weblog Pendrecht

 


 

Dit is mijn digitale dagboek over Pendrecht, de nieuwste berichten staan altijd bovenaan. Ik werk mijn weblog wekelijks bij op zaterdag en zondag, op zaterdag altijd het actuele nieuws en op zondag iets uit de geschiedenis van Pendrecht of een onderwerp dat indirect op de wijk betrekking heeft. Klik hier om een reactie te sturen.

 


 

ZONDAG 24 JANUARI 2021

 

Vijf jaar geleden, in januari 2016, is de tuin rondom de villa aan de Wemeldingestraat 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. Nadat alle beplanting en de heg aan de achterkant was weggehaald was er tijdelijk vol zicht op het pand waar niet alle Pendrechtenaren leuke herinneringen aan bewaren.

 

Het in 1964 gebouwde pand (foto links) tegenover de Hontenissestraat bestaat uit een vijfkamerwoning, een garage en een tandartspraktijk waarvan de ingang aan de achterkant is (foto rechts). De eerste hier gevestigde tandarts was P.H. Kramer die bij menige Pendrechtenaar gevreesd was omdat hij nogal kwistig de boor hanteerde, althans volgens de overlevering. Menigeen zal destijds met knikkende knieën door de deur van de praktijkingang zijn gegaan. Een oud-Pendrechtenaar herinnerde zich dat tandarts Kramer tamelijk veel rookte en geen handschoenen droeg zodat je tijdens een behandeling altijd zijn bruine rookvingers proefde, iets dat tegenwoordig natuurlijk volkomen ondenkbaar zou zijn. Het pand is eind 2013 gerenoveerd en ziet er aan de buitenkant weer als nieuw uit. Vroeger kon je er als patiënt ook vanaf het voetpad langs de singel komen maar dat kan niet meer want er staat nu een schutting, de praktijk is alleen vanuit de Wemeldingestraat te bereiken via een pad langs de garage.

 

Tandarts Kramer is in 1981 overleden waarna de praktijk is overgenomen door N.H. Thio en I. Purwanta. De eerstgenoemde tandarts verhuisde later naar Amsterdam waar hij tot 2013 het vak van tandarts heeft uitgeoefend. Tandarts Purwanta werkt nog altijd in de praktijk aan de Wemeldingestraat, vanuit mijn huis kijk ik schuin op de praktijk en regelmatig zie ik de smoelensmid bezig.

 


 

ZATERDAG 23 JANUARI 2021

 

De coronamaatregelen zijn opnieuw aangescherpt: vanaf vandaag geldt er in heel Nederland een avondklok, dit houdt in dat met uitzondering van enkele specifiek omschreven redenen iedereen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends binnen moet blijven. Privébuitenruimte telt niet mee, je mag dus 's avonds na negenen wel in je eigen tuin of op je balkon zijn. Het openbaar vervoer blijft rijden voor hen die wel naar buiten mogen maar de winkels gaan eerder dicht (supermarkten om 20.45 uur, overige winkels zoals drogisterijen om 20.00 uur). De hond uitlaten mag wel, mits de viervoeter is aangelijnd en je in je eentje naar buiten gaat.

De avondklok geldt voorlopig tot woensdagochtend 10 februari maar kan langer gaan duren als de lockdown wordt verlengd. Voor mij heeft de avondklok eigenlijk geen gevolgen maar het blijft een raar idee dat je 's avonds na negenen niet meer naar buiten mag, ook niet om bijvoorbeeld even een vuilniszak in de afvalcontainer te gooien.

  

Het voormalige restaurant Zuiderkroon wordt ingericht als GGD testlocatie voor het grootschalige onderzoek naar corona in het gebied Charlois, een oplettende webloglezer liep er gistermiddag langs en zag dat men er binnen bezig was (foto links). Vorig jaar oktober was de ruimte in gebruik als priklocatie voor de griepprik en wie weet worden hier later dit jaar ook de coronavaccinaties gegeven. De in- en uitgang van de testlocatie is aan de achterkant (foto rechts) en opmerkelijk is het fotografeerverbod.

Alle 69.000 inwoners van het gebied Charlois krijgen binnenkort een uitnodiging om zich te laten testen op het coronavirus, ook als zij geen klachten hebben. Met dit onderzoek wil men meer inzicht krijgen in de verspreiding van het virus en omdat sporen in het rioolwater erop wijzen dat er meer mensen besmet zijn dan wat er aan positieve testen aan het licht komt. Met het inrichten van kleinere testlocaties in de wijken hoopt men de opkomst te vergroten, Pendrechtenaren hoeven dus de wijk niet uit om zich te laten testen.

 

Alle adoptiebomen langs het Havenspoorpad zijn afgelopen week geknot. De wilgen vormen het Levenspad en zijn door bewoners en maatschappelijke organisaties geadopteerd ter herinnering aan een dierbare of een bijzondere gebeurtenis. Het project is in 2011 gestart door de toenmalige deelgemeente Charlois, tegenwoordig worden de bomen beheerd door de vereniging Vrienden van het Levenspad waar iedere adoptant lid van is. De vereniging is ontstaan in 2017 omdat na de opheffing van de deelgemeentes in 2014 de bomen van het Levenspad niet meer werden onderhouden.

De bomen langs het Pendrechtse deel van het Havenspoorpad zijn maandag gedaan want men is begonnen aan de kant van de Krabbendijkestraat. Het is een vreemd gezicht want toen ik hier een dag eerder langs fietste stonden de bomen er nog in vol ornaat. Ook de boom ter nagedachtenis aan mijn vader is van zijn takken ontdaan maar vanaf het voorjaar zullen de takken weer snel aangroeien.

 


 

ZONDAG 17 JANUARI 2021

 

Afgelopen week kreeg ik van oud-Pendrechtenaar en webloglezer Robert de Rooy een scan opgestuurd van het huurcontract dat zijn ouders in 1958 tekenden toen zij in Pendrecht kwamen wonen. Zij kregen een huis in de galerijflat achteraan in de Krabbendijkestraat (foto links), deze flat was gebouwd in opdracht van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) voor de huisvesting van personeel. De vader van Robert was draaier bij de RDM en zodoende konden zijn ouders in deze flat een woning huren.

Roberts ouders betrokken in 1958 de vierkamerwoning op de onderste woonlaag op nummer 361 (foto rechts). Acht jaar later werd Robert daar geboren en hij verliet in 1990 de ouderlijke woning, na het overlijden van zijn vader heeft zijn moeder er nog tot 2012 gewoond. De flat bestaat nu grotendeels uit koopappartementen maar is aan de buitenkant nog niet veel veranderd, een soortgelijke flat staat aan de Hontenissestraat en ook die was van de RDM. In het trappenhuis aan de kant van de Ossenisseweg is een kleine lift ingebouwd maar dat is vanaf de buitenkant amper te zien. Robert woont niet meer in Rotterdam maar hij komt nog regelmatig in Pendrecht want zijn moeder woont nog steeds in de wijk.

