iedereen er bij zijn, onder andere vanwege ziekte. Het was mooi om even bij het bijzondere moment stil te staan maar de rest van de dag was het business as usual want de dagelijkse roostermutaties gaan natuurlijk gewoon door.

 


 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 2024


 

ZONDAG 4 FEBRUARI 2024

 

Morgen ben ik 45 jaar in dienst bij Albeda en zo'n lange periode bij dezelfde werkgever is tegenwoordig best bijzonder. Formeel is mijn datum van indiensttreding 1 februari 1979 maar ik ben begonnen op maandag 5 februari en wel op de Chr. School voor MBO Roerdomplaan, een rechtsvoorganger van Albeda. Omdat het geen officieel jubileum is zal ik het alleen binnen het team van Plannen en Roosteren vieren want ik wil het bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 

Op de Roerdomplaan heb ik als amanuensis gewerkt tot aan de sluiting van de school in het voorjaar van 1997, het was toen al geen zelfstandige school meer maar één van de locaties van wat toen nog Albeda College heette. Het gebouw is daarna prachtig gerenoveerd en is nu in gebruik als welzijnscentrum (foto links), mijn toenmalige kamer is nu een praktijkruimte van een fysiotherapeut.

 

Na de voorjaarsvakantie begon ik als roostermaker op de splinternieuwe hoofdlocatie aan de Rosestraat (foto rechts), de functie die ik tot op de dag van vandaag heb. Jarenlang heb ik de basisroosters voor zeven locaties gemaakt, tegenwoordig doe ik alleen nog de dagmutaties voor de hele locatie Rosestraat en daar heb ik mijn handen meer dan vol aan. Het is een intensieve en ook verantwoordelijke baan maar ik doe het werk nog steeds met veel plezier.

 


 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024

 

De voormalige winkelruimte van Blokker aan de Slinge is helemaal leeg (foto links). In Pendrecht zijn lege winkels helaas geen onbekend gezicht maar de aanblik van de kale etalages is wel vreemd, Blokker heeft immers 40 jaar op deze plek gezeten. Vooral vanaf de overkant van de Slinge valt de leegstaande winkel op, ook omdat de grote letters van de naam Blokker niet meer op de gevel boven de ingang staan (foto rechts: de winkel enkele maanden voor de sluiting).

 

Het zijn drie doorgebroken winkelpanden met een totale oppervlakte van ongeveer 713 m², verdeeld over de begane grond en de kelder. De huurprijs is € 8.250,- per maand en dat is exclusief btw. Het lijkt er op dat het pand al een nieuwe bestemming heeft want volgens de website van de verhuurder is de winkelruimte onder voorbehoud verhuurd, ik ben benieuwd wat er in komt.

  

Afgelopen maandagavond was er een zware explosie in een garagebox aan de Schammenkamp in Zuidwijk (op ongeveer een kilometer afstand van Pendrecht) die werd gevolgd door een enorme brand. De boven de garage gelegen appartementen liepen flinke schade op en een deel hiervan is zodanig beschadigd dat slopen de enige optie is. Lange tijd was een gasexplosie de meest aannemelijke oorzaak van de ramp maar vandaag maakte de politie bekend dat er mogelijk een drugslab in het gebouw was en er iemand is aangehouden. Vanwege het onderzoek en het instortingsgevaar is een deel van de straat nog steeds hermetisch afgesloten (foto).

 

Op het moment van de explosie was ik thuis (ik heb de knal niet gehoord) maar kort daarna ging ik nog even naar buiten om een rondje te lopen. Ik hoorde wel sirenes maar dat is niets ongewoons want het Rotterdamse volkslied klinkt dagelijks. Maar omdat het maar bleef gaan en ik even later ook een helikopter ergens boven Zuidwijk hoorde rondvliegen werd het mij duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand moest zijn. Mijn vermoeden werd bevestigd toen ik na thuiskomst op internet de site van RTV Rijnmond raadpleegde.

 

Naast de enorme materiële schade zijn er drie doden te betreuren, in de dagen na de explosie zijn de stoffelijke overschotten onder het puin vandaan gehaald. Eén van de slachtoffers is de 43-jarige Kamran die jeugdtrainer was bij voetbalvereniging SV Charlois waarvan de velden aan de Oldegaarde ten noorden van Pendrecht liggen. Alle geplande wedstrijden dit weekend zijn afgelast en op het terrein hangen de vlaggen halfstok, ook die naast de tribune (foto). De vereniging heeft al 11.000 euro ingezameld en vandaag kon men spullen brengen voor de getroffen mensen die letterlijk alles zijn kwijtgeraakt.

 

Ook de op een steenworp afstand van de rampplek gelegen supermarkt Plus zette spontaan een hulpactie op die is bestemd voor alle gedupeerden. Aanleiding was een medewerkster die op een ochtend op haar badslippers de winkel binnenstapte omdat ze geen schoenen meer had, ze woonde schuin boven de garage waar de explosie plaatsvond. Wijkbewoners kwamen naar de supermarkt aan de Schere om kleding en boodschappen te doneren, de eigenaar heeft extra babyvoeding besteld die gedupeerden voor de halve prijs kunnen kopen.

 


 

ZONDAG 28 JANUARI 2024

 

Ik ben opgegroeid in de Wagenbergstraat wat destijds tot Pendrecht 6 behoorde, nu het deel van de Tiengemetenbuurt ten zuiden van de Sliedrechtstraat. Wethouder Jan Meertens sloeg op 3 april 1956 de eerste paal en drie jaar later was dit deel van Pendrecht klaar, ik kwam er in de zomer van 1964 als kind van 4 jaar te wonen.

 

Pendrecht 6 kwam in beheer bij de Maatschappij voor Volkswoningen maar in 1966 werd in het kader van de herverkaveling het bezit overgedragen aan OWG, een voorganger van Woonstad Rotterdam. De plattegrond bood het voor de wijk zo karakteristieke beeld: de flatwoningen in noord-zuid richting en de laagbouw haaks er op. Zoals overal in Pendrecht zijn de straten vernoemd naar plaatsen die tijdens de watersnood van 1953 geheel of gedeeltelijk zijn ondergelopen, echter geen enkele plaats in Zeeland. De weg langs de zuidrand heette oorspronkelijk Nieuw-Vossemeerweg maar door de bouw van Valckensteyn werd de weg in tweeën gesplitst, het deel in Pendrecht 6 kreeg in 1968 de naam Raamsdonkweg.

 

In Pendrecht 6 stonden oorspronkelijk 19 portiekflats (drie- en vierhoog), 17 blokjes eengezinswoningen, 4 blokjes winkels met bovenwoningen, 4 rijtjes tweelaags galerijwoningen voor bejaarden en één rijtje garages. Qua architectuur was er weinig variatie, de eengezinswoningen bijvoorbeeld waren allemaal hetzelfde.

Door de herstructering is er het nodige afgebroken maar de nieuwbouw staat op dezelfde plek zodat de door Lotte Stam-Beese ontworpen structuur van de buurt bewaard is gebleven. De bejaardenwoningen langs de Abbenbroekweg verdwenen al in 1996 en in 2007 vielen de flats in het voorste deel van de Wagenbergstraat en de Geertruidenbergstraat onder de slopershamer. Het blokje garages aan de Abbenbroekweg is afgebroken in 2009 en hetzelfde lot trof de winkels aan de Sliedrechtstraat in 2010-2011.

 

Alle overgebleven woningen zijn inmiddels gerenoveerd zodat er voorlopig geen sloopactiviteiten te verwachten zijn in dit deel van de wijk, in de vierhoog portiekflats is het aantal adressen met de helft verminderd omdat twee boven elkaar gelegen woningen zijn verbouwd tot maisonnettes. De eengezinswoningen hebben aan de buitenkant nieuwe gevelplaten waardoor het lijkt alsof de huizen gloednieuw zijn.

 


 

ZATERDAG 27 JANUARI 2024

 

Januari is qua activiteiten altijd een wat stille maand en ook vandaag heb ik nauwelijks iets te melden. De in december gesloten winkel van Blokker is zo goed als leeg en ook de naamborden zijn van de gevel gehaald, daarmee verdween de laatste herinnering aan het filiaal van de landelijke winkelketen dat 40 jaar in Pendrecht heeft bestaan.

 

De laatste tijd was het regelmatig in het nieuws en ook vandaag stond er een artikel over in de krant: de grote, lege lachgascilinders zijn gevaarlijk als ze bij het huisvuil komen. Sinds dit jaar staat het recreatief gebruik van lachgas op de Opiumwet en is het bezit van deze flessen verboden met als gevolg dat de lege cilinders massaal in de buitenruimte worden gedumpt. Ze gelden als drugsafval en omdat de houder onder druk staat kunnen ze ontploffingen veroorzaken in de verbrandingsovens.

 

Ook in Pendrecht heb ik ze al meerdere keren gezien, de zwarte flessen met het opschrift FASTGAS en een gele boven- en onderkant vallen in de buitenruimte direct op. De gemeente geeft het advies om bij het aantreffen van lachgasflessen een buitenruimtemelding te maken onder de noemer gevaarlijk afval, de flessen worden dan apart opgehaald en door een gespecialiseerd bedrijf verwerkt. Een paar maanden geleden trof ik er in de Wagenbergstraat meer dan vijf aan (foto) en na mijn melding zijn ze nog dezelfde dag weggehaald, ik kreeg zelfs een bedankje voor mijn alertheid.

 


 

ZONDAG 21 JANUARI 2024

 

Afgelopen donderdag was het 18 januari en op deze dag gebeurde er twee keer iets in de Pendrechtse geschiedenis wat het vermelden waard is.

 

Op 18 januari 1994 (30 jaar geleden) is de sloopvergunning verleend voor het twee jaar eerder gesloten zwembad Pendrecht aan de Sliedrechtstraat. Het wijkzwembad werd op 11 september 1971 geopend door wethouder H. van der Pols en lag op de plaats van de oude Dorpslaan, het was weliswaar een lelijk on-Pendrechts gebouw met blauwe golfplaten maar de wijkbewoners waren er erg aan gehecht. Er was ook een buitenbad dat vooral 's zomers druk werd bezocht. Het buitenbad kon je bereiken via een achterdeur vanuit het binnenbad maar er was ook een aparte ingang aan het voetpad langs de Burghsluissingel.

Bezuinigingen en een dalend aantal zwemliefhebbers leidde uiteindelijk tot de sluiting, ondanks een protestactie onder het motto "De stop mag er niet uit!" Op 24 juli 1992 was het zwembad voor het laatst open (alleen het binnenbad want het buitenbad was al in 1987 buiten gebruik gesteld) en pas in februari 1994 is het gebouw gesloopt. Op de zwembadlocatie zijn in 1998 eengezinswoningen en patiobungalows gebouwd.

 

Op 18 januari 2019 (5 jaar geleden) is de Sint Bavokerk officieel rijksmonument geworden, het voorstel om het Pendrechtse godshuis op de monumentenlijst te zetten dateerde uit 2013. De op 26 juni 1960 ingewijde Sint Bavokerk kwam als nummer 532247 op de monumentenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te staan en kreeg de status voorbeschermd, in afwachting van een definitieve beslissing. Daarna was het enkele jaren stil en in mei 2016 heeft de Raad voor Cultuur een positief advies aan de minister van Cultuur uitgebracht om de Sint Bavokerk als rijksmonument aan te wijzen. Enkele citaten uit dit advies: "De kerk werd gebouwd als parochiekerk en is nauw verbonden met de planning en ontwikkeling van de Rotterdamse wijk Pendrecht. (...) De kerk is van belang door de moderne opzet. Bijzonder is de constructiewijze met zeven gewapend betonnen portaalspanten waaraan het dak is opgehangen. Het ritme, de maatvoering en de iets toelopende vorm van de spanten maken het gebouw een opvallende verschijning. De zuidwand van de kerk is gevuld met veelkleurig glas-in-beton. (...) Zowel het exterieur als het interieur van de Sint Bavokerk is grotendeels gaaf bewaard gebleven. De kerk is nog als zodanig in gebruik, zeldzaam is de kerk vanwege de toegepaste constructie. (...) De raad acht de Sint Bavokerk van nationale betekenis en stemt in met het voorstel tot aanwijzing als rijksmonument."

 


 

ZATERDAG 20 JANUARI 2024

 

Er is geen opzienbarend nieuws uit de wijk. Afgelopen week was het koud met vorst in de nacht en er is ook wat sneeuw gevallen (de meeste sneeuw is al weer verdwenen) maar volgende week gaan de temperaturen flink omhoog en komt er regen.

 

Droevig nieuws van de biljartclub: dinsdag kregen we te horen dat één van de spelers enkele dagen eerder aan een hartstilstand is overleden, met een minuut stilte aan het begin van de speelavond hebben we Rob 2 (er zijn twee spelers die Rob heten, vandaar het getal) herdacht. Tijdens de bekeruitreiking drie weken geleden was hij het die mij bedankte voor mijn vrijwillige rol als scheidsrechter en puntenteller tijdens de biljartavonden.

 


 

ZONDAG 14 JANUARI 2024

 

Naar aanleiding van het overlijden van Gerard Boom hebben oud-opbouwwerker Rieks Westrik en mede-initiatiefneemster van Vitaal Pendrecht Bien Hofman een in memoriam geschreven dat ik hieronder laat volgen. Het bericht is geschreven en geredigeerd in overleg met de zoon van Gerard en daarom neem ik de tekst ongewijzigd over.

 

Gerard Boom

 

4-9-1935  –  29-12-2023

 

Toen Vitaal Pendrecht na het overlijden van Jack Huys zonder voorzitter verder moest, liet Gerard weten dat hij "het schip" wel drijvende wilde houden. Hij was er erg onzeker over: "Kan ik dat wel?" en "Hoe moet ik dat dan doen?" Maar, hij bleek heel snel in z'n rol te zitten en hij genoot ervan. In die tijd waren we van alles aan het opzetten en Gerard was altijd van de partij.

 

De Pendrecht Universiteit vond hij helemaal geweldig, eindelijk een concept waar de bewoners hun verhaal voor het voetlicht konden brengen en de professionals hun voordeel ermee konden doen.

 

Woonstad, de toenmalige deelgemeente, maar ook de vele bezoeken aan en van het buitenland; hij vond het allemaal heel interessant. Het allereerste kerstfeest op het Plein vond hij geweldig. De "grootste" boom van Rotterdam met nog vijf kleinere bomen die door de basisscholen en het Turks Huis versierd werden. De opmerking van Gerard was "Maar de Turkse mensen hebben helemaal geen kerstboom" en hij was opgetogen dat ze toch meededen. Op de kerstboom hoorde natuurlijk een piek en gezien we toen al bezig waren met het milieu, gingen we dus op zoek naar een natuurlijke "piek". Die is uiteindelijk gevlochten door de enige echte boswachter die in de Wielewaal woonde. Hij vlocht een mooie piek van tenen. Helaas was hij topzwaar en toen het zover was dat de lampjes ontstoken zouden worden, hing de piek op half zeven. En wat nu? Gelukkig was er geen nood. De brandweer werd gebeld en ja hoor, zij kwamen de piek wel even recht- en vastzetten. Immers, burgemeester Opstelten en de locoburgemeester van Oslo zouden langskomen en zij zouden anders voor schut staan. Een jongensdroom kwam uit, want Gerard mocht samen met een brandweerman in het "bakkie" naar boven om het in orde te maken.

 

Met z'n drieën gingen we eens op pad naar de Universiteit in Tilburg in een mooi T-shirt met de opdruk "Pendrecht Universiteit", want professor Pieter Tops had een aantal studenten een onderzoek laten doen over de toestand in de wijk en zij gaven daar op de universiteit hun bevindingen. Goh, zei Gerard dan, dat een "gewone" jongen zoals ik daar uitgenodigd word, dat is toch wel bijzonder. Daar was hij erg van onder de indruk.

 

Ik kan nog uren doorgaan over onze "Schipper Kapitein". Ik heb verhalen genoeg en ik zal hem ook nooit vergeten. Het waren voor ons gouden tijden om van de wijk die zo verguisd werd, met alle kracht, creativiteit en zeker ook met de inzet en het enthousiasme van Gerard, weer de wijk te maken die ons lief was en nog steeds is.

 

De uitvaart van Gerard is in besloten familiekring op woensdag 3 januari gehouden. Eindelijk rust kapitein, geen "spoken" meer in je hoofd en een behouden vaart.

 


 

Dat allereerste kerstfeest op Plein 1953 in 2003 kan ik nog goed herinneren, ook al is het nu 20 jaar geleden. Het was tevens het moment dat ik werd benoemd tot dagburgemeester van Pendrecht, een titel die ik formeel nog steeds draag.

 

Er kwam een enorme kerstboom te staan voor de Middelburgt (toen nog wijkgebouw) met op 19 december een groots feest eromheen. Men had het zelfs voor elkaar gekregen om burgemeester Ivo Opstelten naar Pendrecht te krijgen. Hij kwam samen met de loco-burgemeester van Oslo die in Rotterdam was vanwege de onthulling van de Noorse kerstboom op de Coolsingel. Na een korte toespraak benoemde de Rotterdamse burgervader twee speciale burgemeesters voor Pendrecht: een dagburgemeester in mijn persoon als Pendrechtkenner en een nachtburgemeester in de persoon van journalist Roger Huys. Bij het burgemeesterschap hoort natuurlijk een ambtsketen dus die werd ons omgehangen door Ivo Opstelten. Na het officiële gedeelte waren er optredens van allerlei groepen en organisaties uit de wijk.

 


 

ZATERDAG 13 JANUARI 2024

 

Café Terras aan de Slinge tegenover de Kerkwervesingel is dicht (foto links), het café heeft in de loop der jaren meerdere namen gehad (o.a. Thuishaven en Rotterdamsche) en is in 2010 drie maanden gedwongen gesloten geweest omdat er bij klanten wapens waren gevonden. Omdat alle inventaris uit het pand is weggehaald lijkt het niet waarschijnlijk dat er weer een horecagelegenheid in komt.