 

De huurovereenkomst bestaat uit maar liefst 8 vellen getypte tekst (foto hieronder: de eerste pagina) en is alleen al om het toenmalige taalgebruik het lezen meer dan waard. Interessant is de hoogte van de huur: de huurprijs van de vierkamerwoning bedroeg in 1958 f 18,40 per week (omgerekend ongeveer € 8,35) en omdat de verhuurder tevens de werkgever van de huurder is werd de huurprijs ingehouden op het loon. Een bijzonderheid is dat de huizen werden verhuurd als dienstwoning, als men om wat voor reden dan ook het bedrijf verlaat dan dient men tevens de woning te verlaten. Deze voorwaarde staat als artikel 2 heel nadrukkelijk in het huurcontract vermeld:

 

Deze verhuur en huur wordt aangegaan met ingang van [datum] en voor de tijd dat [naam huurder] bij werkgeefster-verhuurder in dienst zal zijn en eindigt op het moment waarop de dienstbetrekking tussen werkgeefster-verhuurder en [naam huurder] eindigt ten gevolge van welke oorzaak ook.

 

Een groot deel van het huurcontract bestaat uit verboden en verplichtingen, ik citeer er enkele.

 

Het is de werknemer-huurder niet toegestaan:

met een radio of ander muziekinstrument hinderlijke geluiden te maken;

afval of andere voorwerpen naar beneden te werpen;

op of aan de balkons of aan de gevels houten of metalen constructies voor het aanbrengen van drooglijnen te bevestigen, of verplaatsbare rekken, dienende tot het ophangen van wasgoed, aan de deuren of ramen te hangen;

in de dienstwoning, op de balcons, galerijen of andere gemeenschappelijke ruimtes brandstoffen te hakken, te zagen of op andere wijze klein te maken;

in de aanleg van de gemeenschappelijke tuin of het aangrenzende erf veranderingen aan te brengen of te doen aanbrengen, deze op enigerlei wijze te misbruiken, te verontreinigen, planten of bloemen te beschadigen of weg te nemen of zich op de grasgazons te begeven.

 

De werknemer-huurder is verplicht de dienstwoning bij voortduring in goede staat van onderhoud te houden en deze bij het einde van de huurovereenkomst in goede staat, met onbeschadigd sanitair en behoorlijk schoongemaakt, ter beschikking van werkgeefster-verhuurder te stellen en de sleutels alsmede een zuiverheidsverklaring (voor zijn rekening te verstrekken door een erkend zuiveringsbedrijf) van de woning onverwijld in te leveren ten kantore van werkgeefster-verhuurder.

De werknemer-huurder is verplicht de vloeren te voorzien van een vloerbedekking.

De werknemer-huurder is verplicht de buitenkozijnen, ramen en deuren, alsmede het aan zijn woning grenzende gedeelte van de galerij naar behoren schoon te houden.

De werknemer-huurder is verplicht de tuinen, voor zover niet gemeenschappelijk, goed te onderhouden. De voor- en zijtuinen zal hij slechts als tuin gebruiken en niet anders beplanten dan met heesters, gras en bloemgewas.

De werknemer-huurder is verplicht werkgeefster-verhuurder of door deze aan te wijzen personen te allen tijde in de dienstwoning toe te laten, ook indien dit verband houdt met inspectie van de staat van onderhoud van het gehuurde.

 

Indien werknemer-huurder, na sommatie, nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de Wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en dit contract op hem rust, heeft werkgeefster-verhuurder het recht hem aan te zeggen dat zij de huurovereenkomst onmiddellijk tussentijds beëindigt, zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Deze aanzegging kan ook reeds voorwaardelijk plaatsvinden bij de evenvermelde sommatie, namelijk voor het geval aan deze geen gevolg wordt gegeven.

 


 

ZATERDAG 16 JANUARI 2021

 

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie van het (inmiddels gevallen) kabinet met de boodschap dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari, de reden voor dit besluit is dat het aantal nieuwe besmettingen veel te langzaam daalt. Alle inwoners van het gebied Charlois (waar ook Pendrecht onder valt) krijgen een oproep om zich te laten testen, dit is niet omdat er sprake is van een grote uitbraak zoals in Lansingerland maar om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus.

 

In november 2011 zijn op en om Plein 1953 vijf winkelwegwijzers neergezet, het zijn roodbruine palen met een "gouden" knop en daaraan borden die verwijzen naar winkels en andere instellingen. Een leuk idee maar ze werden nooit geactualiseerd met als gevolg dat er hoe langer hoe meer namen van winkels op stonden die al lang niet meer bestaan. In de loop der jaren zijn twee palen afgebroken en nooit vervangen, onlangs ontdekte ik dat er nog twee weg zijn dus is er nog maar eentje over.

De enige overgebleven paal staat aan de zijkant van de Aldi en enkele winkels die daar op staan zijn al lang geschiedenis zoals poelier 't Haasje en Möller Modes, de naam van de in december 2013 verdwenen Plus supermarkt is met grijs tape afgeplakt. Voor de liefhebbers de plekken waar de vier verdwenen wegwijzers stonden: middengedeelte van Plein 1953 (de plek van de afgebroken paal is nog te zien), Krabbendijkestraat bij de viswinkel, Slinge bij de doorgang naar Plein 1953 naast de Groszek supermarkt en Baarlandhof naast café Goofy (heette toen nog Goof Meijer).

 

De stronk van de gekapte boom voor mijn huis is afgelopen donderdag eindelijk uitgegraven. De boom is in april vorig jaar gekapt en sindsdien keek ik tegen de ongeveer 1 meter hoge stronk aan. Het uitgraven van de stronk duurde best een tijd en dankzij het thuiswerken kon ik het allemaal goed volgen. Na afloop van de werkzaamheden resteerde een groot gat dat met rood-wit lint is afgezet. Een dag later kwamen de werkers terug om het gat met aarde op te vullen, het wachten is nu op een nieuwe boom (foto rechts).

 


In de loop van de middag begon het te sneeuwen, op het moment dat ik dit schrijf zijn de grasvelden al aardig wit. Er wordt enkele centimeters sneeuw verwacht maar lang zal het niet blijven liggen want vanavond gaat de temperatuur weer iets omhoog.

 


 

ZONDAG 10 JANUARI 2021

 

Opnieuw ga ik tien jaar terug in de tijd, hieronder volgen wat nieuwsfeiten uit mijn weblog van januari 2011.

 


 

ZATERDAG 9 JANUARI 2021

 

De nieuwe dienstregeling van de RET is ingegaan en dat betekent dat ik tijdens mijn wijkronde geen bus 67 meer zal zien rijden, de bus rijdt immers alleen nog maar op werkdagen in de spitsuren. Natuurlijk was ik benieuwd naar de vervanger, STOPenGO lijn 567, die zijn beginpunt heeft bij metrostation Slinge. De vertrekhalte is de halte van lijn 72 voor het metrostation en toen ik er kwam stond de taxibus te wachten op passagiers (foto links). De wagen filmde trouwens aan de voorkant het (foutieve) lijnnummer 526.

 

Bij de haltes in de Krabbendijkestraat en bij het eindpunt van lijn 67 stonden de digitale vertrekpanelen op zwart, alleen bij de halte ter hoogte van het Ovezandepad stonden er wel vertrektijden van lijn 567 op. Kennelijk heeft de lijn toch enkele vaste stopplaatsen want ook op de halte op de Slinge tegenover de Sint-Bavokerk staat lijn 567 op de vertrekpanelen (foto rechts). Er zouden op enkele andere plaatsen in de wijk stopplaatsen zijn (onder andere bij het Vlissingenplein) maar daar staan geen halteborden.

  

ZONDAG 3 JANUARI 2021

 

Dankzij oud-Pendrechtenaar Frank ben ik in het bezit gekomen van enkele jaarverslagen van Onze Woongemeenschap (OWG is één van de voorgangers van Woonstad Rotterdam), om precies te zijn van de jaren 1970 tot en met 1975. De boekjes hebben een voorwoord van bestuursvoorzitter Ben Maandag, de directeur van OWG was destijds Arie Ton die in één van de drive-in woningen aan de Abbenbroekweg woonde.

Enkele gebeurtenissen die genoemd worden zijn de aanleg van het Centraal Antenne Systeem (waardoor de lelijke ontsierende antennes van de daken konden verdwijnen), de opening van Valckensteyn (in die tijd de trots van OWG), de voortgang van de aanleg van centrale verwarming (in 1971 had al een kwart van de OWG-woningen cv) en de mogelijke realisatie van nieuwe woningen aan de randen van Plein 1953 (dat resulteerde in de bouw van Korpersteijn en de Sliedrechtflat). De boekjes zijn een waardevolle aanvulling op mijn Pendrecht-verzameling en geven een goed beeld van een tijd die voorbij is.

 

In ieder boekje is ook een kort jaarverslag opgenomen van het G.A. Willemsenfonds, het sociaal fonds van OWG ten behoeve van de bejaarde bewoners van Pendrecht. Een paar voorbeelden van activiteiten waaruit het sociale karakter duidelijk blijkt: bezoeken van bewoners die in het ziekenhuis liggen, het verzorgen van huishoudelijke hulp (organisaties zoals Thuiszorg bestonden toen nog niet) en de bewaking van het alarmsysteem in de bejaardenwoningen. De vrijwilligers van het G.A. Willemsenfonds zorgden er verder voor dat alle 65-plussers op 5 december een boterletter kregen en op bevrijdingsdag werd bij alle 65-plussers een bloemetje bezorgd.

 

Behalve de jaarverslagen had Frank ook een exemplaar van het boekje Het ontstaan van Onze Woongemeenschap, hoewel ik dat al bezit heb ik het toch in dank aanvaard. Het qua opmaak zeer eenvoudige boekje was in 1985 gratis af te halen bij het kantoor van OWG. Zoals de titel al aangeeft beschrijft het echt het prille begin van OWG, inclusief de aanleidingen tot de oprichting. Het verhaal komt uit de eerste hand want het is geschreven door M. Frenkel, één van de twee mensen die in 1950 aan de wieg van OWG hebben gestaan. In zijn functie als secretaris-penningmeester legde Meijer Frenkel op 29 maart 1954 aan de Oldegaarde de eerste steen van Pendrecht, deze steen bevindt zich sinds 2014 in de speciaal daarvoor gemetselde Geluksmuur bij de Zijpe.

 

De reden van de publicatie van dit boekje is mij niet bekend maar het geeft een duidelijk beeld van het ontstaan van OWG en wat daaraan vooraf ging. Het plattegrondje op de kaft toont het toenmalige Pendrecht 1 (nu: Zierikzeebuurt) nadat de bouw was voltooid.

 


 

ZATERDAG 2 JANUARI 2021

 

De jaarwisseling is vergeleken met voorgaande jaren betrekkelijk rustig verlopen, het was zoals altijd op menige plek onrustig maar in de regio Rijnmond zijn geen grote incidenten geweest. Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch geknald maar het was duidelijk minder dan in voorgaande jaren, in het Oogziekenhuis zijn slechts drie patiënten met oogletsel behandeld.

Ook Pendrecht bleef niet vuurwerkvrij maar het lijkt beperkt te zijn gebleven tot enkele plekken, zo zag ik tijdens een wijkrondje op nieuwjaarsdag. Door het geknal heb ik niet kunnen horen of de klokken van de Sint Bavokerk en de Open Hofkerk hebben geluid, mogelijk kan een webloglezer die dicht bij de kerken woont mij dat vertellen.

  

ZONDAG 27 DECEMBER 2020

 

De kerstdagen zijn voorbij, de storm Bella raast over Nederland, nog een kleine week en dan behoort 2020 tot het verleden. Een ongewoon jaar dat vanaf maart in het teken stond van de coronapandemie en waar we nog tot ver in het nieuwe jaar de gevolgen van zullen merken. Voor kerkgangers was kerst 2020 ongewoon, de Sint Bavokerk heeft alle publieke vieringen in de kerstperiode afgelast en in de Open Hofkerk zijn al sinds het begin van de lockdown geen diensten meer. De supermarkten waren de beide kerstdagen wel open.

 

Ook de jaarwisseling zal anders dan anders verlopen: er is een landelijk vuurwerkverbod en begin 2021 zijn er geen fysieke nieuwjaarsrecepties. Als vervanging van het vuurwerk zijn er al in meerdere plaatsen oproepen aan de kerken gedaan om de kerkklokken te luiden, wie weet zal dat ook in Pendrecht gebeuren (foto: de klok van de Open Hofkerk). Een andere typisch Rotterdamse suggestie is het laten toeteren van de schepen in de havens wat ik als kind nog goed kan herinneren, vanaf ons balkon hoorden we als het nieuwe jaar was begonnen de schepen in de Waalhaven loeien.

 

Vanaf deze maand tot en met februari 2021 is het festival Rotterdam Verlicht waarbij iedere dag vanaf de schemering tot 23.00 uur lichteffecten te zien zijn bij of vanaf gebouwen of pleinen. Vanaf het Verzamelgebouw bij het Zuidplein schijnen blauwe lichtstralen naar de hemel, vanuit sommige plekken in Pendrecht (bijvoorbeeld langs de Zuiderparkweg) zijn deze stralen goed te zien.