 

Ook Kids Heppie op Plein 1953 is weg (foto rechts), de zorgorganisatie zat sinds 2019 in het winkelpand waar ooit drogisterij Bos zat. En al enkele weken is men bezig om het vorige maand gesloten Blokker-filiaal leeg te halen, een groot deel van de stellingen is al weg. Al met al is de leegstand van het Pendrechtse winkelhart verder toegenomen want op Plein 1953 staan de ruimtes van de vorig jaar vertrokken kapsalon New Hair Fashion en slagerij Anka ook nog steeds leeg.

 


 

Afgelopen week waren er meerdere incidenten in de wijk waarbij de hulpdiensten in actie moesten komen. Het begon in de nacht van zondag op maandag met een explosie bij een huis in de Kruiningenstraat waarbij de voordeur werd beschadigd, dit is de vierde explosie in de wijk na de Ossenisseweg en (twee keer) aan de Ooltgensplaatweg.

 

Op de Nieuw-Vossemeerweg nabij de Krabbendijkestraat is een auto uitgebrand, aan de zwartgeblakerde bestrating is nog duidelijk te zien waar de brand is geweest (foto). Het is niet de eerste autobrand aan deze weg want tijdens de jaarwisseling 2022-2023 ging schuin tegenover de voormalige bushalte van lijn 66 een auto in vlammen op waarbij de heg van het hoekhuis bij de Burghsluissingel werd beschadigd.

 

En gisteravond heeft een gewapende man geprobeerd iemand te overvallen, dat gebeurde in de Krabbendijkestraat bij de winkels. Omdat de verdachte de bevelen van de politie niet opvolgde is hij door een agent neergeschoten, de gewonde overvaller is naar het ziekenhuis gebracht.

 


 • De reünie van de bewoners van de Groosmanflats in de Kruiningenstraat is op 2 maart aanstaande, mij is gevraagd om wat quizvragen te bedenken over Pendrecht.

 • Gerard Boom, één van de initiatiefnemers van Vitaal Pendrecht, is op 29 december j.l. op 88-jarige leeftijd overleden. Hier kom ik morgen op terug.

 • In de Zuiderkroon worden op zeer bescheiden schaal weer activiteiten georganiseerd. Sinds de sluiting als Aafje-restaurant per 1 januari 2017 zijn er al meerdere pogingen geweest om het restaurant en de activiteiten nieuw leven in te blazen maar tot nu toe zonder veel succes.

 • Bij één van de nieuwbouwblokken in de Stavenissestraat is de dakgoot losgeraakt en hangt langs de gevel naar beneden.

 • Tijdens mijn wijkronde stak een groep zwanen de Abbenbroekweg over om van het ene deel van de Burghsluissingel naar het andere deel te gaan, enkele auto's bleven geduldig wachten totdat de stoet in zijn geheel was gepasseerd.


 

ZONDAG 7 JANUARI 2024

 

De architect Herman Haan (1914-1996) is vrij onbekend en in Pendrecht heeft hij slechts één gebouw ontworpen, de praktijkwoning aan de Sommelsdijkstraat 40 die nu de naam dokter Heftinghuis draagt en in gebruik is door stichting de BreinPuzzel. Ook in de wijk Lombardijen staat een door Herman Haan ontworpen praktijkwoning en het is interessant om de beide gebouwen eens met elkaar te vergelijken.

 

De in 1963 gebouwde Lombardijense versie van het dokter Heftinghuis staat aan de Schopenhauerweg 1 en is eveneens ontworpen als praktijkwoning, in dit geval voor huisarts H.R. Schleurholtz Boerma. Hoewel de gevel er heel anders uitziet zijn er toch enkele duidelijke overeenkomsten zoals de grote tuin rondom het huis, de grote ramen en een aangebouwde garage (die bij beide huizen niet meer als zodanig wordt gebruikt).

 

Zowel het exterieur als het interieur zijn bijna geheel nog in de originele staat en de villa is daarmee één van de best bewaarde panden van Herman Haan. De buitenmuren bestaan uit hergebruikte havenkadekeien en dat is een groot verschil met de villa in Pendrecht die bakstenen muren heeft. Een bijzonderheid zijn de kleuren van de raamkozijnen waarin behalve wit ook rood en blauw zijn gebruikt, bij de vervanging van enkelglas naar dubbelglas is dit kleurenschema behouden gebleven.

 

In Lombardijen is de praktijk een aanbouw die een aparte ingang met een eigen adres heeft (Stuart Millstraat 2), iets dat het dokter Heftinghuis niet heeft. Weliswaar is daar een deur in de aanbouw maar ik betwijfel of die als toegangsdeur naar de praktijk werd gebruikt, voor zover mij bekend gingen de patiënten door de voordeur naar binnen.

 

Zowel het dokter Heftinghuis als de villa aan de Schopenhauerweg zijn een gemeentelijk monument en op beide gebouwen prijkt het monumentbordje aan de gevel. De omgeving van de beide villa's is wel verschillend, in Pendrecht wordt het pand omringd door eengezinswoningen terwijl er in Lombardijen enkele villa's naast elkaar staan waardoor de tuin ook groter is. De Lombardijense praktijkwoning heeft in 2017 te koop gestaan en is verkocht voor € 575.000,-

 


 

ZATERDAG 6 JANUARI 2024

 

De jaarwisseling is voorbij en ondanks het afsteekverbod in Rotterdam is er volop vuurwerk de lucht ingegaan. Vanwege de harde wind was het lange tijd spannend of het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug door kon gaan maar rond half negen kwam definitief het groene licht.

 

Ook in Pendrecht is het afsteekverbod massaal genegeerd, al zag ik tijdens een rondje op nieuwjaarsdag dat er toch een verschil is met voorgaande jaren. Vroeger werd er in vrijwel iedere straat vuurwerk afgestoken maar nu concentreert het zich op bepaalde plekken. In mijn eigen straat bijvoorbeeld ligt bijna niets maar bij de rij garages in de Sint Annalandstraat is heel wat afgestoken (foto links). De schade in de buitenruimte lijkt mee te vallen, de grootste vernieling die ik heb gezien is de abri van de eindhalte van lijn 67 aan de Krabbendijkestraat waar geen ruit heel is gebleven (foto rechts).

 


 • De laatste dagen is er heel veel regen gevallen wat goed te zien is aan de plassen op straat en de hoge waterstand in de singels. Bij sommige singels staat het water zelfs zo hoog dat de beschoeiing niet meer zichtbaar is, bijvoorbeeld langs de Kerkwervesingel (linker foto). De komende week wordt het kouder waarbij de temperatuur overdag maar net boven het vriespunt komt.

 • In de nacht van dinsdag op woensdag raasde storm Henk over Nederland die ook in Pendrecht zijn sporen heeft achtergelaten in de vorm van afgewaaide takken en een gesneuvelde boom bij de Tiengemetensingel (rechter foto).

 • Afgelopen dinsdag is het nieuwe competitiejaar van de biljartclub begonnen. Halverwege de avond werd het spel even stilgelegd om de winnaar van vorig jaar bekend te maken. De beker was voor Jan die met 667 punten als eerste is geëindigd, zijn broer Joop werd derde.


 

De oliebollenkraam is vertrokken en het nieuwe jaar betekent ook het einde van Blokker in Pendrecht. In september vorig jaar werd bekend dat het filiaal gaat sluiten en sindsdien hingen er grote affiches TE HUUR op de ramen. De verkoop ging gewoon door, al was wel te zien dat de winkelvoorraad langzaam minder werd.

Blokker is nu gesloten, de inventaris staat er nog maar alle schappen zijn leeg. Op de deur hangt een A4-tje met de mededeling dat men terecht kan in het filiaal in Barendrecht of in winkelcentrum Keizerswaard. De Pendrechtse Blokker heeft 40 jaar bestaan, de zaak opende de deuren op 13 december 1983. Op 1 februari moet het pand leeg worden opgeleverd en dan is het afwachten wat er in komt.

 

Nog een winkelnieuwtje: Albert Heijn is per 1 januari gestopt met het verkopen van rookwaren, bij de ingang van het Pendrechtse filiaal is dit duidelijk aangegeven. De Zaandamse grootgrutter loopt daarmee vooruit op 1 juli, vanaf deze datum mogen supermarkten wettelijk geen tabaksproducten meer verkopen.

 


 

De kerstvakantie is afgelopen, maandag beginnen de scholen weer en eveneens op die dag eindigt bij de RET de vakantiedienstregeling. De frequentie van de bussen en de metro gaat weer omhoog en ook buslijn 668 gaat weer rijden, deze lijn rijdt in de schoolvakanties sowieso niet omdat hij specifiek bedoeld is voor scholieren van de STC Campus bij de Waalhaven. Bij de tram blijft de vakantiedienstregeling voorlopig wel gehandhaafd omdat er een tekort aan trambestuurders is.