 

Het apart inzamelen van kerstbomen gebeurt net als voorgaande jaren en wel vanaf 28 december tot en met 15 januari, leg de boom naast de restafvalcontainer (niet op de metalen plaat want dan kan de container niet geleegd worden) of op de plek waar je anders de kliko zet. Let op dat er geen versiering meer in de boom zit en zet ze niet buiten rond de jaarwisseling om brandgevaar te voorkomen. De bomen worden apart opgehaald en daarna verwerkt tot houtsnippers en compost.

Om het inleveren van afgedankte kerstbomen te stimuleren is er in zes Rotterdamse gebieden een speciale actie waarbij voor iedere ingeleverde kerstboom 50 cent wordt uitbetaald. Ook het gebied Charlois doet mee en het inlevermoment voor Charlois is op woensdag 6 januari op Plein 1953 van 13.30 tot 16.00 uur. Men kan meer dan één boom inleveren en de 50 cent per boom wordt contant uitbetaald, ook kinderen kunnen bomen inleveren.

 

Ondanks dat er met de jaarwisseling geen vuurwerk zal zijn worden toch de gebruikelijke maatregelen genomen: afsluiten van afvalcontainers en prullenbakken, afsluiten of tijdelijk weghalen van brievenbussen en het barricaderen van de ingangen van de metrostations. Omdat er geen publieke evenementen zijn is er op oudejaarsavond na ca. 21.00 uur geen openbaar vervoer meer, ook de nachtmetro rijdt niet.

 

Ik wens al mijn webloglezers een veilig en goed 2021!

 


 

ZATERDAG 26 DECEMBER 2020

 

Op het grasveld bij de vijver op Plein 1953 is afgelopen woensdag een tijdelijk kunstwerk neergezet, bestaande uit zes gekleurde objecten. De lichtgevende decoraties zijn een idee van de van oorsprong Griekse kunstenares Cristina Ampatzidou en zij legt de betekenis van de kunstwerken als volgt uit: "We wilden iets laten zien dat in deze coronatijd veilig is. Ze lijken op driehoeken en sterren, vrolijke vormen die bij de feestdagen horen. Ze stralen licht uit zodat je je op veilige afstand bij deze eindejaarsdecoraties kunt laten fotograferen."

In het gebied Charlois zijn op nog vier plaatsen soortgelijke kunstwerken neergezet, er is bewust gekozen voor ruime plekken zodat men niet te dicht op elkaar hoeft te staan om ze te bekijken. Aan het kunstproject is een prijsvraag verbonden waarmee een VVV-bon te winnen is, op een bordje bij het kunstwerk is te lezen wat je hiervoor moet doen. Dit bordje zit aan de lantaarnpaal waar anders de broodbakken staan, die bakken zijn vanwege de kerstvakantie tijdelijk weggehaald.

 

De toelating van bromfietsers op het Havenspoorpad gaat definitief door, het verkeersbesluit kan niet meer teruggedraaid worden. De bezwarencommissie heeft de gemeente wel een evaluatie opgelegd: over een half jaar moet de gemeente aantonen dat brommers op het Havenspoorpad niet leiden tot overlast of onveilige situaties. Het besluit betekent wel dat alle verkeersborden verplicht fietspad moeten worden vervangen door verplicht fiets-/bromfietspad.

 

Een week geleden noemde ik de Primera die misschien alsnog dicht zou gaan maar bij het Pendrechtse filiaal is dat niet gebeurd. Daardoor is er een vreemde situatie ontstaan wat ook duidelijk bij de ingang is aangegeven: de winkel is alléén open voor postdiensten, Western Union en gebruik van de geldautomaat. Verder mag er niets gekocht worden, het krantenrek naast de ingang is leeg maar binnen zijn de schappen niet leeggehaald. Omdat de balie achter in de winkel is loop je langs alle artikelen waar je alleen naar mag kijken maar niet kopen.

De Primera is niet blij met de situatie want ze verdienen er niets aan terwijl het personeel wel werkt en dus betaald moet worden, de teleurstelling blijkt duidelijk uit de tekst naast de ingang: Door de corona lockdown heeft de regering besloten om alle tabakswinkels te laten sluiten. Wij mogen u nog wel helpen met postservice en Western Union. Wij betreuren dit besluit van de regering omdat wij hierdoor geen inkomsten meer hebben. Hopelijk kunnen wij u weer helpen met alles wat wij aanbieden, dit zal begin januari weer zijn.

 

Versierde kerstbomen in de buitenruimte worden steeds zeldzamer, er staat een boom bij de ingang van de Aafje-woningen aan de Burghsluissingel en in de binnentuin tussen de Stellendamhof en de Melissantstraat. Ooit stonden er in december wel meer dan 10 Opzoomerkerstbomen in de wijk.

 

Bij enkele toekomstige stopplaatsen van STOPenGO lijn 567 zijn om de haltepalen sandwichborden gezet waarop de komst van lijn 567 wordt aangekondigd ("vanaf 4 januari 2021 rijdt hier STOPenGO 567"). Aan het eindpunt is aan de kant van de keerlus zelfs een nieuw haltebord gemonteerd en op de halteborden is al een sticker met lijnnummer 567 aangebracht. In de vertrektijdenkastjes is al de nieuwe dienstregeling van lijn 67 te zien en daaruit blijkt overduidelijk de versobering: bus 67 rijdt alleen nog maar op werkdagen, 7 ritten in de ochtendspits en 6 ritten in de middag/avondspits. Buiten deze tijden rijdt door de Krabbendijkestraat alleen nog lijn 567 die je van te voren moet reserveren, even spontaan met de bus is er dan niet meer bij. Op zondag is Pendrecht Zuid verstoken van openbaar vervoer want dan rijdt de nieuwe lijn niet, de dichtstbijzijnde bushaltes die wel bediend worden zijn dan op de Slinge van lijn 68.

Ik vraag mij af of de vertrektijden van lijn 567 te zien zullen zijn op de digitale informatieborden, ik denk van niet. Lijn 567 rijdt immers geen vaste route maar stopt alleen bij die haltes waar passagiers hebben opgegeven daar te willen in- of uitstappen.

 


 

Oud-hoofdcommissaris van politie in Rotterdam Jan Blaauw is op 92-jarige leeftijd overleden in Berkel en Rodenrijs. Blaauw heeft veertig jaar bij de politie gewerkt en klom op van straatagent tot hoofdcommissaris. Na zijn pensionering in 1988 schreef hij meerdere boeken over het recherchewerk en in één daarvan (Laatste rit van een taxichauffeur) beschrijft hij een moord in Pendrecht die ik nog heel goed kan herinneren, ik was toen 14 jaar.