 

Al geruime tijd is de westelijke toegang van metrostation Slinge (foto rechts, aan de Pendrechtse kant) afgesloten, waarschijnlijk vanwege een probleem met de automatische deuren. Op de deuren staat dat ze defect zijn, de toegangspoortjes tonen een rood kruis en zijn met rood-wit lint afgezet. De afsluiting heeft verder geen gevolgen want de verkoop- en oplaadautomaten staan bij de andere ingang.

 


 

ZONDAG 31 DECEMBER 2023

 

Op deze laatste dag van 2023 kan ik niet nalaten om terug te blikken op het afgelopen jaar maar veel bijzonders is er eigenlijk niet gebeurd. Slechts één datum zal ik aan mijn Pendrechtse jaartallenlijst toevoegen en dat is 11 september, de dag dat de officiële eerste paal voor het nieuwe Valckensteyn werd geslagen.

 

• Januari: bij de pakket- en briefautomaat bij tankstation Haan is een voetpad aangelegd.

• Februari: Bien Hofman krijgt een Erasmusspeld voor haar inzet voor Vitaal Pendrecht en de Kinderfaculteit.

• Maart: op Plein 1953 zijn vier gestileerde bloemen als kunstwerk geplaatst, later in het jaar kwamen er meer.

• April: vijf jaar geleden openden Jannette en Esther de deuren van de BreinPuzzel in het dokter Heftinghuis.

• Mei: in het kader van de Opbouwdagen 2023 heb ik twee rondleidingen door de wijk verzorgd.

• Juni: bij de Open Hofkerk wordt het torensegment met de luidklok als monument teruggezet (linker foto).

• Juli: de balkons van de paalwoningen in de Dirkslandstraat worden opgeknapt.

• Augustus: de biljartclub in het Middelpunt (destijds begonnen in de Zuiderkroon) bestaat 15 jaar.

• September: de officiële eerste paal voor het nieuwe Valckensteyn wordt geslagen.

• Oktober: de binnentuin tussen de Kruiningenstraat en de Hontenissestraat wordt opgeknapt (rechter foto).

• November: ik krijg de Vrijwilligers Award 2023 als waardering voor mijn inzet voor de wijk.

• December: bij het speelplein in de Halsterenstraat staat (weer) een paalklok.

 


 

ZATERDAG 30 DECEMBER 2023

 

Morgen is het oudejaarsdag en daarna zit het jaar 2023 er op. De laatste dagen is er aardig wat regen gevallen maar de temperaturen zijn voor de tijd van het jaar hoger dan normaal, vanmiddag was het 9 graden.

 

Op de Slinge is bij het House of Beauty een opstelplaats voor deelscooters en deelfietsen gekomen (foto links), eerder is er al zo'n hub aangelegd bij metrostation Slinge. Met witte lijnen zijn 10 vakken gemaakt waar men na gebruik de fiets of scooter kan neerzetten.

 

De reünie van oud-bewoners van de Groosmanflats in de Kruiningenstraat (foto rechts) gaat door. Omdat ik nooit in de straat heb gewoond heb ik mij niet opgegeven maar ik heb wel het aanbod gedaan om een rondleiding door de wijk te verzorgen als daar belangstelling voor is.

 


 

Met het oog op de komende jaarwisseling worden de gebruikelijke maatregelen genomen om schade door vandalisme zo veel mogelijk te voorkomen zoals het afsluiten van prullenbakken, afvalcontainers, brievenbussen (foto links) en parkeerautomaten. Afgedankte kerstbomen kunnen tot en met 28 januari naast de containers worden gelegd (foto rechts, deze naastplaatsing is dus legaal!), ze worden apart opgehaald en daarna verwerkt tot houtsnippers en compost. Let op: verwijder alle versieringen en leg de boom niet op de metalen plaat van de container.

 

Net als vorig jaar komen er in januari inleverlocaties voor kerstbomen waarbij per ingeleverde boom 50 cent wordt uitbetaald. In de wijk komt geen inleverpunt (meer), de dichtstbijzijnde locatie vanuit Pendrecht is het scoutingterrein aan de Korperweg 6 waar men terecht kan op 6, 8 en 9 januari tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

In Rotterdam geldt een afsteekverbod voor vuurwerk, dus ook tijdens de jaarwisseling. De enige uitzondering is fop- en schertsvuurwerk, het zogenaamde kindervuurwerk. Het verbod zal tijdens de jaarwisseling op grote schaal worden genegeerd want ondanks het afsteekverbod is vuurwerk nog gewoon te koop, al is de Primera in Pendrecht er mee gestopt. Vorig jaar is er geen enkele boete uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk maar de gemeente heeft aangekondigd dat er dit jaar wel wordt gehandhaafd.

 

Op oudejaarsdag 31 december rijden vanaf 20.00 uur alle bussen, trams en metro's hun laatste rit. De metro rijdt wel tussen 21.00 uur en 02.00 uur maar stopt niet op alle stations, het reizen met de metro is tussen deze tijden gratis en is vooral bedoeld voor de bezoekers van het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug.

 


 

ZONDAG 24 DECEMBER 2023

 

Al heel lang meld ik bijna wekelijks problemen in de Pendrechtse buitenruimte bij de gemeente. Enkele voorbeelden van situaties die gemeld kunnen worden: een volle afvalcontainer of prullenbak, een niet-brandende of beschadigde lantaarnpaal, een verzakking in de stoep of de rijweg, fiets- of autowrakken, kapot straatmeubilair, parkeeroverlast, zwerfvuil, schade aan bomen, graffiti, een verstopte straatkolk (put) en naastplaatsing (= afval of grof vuil dat naast een container is gezet). In de loop der jaren heb ik al heel wat buitenruimtemeldingen gedaan en het geeft mij altijd een voldaan gevoel als ik zie dat een probleem is opgelost.

 

 

 

Een buitenruimte die op orde is draagt bij aan het gevoel van veiligheid van de bewoners. Het is niet prettig om door een straat te lopen waar veel zwerfvuil ligt, laat staan als bij duisternis de straatverlichting het niet doet. Losliggende stoeptegels kunnen de oorzaak zijn van valpartijen met alle gevolgen van dien.

 

Het melden kan op verschillende manieren, zelf doe ik het altijd via de website omdat je daar de locatie van het probleem nauwkeurig kunt aangeven en je een foto kunt toevoegen. Het kan ook telefonisch via 14010 (lokaal tarief) en wie een smartphone heeft kan de MeldR app gebruiken. Het melden via de website gaat als volgt:

Klik op de hierboven genoemde link en vervolgens op Melden via de website. De kaart is al geruime tijd geleden vervangen door een luchtfoto, als je de meldingspagina opent zie je het Hofplein dus je moet eerst naar Pendrecht scrollen. Ga naar de gewenste locatie en kijk eerst of iemand anders het probleem al heeft doorgegeven. Zodra je hebt ingezoomd zie je gekleurde rondjes, door er op te klikken zie je de details van de melding. De kleuren hebben de volgende betekenis: grijs = nieuw of in behandeling, groen = afgehandeld (afgehandelde meldingen worden na een week verwijderd).

 

Een melding invoeren gaat in enkele stappen. Ga naar de exacte locatie waarover je een melding wilt maken en klik waardoor er een groene markering zichtbaar wordt. Klik links onderaan het scherm op Volgende en kies dan links op de categorie waarover je een melding wilt doen, vervolgens kies je het onderwerp wat het beste bij de melding past. In het volgende scherm kan je meer informatie geven en is het mogelijk om een korte omschrijving te geven, bij een melding over de straatverlichting kan je de lantaarnpalen zichtbaar maken en selecteer je de betreffende paal/palen door er op te klikken. Klik opnieuw op Volgende, je komt dan op een pagina waar je een foto bij kunt voegen. Nog een keer op Volgende klikken, nu krijg je een overzicht van de melding en kan je indien nodig nog iets aanpassen. Klik weer op Volgende waarna je op het laatste scherm komt, het invullen van contactgegevens is niet verplicht maar als je dit wel doet dan word je op de hoogte gehouden van de afhandeling. Tot slot klik je op Verstuur mijn melding, als je je e-mailadres hebt opgegeven krijg je een bevestigingsmail.

 

De snelheid van afhandelen is heel verschillend, gevaarlijke situaties worden uiteraard met spoed aangepakt. Mijn ervaring is dat klachten over vuil en gaten in de bestrating meestal vrij snel worden opgelost. Onlangs meldde ik een verstopte put op de kruising van de Kerkwervesingel en de Herkingenstraat waardoor er na een regenbui een grote plas water bleef staan, nog dezelfde dag kreeg ik al bericht dat het probleem was opgelost ("leeggezogen en doorgespoten"). Als er materialen moeten worden besteld of de oorzaak van een storing is onduidelijk dan kan het langer duren, de melder krijgt hiervan bericht.

 

Enkele situaties kunnen wel worden gemeld maar worden niet door de gemeente zelf opgelost, in de meeste gevallen wordt de melding doorgestuurd naar de verantwoordelijke instantie en sluit de gemeente de melding af. Voorbeelden zijn beschadigde abri's (wordt doorgegeven aan de RET), rondslingerende winkelwagentjes (wordt doorgegeven aan de betreffende winkel met het verzoek om de winkelwagen zo spoedig mogelijk te verwijderen), hinderlijk geparkeerde deelscooters of deelfietsen (wordt doorgegeven aan het betreffende deelvervoeraanbieder) en dode dieren (wordt doorgegeven aan de Dierenambulance).