 

Op 8 september 1974 wilde ik 's avonds nog even naar buiten maar dat werd mij verboden, iets waar ik heel verbaasd over was. Maar al snel kwam de aap uit de mouw: de voorgaande nacht was er een meisje vermoord onder het metroviaduct in de buurt van station Slinge. De moordzaak Wil Vervat veroorzaakte heel veel beroering en kreeg landelijke bekendheid. De politie kwam onmiddellijk in actie want, aldus Jan Blaauw, "iemand die in staat is om zomaar zonder reden een meisje te wurgen, moet zo snel mogelijk uit de circulatie worden gehaald". Vier dagen na de moord werd er in Pendrecht en Zuidwijk een huis-aan-huis-onderzoek gehouden. Ook wij kregen twee rechercheurs op bezoek, ik herinner nog dat één van hen zo lang was dat hij bij de deur moest bukken. Op de foto rechts het affiche van de politie met daarop in grote letters het woord VERMOORD! en een foto van Wil Vervat waarin het publiek om informatie werd gevraagd.

Pas 14 jaar na het misdrijf is de moordenaar van Wil Vervat gevonden en veroordeeld. Ongeveer op de plaats waar de moord destijds plaatsvond staat nu de C2000 zendmast (foto links), na het misdrijf zijn de struiken vervangen door gras.

 


 

ZONDAG 20 DECEMBER 2020

 

Op 4 januari 2021 gaat de nieuwe dienstregeling van de RET in wat opnieuw een verslechtering voor Pendrecht inhoudt: buslijn 67 wordt gedegradeerd tot spitslijn en rijdt alleen nog maar op werkdagen in de ochtend- en middagspits. Ook de frequentie gaat omlaag, van vier keer per uur naar twee keer per uur. Overdag en in het weekend rijdt buslijn 67 dus helemaal niet meer (!), als vervanging komt er een taxibuslijn 567 onder de naam STOPenGO Charlois.

 

Vanwege deze veranderingen is er afgelopen week huis aan huis een brief van de gemeente bezorgd met daarin een RET-folder over STOPenGO Charlois. Daarop staan de stopplaatsen van lijn 567 genoemd met twee slordige fouten: de Nieuw-Vossemeerweg en de Abbenbroekweg zijn opeens straten geworden, op het kaartje eronder staan de namen wel goed. Ook op de website stond Nieuw-Vossemeerstraat en Abbenbroekstraat maar na mijn berichtje aan de RET werd het vrij snel gecorrigeerd. In de brief staat dat lijn 567 in ieder geval in 2021 zal rijden, aan het einde van het jaar wordt bekeken of de dienst wordt voortgezet.

 

STOPenGO Charlois is een kleinschalige vorm van flexibel vervoer waarmee reizigers van/naar metrostation Slinge kunnen reizen, van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur (dus niet op zondag). Ieder half uur vertrekt lijn 567 vanaf metrostation Slinge, de dienst wordt uitgevoerd met een taxibus waar maximaal 8 passagiers in kunnen. Lijn 567, die eveneens als vervanging dient voor de opgeheven buslijn 74, heeft diverse stopplaatsen in Charlois en de route die de bus rijdt is afhankelijk van de bestemming van de reizigers. Men moet namelijk altijd vooraf reserveren (behalve als men bij het metrostation opstapt) en daarbij de uitstaphalte aangeven. Volgens het kaartje heeft lijn 567 in Pendrecht behalve de reguliere haltes van lijn 67 ook een stopplaats in de Sliedrechtstraat (bij het Vlissingenplein) en op de hoek van de Abbenbroekweg en de Middelharnisstraat, ik verwacht dat daar dan ook halteborden komen. Klik hier voor meer informatie over STOPenGO Charlois.

 

De achteruitgang van het openbaar vervoer in de wijk begon eigenlijk al in 2004 met de opheffing van het Pendrechtse deel van de legendarische buslijn 66 die al sinds 1968 naar Pendrecht reed. Er kwam weliswaar een andere lijn voor terug (47) maar die reed niet 's avonds en op zondagmorgen, bovendien kwam de bus niet op het Zuidplein. Het regende klachten bij de RET zodat begin 2005 het buslijnennet opnieuw werd gewijzigd om enigszins aan de bezwaren tegemoet te komen. Pendrecht kreeg een nieuwe buslijn 67 waardoor de directe verbinding met het Zuidplein werd hersteld, de bus reed wel een andere route dan de vroegere lijn 66 en kwam bovendien niet langs metrostation Slinge.

 

De dienstregeling van lijn 67 is in de loop der jaren alleen maar slechter geworden, in het begin was het een frequente lijn die in de spits zelfs om de 10 minuten reed. In 2010 ging de bus minder vaak rijden en vanaf 2015 rijdt bus 67 na 22.00 uur helemaal niet meer omdat er in de late avonduren gemiddeld maar drie passagiers in de bus zaten. Hoe lang zal lijn 67 nog in Pendrecht te zien zijn?

 


 

ZATERDAG 19 DECEMBER 2020

 

Vandaag heb ik mijn eerste wijkronde overdag kunnen maken sinds het begin van de lockdown en op het eerste gezicht is er niet veel van te zien, op Plein 1953 is het niet stiller dan anders. Gesloten zijn kappers, nagelstudio's en schoonheidssalons, wat een geluk dat ik nog niet zo lang geleden naar de kapper ben geweest. Grotere winkels in Pendrecht die gesloten zijn (foto's hieronder van links naar rechts): Wibra ("i.v.m. lockdown gesloten t/m 19 januari"), Behangkoopjes ("online webshop gewoon geopend"), Blokker ("onze winkels zijn dicht, we staan voor je klaar op blokker.nl") en Action (waardoor het parkeerprobleem in de Baarlandhof spontaan is opgelost). Ook de Huiskamer van Pendrecht aardgasvrij heeft de deuren weer moeten sluiten. Het Mariawinkeltje is dicht maar bestelde producten kunnen wel aan de deur worden afgehaald.

 

 

De sluiting van niet-essentiële winkels vanwege de lockdown geeft veel onduidelijkheid waarbij winkels soms de randen van de regels opzochten. De Action en de Wibra bleven aanvankelijk open en verkochten alleen essentiële producten, het kabinet greep echter in en de winkels gingen een dag later alsnog dicht. In winkels met een postagentschap zoals de Primera ontstonden rare toestanden (zie bij 16 december) maar vanaf morgen zullen de meeste Primerawinkels gesloten zijn, of dit ook voor het Pendrechtse filiaal zal gelden weet ik niet. De winkel was vandaag gewoon open maar er staat niets op de deur dat het vandaag de laatste dag was, als de winkel sluit dan is uiteraard ook de geldautomaat niet meer toegankelijk (geld opnemen in de wijk kan dan alleen nog bij Albert Heijn). Update maandag 21 december: de Pendrechtse Primera blijft open.

 


 

De ledtransitie in Pendrecht is grotendeels voltooid, op de Slinge secundair en de Oldegaarde secundair na hebben alle Pendrechtse straten nieuwe armaturen. Gisteren zijn de lage lantaarnpalen voorzien van nieuwe armaturen, ze hebben een matglazen kap waardoor het licht minder fel is (foto's). Er zijn binnentuinen waar de lantaarns onder het beheer van Woonstad Rotterdam of Vestia vallen, hier zijn de armaturen niet vervangen.

 

Opnieuw waren er de nodige storingen, bijvoorbeeld op de hoek van de Ellewoutsdijkstraat en het Ovezandepad waar drie lantaarns niet branden. En de lantaarnpaal langs het voetpad tussen de Yersekestraat en de Wissekerkestraat die al maanden defect is brandt ondanks het nieuwe armatuur nog steeds niet. Enkele lantaarnpalen zijn vergeten, de meest opvallende is langs het achterste deel van de Burghsluissingel waar in een rij van vijf palen de middelste nog het oude armatuur heeft. De storingen die ik afgelopen woensdag noemde waren de volgende dag al verholpen.

 


 • In de voormalige Poolse supermarkt Polo aan de Slinge (ooit het kantoor van de ABN AMRO bank) komt een Oost-Europese supermarkt met de naam Komuna en producten uit Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Letland en Rusland (foto: de dichtgeplakte ramen aan de achterkant).

 • Rich Tattoo Art (Zijpe 10) is vanwege de lockdown gesloten maar zal niet meer open gaan, Richard stopt op 31 december met zijn zaak die 17 jaar in de middelste kiosk op de Zijpe heeft gezeten.

 • Afgelopen donderdag heb ik rond 18.00 uur een OV-chipkaart op naam van J. Fokkema gevonden op de Kamperlandsingel tussen de Stavenissestraat en de Kortgenestraat. Ik heb de kaart opgestuurd naar de Klantenservice OV-chipkaart in Amersfoort.

 • In de vroegere behangwinkel op de hoek van de Slinge en de Kerkwervesingel komt uitzendbureau smartPLUS. Binnen is een scheidingswand geplaatst en men is al bezig om de ruimte in te richten.

 • Het achterste deel van de Geertruidenbergstraat kan weer worden gebruikt door rijdend verkeer, de bouwhekken rondom de oneven flat zijn verplaatst. Hierdoor kunnen de bewoners van de al opgeleverde flat aan de overkant eindelijk de parkeerplaatsen gebruiken.

 • In verpleeghuis Sonneburgh heeft het coronavirus flink toegeslagen: van de 114 bewoners zijn er ongeveer 75 besmet, 18 bewoners zijn overleden. Sonneburgh staat aan de Groene Kruisweg, net buiten Pendrecht.


 

WOENSDAG 16 DECEMBER 2020 (extra bericht)

 

Afgelopen maandag was ik jarig maar het was de meest bizarre verjaardag die ik ooit heb meegemaakt. Geen traktatie op mijn werk, geen bezoek en dan 's avonds het nieuws dat Nederland vanaf 15 december tot en met 19 januari in lockdown gaat. De scholen hebben een dag uitstel gekregen om alles te kunnen regelen; examens, toetsen en praktijklessen gaan in principe door maar voor de rest zullen alle lessen online worden gegeven. De maatregelen zijn gericht op het beperken van sociale contacten om het aantal besmettingen terug te dringen. Aan de informatie hieronder kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie op de website van de Rijksoverheid is leidend.

 

In het kort zijn dit de belangrijkste veranderingen. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht (waaronder kledingzaken, bouwmarkten en tuincentra), alleen supermarkten, apotheken en drogisterijen blijven open. Ook gesloten zijn musea, bioscopen, bibliotheken, dierentuinen, pretparken, zwembaden enzovoort. Scholen gaan volledig over op onderwijs op afstand, alleen examens en praktijklessen mogen doorgaan. Kappers en nagelstudio's gaan dicht, rijexamens worden uitgesteld. Banken en postagentschappen blijven open, dat laatste levert een merkwaardige situatie op bij de Primera op de Slinge: je kunt er wel een pakket bezorgen of ophalen maar een verjaardagskaart kopen mag niet.

Een aantal eerdere maatregelen blijven van kracht waaronder geen alcoholverkoop na 20.00 uur, mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en het openbaar vervoer, zo veel mogelijk thuis werken en alleen reizen als het echt noodzakelijk is.

 

Een verrassing was de lockdown niet want het aantal nieuwe besmettingen steeg al enige tijd schrikbarend maar toch blijft het een vérgaande maatregel die veel mensen zal treffen. Voor mij persoonlijk heeft het niet al te veel gevolgen, onder andere omdat ik al sinds maart thuis werk. Er is geen gebod om thuis te blijven zodat ik op zaterdag mijn wijkronde kan blijven doen, mijn weblog loopt dus geen gevaar.

 


 

Gisterochtend sta ik op de gebruikelijke tijd op en als ik om kwart over 7 de keuken in loop zag ik niet meer het vertrouwde licht van de lantaarnpaal die precies voor mijn keukenraam staat (ik kijk bovenop het armatuur). Mijn eerste gedachte was dat de lamp stuk was, ik loop naar het raam en tot mijn verbazing zie ik dat er een ledarmatuur op zit (foto links, genomen toen het licht was)! De nieuwe armaturen geven veel minder strooilicht waardoor er minder licht in mijn huis zal schijnen. Ze waren net klaar maar toen ik met mijn fototoestel terugkwam waren ze al doorgereden naar de volgende paal. Het werk wordt door twee mensen gedaan: de ene vervangt vanuit een hoogwerker het armatuur en de ander verzorgt de aansluiting van de draden onderin de paal.

 

's Avonds maak ik een ronde om te kijken welke straten zijn gedaan en wat ik al verwachtte zijn behalve de Tholenstraat ook de beide zijstraten gedaan. Ten westen van de Stavenissestraat zijn alleen in de Kortgenestraat de armaturen (op twee na) vervangen en ten zuiden van de Ossenisseweg hebben eveneens de meeste straten nu ledverlichting.

Maar net als twee weken geleden zijn er weer storingen, de grootste is op Plein 1953 (foto rechts) waar alleen aan de kant van de Tiengemetenhof enkele lantaarns branden. Ook in de Krabbendijkestraat en achteraan op de Slinge branden meerdere lantaarns niet.