 

Waar de gemeente niets mee kan doen zijn meldingen over zaken die niet van de gemeente zijn, bijvoorbeeld graffiti op een particulier pand. In Pendrecht zijn relatief veel binnentuinen die onder het beheer van een woningbouwcorporatie of een Vereniging van Eigenaren vallen.

 


 

ZATERDAG 23 DECEMBER 2023

 

De kerstvakantie is begonnen dus de komende twee weken ben ik vrij. Ik heb een drukke periode achter de rug en ik merk dat ik ouder word, dat laatste is ook letterlijk want vorige week ben ik 64 geworden. Gelukkig kan ik alles nog maar de leeftijd begint heel langzaam wel te tellen. Maar ik heb een leuk vooruitzicht want volgend jaar heb ik twee mijlpalen te vieren: ik werk op 5 februari 45 jaar bij Albeda en komende zomer is het 60 jaar geleden dat ik in Pendrecht kwam wonen.

 • Het buitenterrein van het urban sportcomplex NV80 aan de Nieuw-Vossemeerweg wordt opgeknapt en er komt een gebouw bij voor binnensporten, in februari moet het allemaal klaar zijn. Het complex is gevestigd op het terrein van de in 2018 opgeheven korfbalvereniging RSV Unicum (linker foto).

 • De steigerkerstboom aan de Slinge is opgetuigd en heeft verlichting in drie kleuren (middelste foto). De boom dankt zijn bijnaam aan het feit dat hij is opgebouwd met metalen buizen waar bouwsteigers van worden gemaakt.

 • De contouren van het nieuwe Valckensteyn worden zichtbaar, de buitenmuren van de begane grond zijn in ruwbouw klaar (rechter foto). Duidelijk is aan de voorkant te zien dat de flat halverwege iets verspringt, dat was ook bij het oude Valckensteyn.


 

Het is bijna kerst en wie 's avonds door de wijk loopt ziet in bijna elke straat wel verlichte kerstdecoratie voor de ramen hangen. Tijdens de kerstvakantie zal ik mijn weblog op de gebruikelijke dagen bijwerken (zaterdag en zondag), ik wens mijn webloglezers fijne feestdagen en alvast een goed 2024!

 

 


 

ZONDAG 17 DECEMBER 2023

 

Opnieuw was ik in de Sint Bavokerk met mijn moeder, nu voor het kerstconcert. Ruim voor het begin waren we in de kerk waar de zon voor een mooie belichting van de gekleurde ramen zorgde, de kerk was in kerstsfeer waarbij de kerststal (foto links) niet ontbrak. Het concert begon al om half twee, dat was eerder dan anders omdat de dirigente van één van de koren later op de dag nog ergens anders moest optreden. Er traden drie koren op: het popkoor Xing, het International Bavo Choir en het Ritmisch Koor Sint Bavo. Tussendoor waren er korte voordrachten met als thema het kerstfeest en een kerstengel bracht de kerstboodschap.

 

Na de samenzang van het openingslied was er een kort welkomstwoord van pastoraal medewerker Hans Uijlenbroek en daarna beet het popkoor Xing het spits af (foto rechts). Zij zongen tien kerstliederen in het Engels met popachtige begeleidingsmuziek oftewel klassieke liederen in een modern jasje, al zongen zij ook Merry Christmas Everybody dat oorspronkelijk werd uitgevoerd door de Britse rockgroep Slade. Na het laatste lied verliet het koor de kerk omdat zij nog elders moesten optreden.

 

Daarna was het de beurt aan het International Bavo Choir, zij zaten links voorin in de koorbanken en zij bleven daar tijdens hun optreden ook zitten. Hun muziek was meer swingend en bij enkele liederen klapte het publiek enthousiast mee. Vervolgens was er weer een samenzang en toen maakte kerstengel Baculus zijn opwachting (foto links). Hans speelde de rol fantastisch en na zijn kerstboodschap en een gezamenlijk lied was het optreden van het Ritmisch Koor Sint Bavo (foto rechts). Na het slotwoord van Hans Uijlenbroek zongen de beide overgebleven koren Joy tot the world en traditiegetrouw werd het concert afgesloten met het samen zingen van Stille Nacht, Heilige Nacht. Bij eerdere concerten werd dan de kerkverlichting uit gedaan maar omdat het concert eerder dan anders was begonnen was het buiten nog licht.

 

Na afloop van het concert was er warme chocolademelk en bisschopswijn, mijn moeder en ik zijn nog even gebleven en onder het genot van een beker chocolademelk kon vooral zij de indrukken verwerken.

 


 

ZATERDAG 16 DECEMBER 2023

 

Het hertenkamp aan de Carnissesingel is eindelijk verhuisd naar het Zuiderpark, net ten noorden van Pendrecht tussen de Zuiderparkweg en het Pendrechtpad. Landbouwminister Piet Adema is teruggekomen op zijn eerdere besluit dat de hertenkampen op termijn moeten verdwijnen (zie bij 4 juni), de vele protesten hebben dus resultaat gehad. Eén dag na de bekendmaking van de minister las ik op internet dat de herten al waren overgebracht naar hun nieuwe domein.

 

Het met groene hekken omheinde hertenkamp ligt naast de oefenvelden van voetbalvereniging SV Charlois. Toen ik er vanmiddag ging kijken stonden de herten in een groepje bij elkaar (het zijn er minder dan op het oude terrein), ze lijken nog aan hun nieuwe omgeving te moeten wennen want ze staarden mij aan op het moment dat ik een foto maakte. De nieuwe locatie is rustiger gelegen dan de oude omdat er geen straat langs loopt en wat verder van de bewoonde wereld af ligt. De belangrijkste reden van de verhuizing is het nieuwbouwplan Carnisse Eiland voor de bouw van ongeveer 500 woningen.

 


 • De steigerkerstboom aan de Slinge (op de hoek bij de Middelharnisstraat) is opgebouwd maar er hingen vanmiddag nog geen lichtsnoeren in (linker foto).

 • Afgelopen week is er in de wijk een brief van de gemeente bezorgd over het betaald parkeren in Pendrecht wat per april 2024 ingevoerd gaat worden. Het betaald parkeren zal gelden op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur. Voor mij heeft het geen directe gevolgen om de simpele reden dat ik geen auto heb, hopelijk wordt wel de parkeeroverlast minder.

 • Het met viltstift bekladde informatiebord van het Levenspad is weer schoon, door het koude weer heeft het wat langer geduurd dan anders. De anti-graffiti laag op de borden heeft zijn nut weer bewezen.

 • De voortgang bij de bouw van Valckensteyn is nu goed te zien want het gebouw schiet als het ware de lucht in: de betonnen muren van de begane grond staan er al (rechter foto).


 

Morgenmiddag is in de Sint Bavokerk het Kerstconcert dat wordt georganiseerd door de Lourdesparochie, de uitvoerenden zijn het (Pendrechtse) popkoor Xing, het International Bavo Choir en het Ritmisch Koor Sint Bavo. Uit ervaring weet ik dat het een sfeervol concert zal zijn, ook omdat de kerk in kerstsfeer is gebracht met onder andere een kerststal. De bezoekers kunnen vocaal bijdragen aan het concert want er is ook samenzang van enkele bekende kerstliederen. Bij eerdere kerstconcerten werd als laatste gezamenlijk het Stille Nacht, Heilige Nacht gezongen waarbij de kerkverlichting grotendeels werd gedoofd.

Let op: de aanvangstijd is 13.30 uur en dat is vroeger dan in voorgaande jaren. Na afloop is er traditiegetrouw Glühwein en warme chocolademelk, net als vorige week is ook voor dit concert de toegang gratis maar is er aan het einde een schaalcollecte.

 

Op dinsdag 19 december nodigt de nieuwe projectleider van de Zuiderkroon Matthias de Graaf de Pendrechtenaren uit om kennis te komen maken, dat kan van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Matthias wil dan ook graag weten wat voor activiteiten men graag wil terugzien in de Zuiderkroon, wie weet wordt dan ook het biljarten daar in ere hersteld.

 

Op vrijdag 22 december is van 13.00 uur tot 16.00 uur bij metrostation Slinge het evenement Kerst op de Slinge. Behalve lekkernijen is er ook een luchtkussen, een pannakooi en een ijsbaan van 100 m².

 


 

ZONDAG 10 DECEMBER 2023

 

Samen met mijn 90-jarige moeder ben ik naar het concert van het Golden Circle Ensemble in de Sint Bavokerk geweest, ter verhoging van de sfeer waren er op de leuningen van de banken elektrische waxinelichtjes neergezet. Langzaam stroomden de bezoekers naar binnen en toen het concert begon was de kerk aardig gevuld.

 

Na een openingslied was er een kort welkomstwoord van Hans Uijlenbroek en daarna werd het eerste deel van de Messiah van Händel uitgevoerd, afwisselend door een enkele zanger en het hele ensemble maar altijd onder begeleiding van Niels de Klerk die het orgel bespeelde. Tot slot waren er nog twee kerstliederen en daarna kregen de musici zoals gebruikelijk een lang applaus en bloemen. Als toegift waren er twee Christmas Carols en John Bakker nodigde het publiek uit om vooral mee te zingen wat inderdaad gebeurde. Na een afscheidswoord van Hans Uijlenbroek (waarin hij iedereen uitnodigde om volgende week zondag naar het kerstconcert te komen) was er nog koffie en thee maar omdat het al vrij laat was zijn mijn moeder en ik meteen weggegaan.

 

Het Golden Circle Ensemble is een internationaal muziekgezelschap in wisselende samenstelling en bestond vandaag uit de sopranen Gunda Leine en Kristina Archer, de alten Chofiet Roemersma en Iris Bouman, tenor Hugo Maillé en bas Mark Walter. Het ensemble staat onder leider van John Bakker en werd begeleid door organist Niels de Klerk.

 


 

Enkele nagekomen berichten:

 • De gedenkboom van Ronald Tol langs het Havenspoorpad is weggehaald, de boom was dood en omdat er al een berg aarde ligt verwacht ik dat er spoedig een nieuwe boom zal komen.

 • Bovenop de bouwkraan op de Valckensteyn-locatie staat in verlichte letters Waal (de naam van het bouwbedrijf), ik zag het bij toeval toen ik gisteravond vanaf mijn balkon er naar keek.

 • Bij de eengezinswoningen in het achterste deel van de Sliedrechtstraat zijn zoals ieder jaar opvallende kerstversieringen (foto), bij één van de huizen wordt met knipperende lichtstralen een kerst- en nieuwjaarswens op de muur geprojecteerd.

 • Afgelopen nacht is er weer een explosie geweest bij de eerste flat aan de Ooltgensplaatweg, volgens de media was het bij een ander portiek dan een week geleden.

 • Als ik mijn vuilrondje langs het Havenspoorpad doe krijg ik daar bijna altijd positieve reacties op, de laatste keer stak een passerende fietser zijn hand op en riep "Goed werk!". In de winterperiode ligt er veel minder zwerfafval dan in de zomer.


 

ZATERDAG 9 DECEMBER 2023

 

Sinds afgelopen woensdag hangt de grootste kerstboom van Pendrecht weer aan de Kortgeneflat. Elke keer is de vorm van de boom een beetje anders, vergeleken met vorig jaar is de stam een stuk korter. De boom bestaat uit een lichtsnoer en heeft de hoogte van acht verdiepingen dus meer dan 20 meter. De ledlampjes branden ook overdag zodat ook dan de boom duidelijk te zien is.

 

De boom is vanaf een grote afstand zichtbaar en dat hebben we eigenlijk te danken aan Lotte Stam-Beese, de stedenbouwkundige die Pendrecht heeft ontworpen. Zij heeft de Kortgeneflat haaks op de Slinge geprojecteerd zodat je rijdend richting Groene Kruisweg niet in het niets kijkt maar in de verte de flat al kunt zien. Vandaar dat de Slinge vóór de flat een flauwe bocht naar rechts maakt, heel ongewoon voor de wijk waar verder alle straten haaks op elkaar staan.

 


 

Morgenmiddag is in de Sint Bavokerk aan de Slinge het winterconcert dat gegeven wordt door het Golden Circle Ensemble, een muziekgezelschap dat al heel vaak in Pendrecht heeft opgetreden. Het Golden Circle Ensemble is een internationaal ensemble dat bestaat uit jonge mensen, studerend of net afgestudeerd aan een conservatorium.

 

Het concert heeft als naam Messiah by Candlelight waarin behalve bekende delen uit de Messiah van G.F. Händel ook mooie kerstliederen ten gehore worden gebracht. Het ensemble staat onder leiding van John Bakker en wordt begeleid door organist Niels de Klerk.

 

Het winterconcert begint om 15.00 uur en de kerk gaat een half uur van te voren open. De toegang is gratis maar na afloop is er een schaalcollecte voor een vrijwillige bijdrage, het concert wordt weliswaar financieel ondersteund maar dit is niet voldoende om alle kosten te dekken. Na afloop kan men onder het genot van een kopje koffie of thee nog even napraten en is er gelegenheid om de musici te ontmoeten. Een week later is om 13.30 uur in dezelfde kerk het traditionele kerstconcert waarin drie Pendrechtse koren de uitvoerenden zijn.

 


 

ZONDAG 3 DECEMBER 2023

 

De gele paalklok in de Halsterenstraat waar ik het gisteren over had was een opvallend stuk straatmeubilair dat van 2009 tot 2022 in de straat heeft gestaan.

 

Het gele uurwerk is er destijds op een bijzondere manier gekomen. Twee tieners uit de straat, Ali en Makeal, dienden in 2007 het idee voor een klok in de straat in bij het project Groene Duimen. Het idee achter hun plan was: "Als we nu met elkaar afspreken dat we na 10 uur 's avonds geen herrie meer maken op straat, dan bevorderen we de nachtrust voor groot en klein. En met een echte klok in de straat kan niemand meer zeggen dat hij niet weet hoe laat het eigenlijk is." Er ging wel enige tijd overheen voordat het idee werd uitgevoerd: pas na twee jaar (!) is de klok geplaatst (linker foto links), dat gebeurde op 27 februari 2009. De klok had ingebouwde verlichting en werd radiografisch aangestuurd zodat de overgang zomertijd/wintertijd automatisch verliep.

 

Vele jaren lang werden er onder leiding van Sjannie de Mooij straatactiviteiten georganiseerd maar vanwege de sloop van de galerijflats moest Sjannie noodgedwongen verhuizen waardoor in 2021 het Opzoomeren in de straat stopte. Door de herinrichting kreeg de straat een totaal ander aanzien maar de gele paalklok overleefde alle veranderingen (linker foto rechts, de nieuwe speeltoestellen waren nog niet geplaatst). Het markante uurwerk is in november 2022 weggehaald en daarmee verdween de laatste herinnering aan deze eens zo actieve Opzoomerstraat.

 

De nieuwe klok (foto rechts) is grijs en niet zo hoog als het oude uurwerk. Dat de paal op dezelfde plek staat als zijn voorganger zal geen toeval zijn, waarschijnlijk zat de elektriciteitskabel nog in de grond. Ook de nieuwe klok heeft verlichting die tegelijk met de straatlantaarns aan en uit gaat. Rest nog de vraag waarom er weer een klok in de Halsterenstraat staat, zou het opnieuw op initiatief van de bewoners zijn?

 


 

ZATERDAG 2 DECEMBER 2023

 • De eerste contouren van Valckensteyn zijn zichtbaar, hopelijk komt er geen strenge winter waardoor de bouw door vorstverlet stilgelegd moet worden.

 • Bij het trappenhuis van de KWS-flat op de hoek van de Slinge en de Oosterlandstraat is het gebied rondom de restafvalcontainer met hoge hekken afgezet. Dit is al bijna de hele week, ik heb geen idee wat daar gaat gebeuren.

 • In het winkelgebied zijn zoals ieder jaar de luidsprekers opgehangen waaruit overdag het geluid van Sky Radio te horen is. Twee van de drie naaldbomen in het verhoogde plantenperk op Plein 1953 zijn voorzien van meerkleurige kerstlampjes wat bij duisternis een mooi gezicht is (linker foto). Het wachten is nu op de grote kerstboom aan de Kortgeneflat die ik vanuit mijn huis kan zien.

 • Eén van de flats langs de Ellemeethof (Oldegaarde 948A - 974D) staat in de steigers (rechter foto), dit is volgens het bord bij de Oldegaarde voor planmatig onderhoud.

 • In de nacht van zondag op maandag was er weer een explosie in de wijk, nu bij een portiek van de eerste flat aan de Ooltgensplaatweg. Er vielen geen gewonden maar er is een gat in de toegangsdeur geslagen en ook zijn er ramen van het portiek gesneuveld, de schade is provisorisch hersteld.

 • Opnieuw is het informatiebord van het Levenspad bij de Krabbendijkestraat met viltstift beklad, het is gemeld maar vanwege de lage temperaturen kan het niet meteen schoongemaakt worden.


 

In de Halsterenstraat deed ik een verrassende ontdekking: er staat weer een klok op een paal, op dezelfde plek waar 13 jaar lang de gele paalklok heeft gestaan.

 

Ook op Marktplaats deed ik een opmerkelijke vondst: in een advertentie worden massief houten kerkbanken te koop aangeboden tegen elk aannemelijk bod. Het gaat volgens de advertentie om een kerk in Pendrecht en de foto's laten duidelijk zien dat het om de Christus Triomfatorkerk gaat. Volgens de tekst bij de advertentie gaan de banken weg vanwege een interieurverandering, op afspraak is bezichtiging mogelijk en de koper dient de banken zelf op te halen.

 


 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2023

 

Vandaag is het precies 13 jaar geleden dat mijn vader is overleden, wekelijks kom ik als ik naar mijn moeder ga langs "zijn" adoptieboom aan het Havenspoorpad.