 


 

ZONDAG 13 DECEMBER 2020

 

Afgelopen week is in heel Pendrecht huis aan huis de eerste uitgave verspreid van Pendrecht Post (foto), het magazine bevat informatie over het aardgasvrij maken van Pendrecht. Er staan interviews in met mensen die betrokken zijn bij deze energietransitie maar ook met bewoners die al dan niet al in een gasloos huis wonen. Top-kok Herman den Blijker vertelt dat tv-koks allemaal al op inductie koken in plaats van gas, een leuk weetje is dat Herman is opgegroeid in de Sint-Annalandstraat. Op de website van de gemeente Rotterdam is een speciale website over het aardgasvrij maken van Pendrecht. De Huiskamer op Plein 1953 is open op woensdag en zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

 

Voor het aardgasloos verwarmen van woningen zijn drie alternatieven: stadsverwarming (door middel van restwarmte uit de industrie), een warmtepomp of elektrisch verwarmen. De eerste optie is voor Pendrecht het goedkoopste omdat in een deel van de wijk al een warmtenet ligt, daarom gaat de gemeente dit alternatief verder uitwerken. Voor de duidelijkheid: iedereen is vrij in de keuze voor één van de alternatieven, het is dus niet verplicht om voor de optie stadsverwarming te kiezen.

 


 

Al sinds 2008 presenteer ik tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Vitaal Pendrecht mijn terugblik op het afgelopen jaar maar vanwege de coronacrisis is er in januari 2021 geen fysieke bijeenkomst. Ik ga wel een presentatie maken (foto links: de titelfoto van mijn terugblik op 2019) maar in aangepaste vorm: met 3 in plaats van 5 foto's per maand (door de coronacrisis is er aanzienlijk minder nieuws) en met foto's in een lagere resolutie. Dat laatste kan zonder bezwaar omdat de foto's niet op een groot scherm worden geprojecteerd maar alleen digitaal bekeken kunnen worden.

 

Wat wel door zal gaan is de uitreiking van de Clasien Kramer prijs, al zal het in aangepaste vorm gebeuren tijdens een besloten bijeenkomst. De prijs is in het leven geroepen door Vitaal Pendrecht en is tevens een eerbetoon aan Clasien Kramer die geldt als één van de eerste bewoonsters van Pendrecht en zich op veel manieren verdienstelijk heeft gemaakt. De Clasien Kramer prijs bestaat uit een speld (foto rechts) en een vrij te besteden geldbedrag.

 


 

ZATERDAG 12 DECEMBER 2020

 

De nieuwe pakket- en briefautomaat bij tankstation Haan (zie bij 21 november) is lopend vanuit de wijk alleen over gras te bereiken. Een wijkbewoner attendeerde de gemeente hierop en de reactie was dat men de mogelijkheden gaat bekijken om een voetpad te realiseren. Het zal dus nog wel even duren voordat er daadwerkelijk een verhard pad is maar de aanhouder wint, ik moet terugdenken aan lantaarnpaal Slinge 326 (nu 285) waar ik destijds meer dan een jaar mee bezig ben geweest om hem brandend te krijgen!

Door het verdwijnen van de bus in de Kortgenestraat zijn de brievenbussen in Pendrecht nu nogal ongelijk verdeeld: in de hele Ossenissebuurt is geen enkele brievenbus meer terwijl de (kleinere) Zierikzeebuurt er twee heeft want de bus bij de Zijpe is blijven staan.

 

De ledtransitie ligt stil, althans in Pendrecht: anderhalve week geleden zijn de meeste straten in het noorden van de wijk gedaan maar afgelopen week is er geen enkel armatuur evrvangen. Ik vermoed dat ze Pendrecht Noord als eerste gedaan hebben want daar was nog maar weinig ledverlichting zodat ze straat voor straat konden afwerken. In Pendrecht Zuid zijn de afgelopen jaren al aardig wat straten opgeknapt waarbij ze tevens nieuwe lantaarnpalen met ledverlichting kregen, de grootste nog ledloze gebieden zijn ten noorden van de Kamperlandsingel en ten zuiden van de Ossenisseweg.

 

In april van dit jaar zijn er in de Tholenstraat enkele bomen gekapt, één daarvan kan ik vanuit mijn huis zien. De stronken zijn blijven zitten en het restant van de stam is gemarkeerd met een rode stip. Afgelopen week zijn op twee plaatsen eindelijk de stronken uitgegraven, het gat gevuld met aarde en een boomspiegel aangelegd (foto links). Twee stronken elders in de straat moeten nog uitgegraven worden en dan is het wachten op nieuwe bomen.

Ook op andere plaatsen in de wijk zijn stronken van gekapte bomen verwijderd, onder andere langs de Burghsluissingel. Bomen kappen kan het hele jaar door maar dat geldt niet voor het planten van bomen, de beste tijd daarvoor is tijdens het voorjaar (maart-april) en het najaar (oktober-november).

 

In de bocht van de Slinge is bij het begin van de middenberm een lantaarnpaal met daaraan een verkeersbord met een blauwe pijl. In december 2014 ontdekte ik bij toeval dat het een bord met ingebouwde verlichting is. De reden daarvan is goed te begrijpen: het bord staat in een bocht dus is het van belang dat het al van een afstand goed zichtbaar is. Toen ik 's avonds ging kijken zag ik dat het verkeersbord niet verlicht was en na een melding is de kapotte lamp al na een paar dagen vervangen.

Toen ik deze avond nog een rondje liep zag ik dat de lamp na 6 jaar het begeven heeft (foto rechts), uiteraard heb ik er melding van gemaakt maar gezien de ervaringen van de laatste tijd zal het wel een tijdje duren voordat er een nieuwe lamp in zit.

 

Afgelopen week is de nieuwe In de Kijkerd uit gekomen, dat zou nummer 4 van dit jaar moeten zijn maar het is nummer 2, door de coronacrisis is het magazine sinds maart niet meer verschenen. Ik zit niet meer in de redactie maar het bezorgen doe ik nog wel, al meer dan 20 jaar breng ik In de Kijkerd rond in mijn vertrouwde wijkje dat ligt tussen de Krabbendijkestraat, de Sliedrechtstraat, de Stavenissestraat en de Slinge.

Een enkele keer doe ik de aangrenzende wijk er bij (de Goudkust en omgeving) als de bezorger daar niet kan en dat was nu het geval, hierdoor had ik een kleine 200 magazines meer te bezorgen waarvan de helft in de Kortgeneflat. Het is best een leuk wijkje om te doen, bovendien zijn de Wissekerkestraat en de hofjes in de Kortgenestraat plekken waar de gemiddelde Pendrechtenaar nooit komt.