 


 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023

 • Vanmorgen liep er een Pietenband op Plein 1953 (foto), helaas kreeg ik de aankondiging te laat om het in mijn weblog aan te kondigen. De musicerende Pieten zorgden voor vrolijke muziek en twee andere Pieten deelden strooigoed uit aan de kleinsten, al was het vanwege het regenachtige weer niet erg druk.

 • Op de Valckensteyn-locatie staat een grote kraan die ik vanuit mijn huis kan zien, net als in de zomer de heimachine.

 • Het grote verkiezingsbord aan de Slinge is weg maar aan menige lantaarnpaal zitten nog de sandwichborden van de politieke partijen, de regel in Rotterdam is dat deze uiterlijk een week na de verkiezingen weg moeten zijn.

 • Bij Albert Heijn staat sinds een paar weken een tweede statiegeldautomaat om blikjes en plastic flesjes in te leveren. Het apparaat staat als je binnenkomt meteen rechts (voorbij de geldautomaat) zodat je de blikjes en de flesjes in kunt leveren voordat je de winkel in gaat. De nieuwe automaat verwerkt de ingeleverde flesjes en blikjes anders dan bij het innamepunt in de winkel, na invoer wordt het flesje of blikje meteen geplet wat duidelijk hoorbaar is.


 

Afgelopen donderdag was ik één van de zes uitverkorenen om namens de wijkraad Pendrecht - Zuidwijk de Vrijwilligers Award 2023 in ontvangst te mogen nemen. De plaats van handeling was de wijkhub Pendrecht - Zuidwijk aan de Meyenhage, een winkelpand waar in de begintijd van Zuidwijk boekhandel Dankbaar was gevestigd.

 

In totaal zes vrijwilligers kregen de award en daar was een bekende bij: Joyce Koorndijk van Vitaal Pendrecht. Wijkmanager Ronald Bijnaar was er ook (hij heeft mij voorgedragen) en verder enkele leden van de wijkraad Pendrecht - Zuidwijk. Als laatste arriveerde wethouder Robert Simons en hij zou de awards één voor één uitreiken waarbij iedere vrijwilliger in het kort kon vertellen wat hij of zij doet, ik was als tweede aan de beurt. De award bestaat uit een oorkonde en een plexiglazen standaard in de vorm van een hart, uiteraard ontbrak een bos bloemen niet. Het ging allemaal heel informeel en na een klein half uur was het afgelopen, na het maken van een groepsfoto. De vrijwilligers gingen naar huis maar de wethouder bleef om een besloten bijeenkomst van de wijkraad bij te wonen.

 


 

In december zijn er in de monumentale Sint Bavokerk maar liefst drie concerten die alle in het teken van kerst staan.

 

Op zaterdag 2 december om 14.00 uur is er een Fillippijns concert dat wordt gegeven door het Male Ensemble Philippines, het is een concert met een kerstboodschap en de toegang is gratis.

Op zondag 10 december om 15.00 uur is er een adventsconcert van het Golden Circle Ensemble onder de naam Messiah by Candlelight. Op het programma staan Christmas Carols en hoogtepunten uit de Messiah van G.F. Händel. Na afloop is er koffie en thee, de toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Op zondag 17 december om 13.30 uur is het traditionele kerstconcert met samenzang, de uitvoerenden zijn het (Pendrechtse) popkoor Xing, het International Bavo Choir en het Ritmisch Koor Sint Bavo. Na afloop is er Glühwein en warme chocolademelk, ook voor dit concert is de toegang gratis en wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

 


 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2023

 

Komende week krijg ik de Vrijwilligers Award 2023 en toen ik het nieuws kreeg moest ik terugdenken aan drie eerdere onderscheidingen die ik heb gekregen, in alle gevallen wist ik van te voren niets en was de verrassing groot.

 

In januari 2010 was ik de held van de imagocampagne Pendrecht is Goed Bezig en hing mijn foto op het 7 meter hoge billboard bij metrostation Slinge. Mijn slogan luidde "Mario zet Pendrecht in de kijkerd" en dat had een dubbele betekenis, ik zat toen nog in de redactie van wijkkrant In de kijkerd. Het hoogtepunt van mijn heldenmaand was de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 28 januari dat tevens de officiële afsluiting van de maand was, één van de onderdelen van het programma was mijn fotopresentatie met een terugblik op het afgelopen jaar waar ik nietsvermoedend aan begin.

 

Als de eerste foto van september op het scherm staat wordt mijn speech midden in een zin wreed onderbroken. Ik had vanuit mijn ooghoek wel gezien dat wethouder Dominic Schrijer de zaal binnenstapte maar dat wekte bij mij (nog) geen enkele argwaan. Bien Hofman van Vitaal Pendrecht ontnam mij abrupt het woord en zei dat er een verrassing voor mij was. Dominic haalde herinneringen op aan het kerstfeest in 2003 toen Ivo Opstelten mij benoemde tot dagburgemeester van Pendrecht. Daarna vertelde hij wat ik zoal in de wijk deed en nog had ik niets in de gaten. Ook Ed Goverde, die met een bos bloemen in zijn handen klaar stond, roemde mijn inzet voor de wijk en mijn verbazing werd alleen maar groter. Ik was dan ook totaal overdonderd toen ik te horen kreeg dat de deelgemeente Charlois mij een zilveren Karel de Stoutespeld heeft toegekend.

 

Dominic speldde mij de onderscheiding op en er volgde een luid applaus waarna Ed mij de bos bloemen overhandigde. Degenen die het geweten hebben, hebben niets laten merken want ik wist echt van niets. Zelf heb ik al meerdere keren in een "complot" gezeten als iemand anders een onderscheiding kreeg (ik zie nog de gezichten van b.v. Piet Otting of Bien Hofman toen zij ooit de titel Charloiser van het Jaar kregen) maar dit keer was ik zelf de uitverkorene. Natuurlijk werd mij om een eerste reactie gevraagd en die luidde als volgt: "Ik doe dit vrijwilligerswerk niet om een lintje of wat dan ook te krijgen, het is gewoon mijn passie voor Pendrecht. Maar ik vind het wel een grote eer en ik beschouw het toch als een erkenning voor alles wat ik voor de wijk doe." Instemmend geknik en een applaus vielen mij ten deel.

 


 

Vier jaar later, op 15 januari 2014, viel ik opnieuw in de prijzen en ook dit keer was het tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Vitaal Pendrecht. De dag ervoor werd ik gebeld door Bien Hofman die mij vertelde dat ik met de auto zou worden opgehaald door nachtburgemeester Harry Kock, onder het voorwendsel dat de beide Pendrechtse burgemeesters dan tegelijk binnenkomen. Precies op het afgesproken tijdstip ging de bel en ik loop naar beneden, buiten staat een veegauto van de Roteb (Harry werkt in het dagelijkse leven bij de Roteb dus dat vervoermiddel wekte bij mij geen argwaan op). Harry zat er in en achter het stuur zat Robin Wallach, de leidinggevende van Harry. Nietsvermoedend stap ik in, we rijden naar de Open Hofkerk en ook Robin gaat mee naar binnen, de bedoeling van dit alles zou mij later op de avond duidelijk worden.

 

Zoals altijd doe ik mijn nieuwjaarspresentatie in twee delen met halverwege een pauze. Tijdens de pauze was het woord aan Robin, hij ging in op mijn inzet voor Pendrecht en vertelde de zaal dat hun dagburgemeester van alle Rotterdammers het hoogste aantal buitenruimtemeldingen heeft gedaan. Als dank daarvoor wilde Stadsbeheer mij iets geven, Robin vroeg mij om naar voren te komen en overhandigde mij een wit doosje. Nadat ik het had uitgepakt bleek het een beeldje te zijn, een blijk van waardering die normaal gesproken alleen aan ambtenaren wordt uitgereikt. Ooit heb ik wel eens gekscherend gedacht dat de gemeente helemaal gek zou worden van al mijn meldingen, dat blijkt dus absoluut niet het geval te zijn!

 

Het beeldje is inclusief sokkel 18 centimeter hoog en gemaakt door Corry Ammerlaan - van Niekerk, het stelt twee mensen voor die elkaar een hand geven als teken van verbondenheid, het beeldje heeft als naam de handdruk. Het beeldje staat nog altijd in mijn woonkamer en buitenruimtemeldingen doe ik nog steeds, zelfs vandaag heb ik er nog twee gedaan.

 


 

Het klinkt eentonig maar ook de derde onderscheiding kreeg ik tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van Vitaal Pendrecht en wel op 23 januari 2020, niemand kon toen vermoeden dat het in deze vorm de laatste keer zou zijn. Het was opvallend drukker dan voorgaande jaren en ook oud-wethouder Dominic Schrijer was er, degene die mij tien jaar eerder de zilveren Karel de Stoutespeld heeft opgespeld. De avond had een druk programma en werd gepresenteerd door Harry Kock, bestuurslid van Vitaal Pendrecht.

 

Aan het einde van de avond was de uitreiking van de Clasien Kramer prijs, dat gebeurde dat jaar voor de vierde keer. De prijs is in het leven geroepen door Vitaal Pendrecht en is tevens een eerbetoon aan Clasien Kramer die geldt als één van de eerste bewoonsters van Pendrecht en zich op veel manieren verdienstelijk heeft gemaakt. De Clasien Kramer prijs bestaat uit een speld en een vrij te besteden geldbedrag.

Bij de vorige drie uitreikingen vertelde Harry uitgebreid over de verdiensten van de betreffende persoon (om het spannend te houden) en pas dan wordt de naam genoemd, dit keer ging het iets anders. Harry zei dat de persoon in kwestie zich op meerdere gebieden verdienstelijk heeft gemaakt voor de wijk en voordat ik het in de gaten had riep hij luidkeels mijn naam door de zaal.

 

Traditiegetrouw wordt de speld opgespeld door de vorige winnaar, in dit geval Gerda Matthijssen. Harry merkte op dat het de eerste keer was dat een man de winnaar is, tot nu toe waren het allemaal vrouwen. Na de felicitaties kreeg ik een envelop met het geld en een bos bloemen. Natuurlijk kreeg ik de microfoon in de handen gedrukt en ik heb ongeveer hetzelfde gezegd als toen ik in 2010 van de deelgemeente Charlois een zilveren Karel de Stoutespeld kreeg: "Ik doe het niet om een lintje of wat dan ook te krijgen maar ik vind het wel een eer en een erkenning voor wat ik voor de wijk doe" wat werd gevolgd door een applaus. Met de uitreiking van de Clasien Kramer prijs eindigde het programma en kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraten.

 

De Clasien Kramer speld is ontworpen door Rien van Keulen en heeft de vorm van de wijk. Op de speld staan de letters CWK (de initialen van Clasien) en verder onder andere Valckensteyn (waar zij in de directie zat), een hand met daarin een baby (Clasien is in de wijk begonnen als vroedvrouw) en een opengeslagen schrift (verwijzend naar de taallessen die zij geeft). Clasien Kramer is begin dit jaar overleden op 94-jarige leeftijd.

Iedereen kan een Pendrechtenaar voordragen die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de wijk maar de keuze van wie de prijs krijgt wordt gemaakt door een onafhankelijke commissie die bestaat uit mensen die niet in Pendrecht wonen. Het spreekt voor zich dat de genomineerde wel een bewoner van Pendrecht moet zijn.

 

Enkele maanden na deze nieuwjaarsbijeenkomst brak de coronapandemie in alle hevigheid los met alle gevolgen van dien. Na de coronaperiode keerden de activiteiten maar voor een klein deel terug waarbij de nieuwjaarsbijeenkomst een stille dood stierf, daarmee kwam er tevens een einde aan mijn jaarlijkse fotopresentatie. ik heb de twijfelachtige eer om als laatste de Clasien Kramerprijs te hebben ontvangen.

 


 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023

 

Hier werd ik afgelopen week even stil van... dit bericht kreeg ik via de gemeente Rotterdam: De wijkraad Pendrecht-Zuidwijk wil u bedanken en in het zonnetje zetten voor uw tomeloze vrijwillige inzet voor de wijk. U ontvangt daarom op 23 november de Vrijwilligers Award 2023.

De mail was verzonden in opdracht van wijkmanager Ronald Bijnaar en ik twijfel er geen moment aan dat hij het initiatief heeft genomen om mij deze award toe te kennen. Hij was namelijk onder de indruk van mijn website over Pendrecht en wilde daarom met mij kennismaken, dat vond plaats op een erg hete dag in juni en ik weet nog dat we een tijdje hebben rondgelopen voordat we een bankje in de schaduw hadden gevonden (dat was op het pleintje aan het begin van de Middelharnisstraat). Ik krijg nog bericht waar de uitreiking is maar uiteraard voel ik mij erg vereerd!

 

Uit de wijk zelf heb ik geen opzienbarend nieuws, de enige verandering in de buitenruimte zijn de sandwichborden van de politieke partijen die om lantaarnpalen zijn gezet. Het meeste blad is van de bomen en afgelopen week zijn onder andere in mijn straat de afgevallen bladeren opgeruimd.

 


 

ZONDAG 12 NOVEMBER 2023

 

De uitvaart van gisteren was van Henk Oosthoek die ik ken uit de tijd van de fancy fair bij de Sint Bavokerk, hij zat daar altijd achter een tafel waar je voor een euro een pen kon laten graveren. Henk is op 4 november overleden op 85-jarige leeftijd.

 

De fancy fair bij de Sint Bavokerk was jarenlang een bekend evenement in Pendrecht waar ik als vaste bezoeker met plezier aan terugdenk, het was gezellig en ik kwam er altijd veel bekenden tegen. Het evenement was op een zaterdag in september en begon ooit onder de naam Pendrecht Open Huis. De fancy fair was in de vorm van een markt waar tweedehands spullen werden verkocht, er waren ook stands waar je een hapje en een drankje kon kopen en het rad van avontuur was eveneens populair. Bijna alles gebeurde op het kerkplein, alleen de verkoop van tweedehands kleding was binnen. Pennengraveerder Henk Oosthoek was er ook altijd, zijn vaste plek was bij de ingang van de kerk. Koster Ruud Pesik fungeerde als geluidsman en hij zat in het portaal bij de ingang. De fancy fair begon 's morgens om 10 uur en de opening ging traditiegetrouw gepaard met enkele minuten klokgelui. Oorspronkelijk ging de opbrengst naar een goed doel maar later kwam het batige saldo ten goede aan de parochie zelf.

 

Tijdens de fancy fair in 2015 werd duidelijk dat het de laatste keer zou zijn: de opbrengst loopt al jaren terug, er zijn steeds minder vrijwilligers om het te organiseren en de meesten van hen kunnen het vanwege hun leeftijd ook fysiek niet meer aan. Als alternatief kwam er in 2016 een tweedehands kledingbeurs maar al in augustus 2019 heeft de parochie met pijn in het hart besloten om er mee te stoppen, de steeds lager wordende opbrengsten wogen niet meer op tegen de inspanningen om het te organiseren.

 


 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023

 • In aanvulling op het bericht van vorige week over Zijpe 18: hier komt een fotostudio van Ilham Ghannab, zij is gespecialiseerd in het fotograferen van pasgeboren baby's. In de etalage staan een paar kleine aangeklede paspoppen (linker foto), ooit zat hier de boekhandel en leesbibliotheek van J.C. v.d. Wel die later naar de middelste kiosk op Plein 1953 verhuisde.

 • Wat ik een week geleden vermoedde klopt: het fietspad langs de Kerkwervesingel ter hoogte van de lange flat is opnieuw geasfalteerd, uiteraard met rood asfalt.

 • Bij de stemlocaties voor de verkiezingen zijn de borden met de tekst Stem hier opgehangen, ik heb ze onder andere gezien bij de huiskamer van Pendrecht Aardgasvrij en de gymzalen in de Krabbendijkestraat (rechter foto) en de Herkingenstraat.

 • Tijdens mijn wijkrondje hoorde ik rond half vier de kleine klok van de Sint Bavokerk luiden en toen ik er niet veel later langs liep zag ik dat er een uitvaart was. Normaal luidt dan de grote klok maar die is al meer dan een jaar defect (!), net als het uurwerk aan de westkant dat stilstaat op kwart voor zes. De kerk is een rijksmonument maar deze status draagt dus niet bij aan een snelle reparatie van beide mankementen.


 

ZONDAG 5 NOVEMBER 2023

 

Terug in de tijd, hieronder wat eerdere nieuwsfeiten uit mijn weblog.

• November 2014: De garages in de Halsterenstraat en de Papendrechtstraat worden afgebroken.

• November 2015: Het heldenmozaïek aan de Burghsluissingel wordt onthuld (linker foto).

• November 2016: Restaurant Zuiderkroon kondigt de sluiting aan per 1 januari 2017.

• November 2017: Het filiaal van Blokker aan de Slinge wordt verbouwd.

• November 2018: In het Pendrecht Theater zijn vier uitvoeringen van de voorstelling Mij 'n zorg.

• November 2019: Op de zijgevel van Dirk komt een grote foto van de watersnoodramp van 1953.

• November 2020: Bij tankstation Haan komt een pakket- en briefautomaat (rechter foto).

• November 2021: Het verlichte verkeersbord in de bocht van de Slinge is weg.

• November 2022: De gele klok in de Halsterenstraat wordt weggehaald.

 


 

ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023

 

Storm Ciarán raasde afgelopen donderdag over Nederland maar afgezien van veel afgewaaide takken ben ik in de wijk geen omgewaaide bomen tegengekomen. Vandaag heeft het bijna de hele dag geregend waardoor ik maar een klein wijkrondje heb gelopen.

 

Het fietspad langs de Kerkwervesingel tussen de Oldegaarde en de Bruinissestraat is volgende week een dag afgesloten, ik vermoed dat het opnieuw wordt geasfalteerd.

 

Winkelpand Zijpe 18 heeft een tijdje leeg gestaan maar nu hangen er lamellen voor de ramen, in de etalage staat een mini-paspop.

 


 

Oudere berichten zijn terug te vinden in het weblogarchief.