De Goudkust is op het laatste moment aan de wijk toegevoegd (foto: een te koop staande villa in de Kortgenestraat in de zomer van 2017), op het ontwerp van Lotte Stam-Beese kwam het bungalowparkje niet voor want zij vond villa's niet passen in een wijk die bestemd was voor arbeiders. Maar toen Lotte Stam-Beese vanwege haar pensionering in 1968 de wijk bezocht reageerde ze positief: "Ze hebben er toch wel iets aardigs van gemaakt."

 


 

ZONDAG 6 DECEMBER 2020

 

Van tijd tot tijd krijg ik een reactie op de lavetpagina van mijn website, deze pagina leidt een wat verborgen bestaan want hij is alleen via een link op de pagina Jeugdherinneringen te bereiken.

 

Gisteravond kreeg ik een mail van Peter Wouda, hij is bouwmeester op de Le Roy tuin in Heerenveen. Deze bijzondere tuin is een kilometer lang en 20 meter breed waar mens, plant en dier gelijkwaardig samenwerken. De tuin ligt langs de Europalaan en de President Kennedylaan, niet ver van het Abe Lenstra Stadion. De tuin is vernoemd naar Louis Le Roy (1924 - 2012) die het concept heeft bedacht, de tuin is een ecokathedraal en uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Heerenveense tuin.

 

Onlangs was de tuin door een schenking in het bezit gekomen van een lavet en bij het zoeken naar informatie daarover kwam Peter op mijn website terecht. Net als ik heeft ook Peter in zijn jeugd het lavet nog meegemaakt ("Elke zaterdag in bad!") en nu staat er eentje in de Heerenveense tuin. Er is een apart bericht aan gewijd met een link naar mijn lavetpagina, het lavet (bron foto: Le Roy tuin) krijgt nog een definitieve plek.

 

Wie een Le Roy tuin wil zien hoeft niet helemaal naar Heerenveen want ook in Rotterdam is zo'n tuin te vinden. In de wijk Ommoord (net als Pendrecht ontworpen door Lotte Stam-Beese) ligt ten zuiden van de President Wilsonweg de 5 hectare grote Wijktuin die door vrijwilligers wordt onderhouden. De Wijktuin Ommoord is altijd vrij toegankelijk (metrostation Romeynshof is op loopafstand) en is sinds 2007 beschermd natuurgebied.

 


 

Het nieuws dat er op de plek van Valckensteyn een appartementencomplex gebouwd gaat worden heeft ook mijn persoonlijke interesse gewekt. Ik heb op korte termijn geen verhuisplannen maar toch kreeg ik de gedachte "zou dit te zijner tijd wat voor mij zijn?" Weliswaar woon ik nog steeds met plezier in mijn huidige flat zonder lift maar ik word deze maand wel 61, ik kan nu nog prima de trappen op maar je moet toch in de toekomst kijken. Mijn pensioen komt in zicht en daarna zal ik meer tijd thuis doorbrengen dan nu in mijn werkzame leven. Een voordeel vergeleken met vroeger: het is een rustige omgeving want de goederentreinen rijden er niet meer pal langs!

 

Leuk detail: het nieuwe Valckensteyn is niet ver van de Wagenbergstraat, de straat waar ik ben opgegroeid. Als ik op één van de hogere etages kom te wonen dan kan ik mijn vroegere huis zelfs zien. In 1977 heb ik als kind vanuit mijn slaapkamerraam een foto richting Valckensteyn gemaakt (foto rechts) en dan zou ik het omgekeerde kunnen doen. Ik wil sowieso best hoog wonen, mijn moeder woont in Lombardijen op de 8e etage en ze geniet iedere dag van het verre uitzicht op de stad en het groen.

 

Terwijl ik hierover zit na te denken krijg ik een mail van Marjan, een trouwe webloglezeres, die vroeg of ik meer wist over het nieuwe Valckensteyn. Heel verrassend was de reden van de belangstelling want Marjan en haar man hebben precies dezelfde gedachten als ik: "we zijn allebei bijna 60, we zijn nog gezond maar je moet wel vooruitkijken". We zullen beiden de ontwikkelingen rond het nieuwe Valckensteyn met grote interesse volgen.

 


 

ZATERDAG 5 DECEMBER 2020

 

Tegen mijn verwachting in is de ledtransitie afgelopen week al begonnen in Pendrecht: ten noorden van de Slinge zijn in de meeste straten de armaturen al vervangen door nieuwe met ledverlichting (foto links: Zierikzeestraat). Opvallend daarbij is dat op een enkele uitzondering na alleen de in noord-zuid lopende richting lopende straten zijn gedaan, de in oost-west richting lopende Herkingenstraat, Slinge secundair en Oldegaarde secundair hebben nog de oorspronkelijke verlichting.

 

Wie door zo'n ledverlichte straat loopt zal het opvallen dat het licht erg fel is maar dat is tijdelijk, als een blok of buurt geheel gedaan is dan wordt op afstand de verlichtingssterkte op het juiste niveau ingesteld waarna de hoeveelheid licht minder zal zijn. Overigens zijn tot nu toe alleen de hoge lantaarnpalen in de straten van nieuwe armaturen voorzien, de lage palen met paaltoppers die langs voetpaden staan volgen later.

 

Op de Kerkwervesingel ging het niet helemaal naar wens want dinsdagavond was bijna de hele straat in het donker gehuld, alleen het eerste stukje vanaf de Slinge was verlicht (foto rechts). Een dag later brandden alle lantaarns weer maar gisteravond was de storing weer terug. In de Melissantstraat werkt één armatuur niet maar verder waren alle lantaarns met nieuwe armaturen aan.

 


 • Het kantoorgebouw aan de Herkingenstraat 8 staat te koop (foto). Het is gebouwd in 1987 en bood onderdak aan een kruisvereniging, het is daarom bekend geworden als het kruisgebouwtje. Later is er een verdieping bovenop gezet en zat Thuiszorg er in, de laatste gebruiker was zorgorganisatie Laurens.

 • De voormalige behangwinkel op de hoek van de Slinge en de Kerkwervesingel is nu helemaal leeg, ik verwacht dat het pand mede door de coronacrisis geruime tijd leeg zal staan voordat er een nieuwe huurder is gevonden.

 • De wooncontainer van de oliebollenverkoper staat sinds deze week in de Oosterlandstraat. De kraam was al vanaf november open (vanwege misgelopen inkomsten door de coronacrisis mogen oliebollenkramen dit jaar langer staan) maar de wooncontainer mag er kennelijk alleen in november en december staan, de maanden dat normaal de kraam open mag zijn.

 • Op Plein 1953 en de aangrenzende winkelstraten zijn de luidsprekers opgehangen waaruit overdag muziek van een radiozender klinkt, al eerder waren de kerstlampen opgehangen.

 • Speeltuin Neeltje Jans heeft sinds kort een eigen website, de al jaren bestaande Facebookpagina wordt daarom per januari 2021 opgeheven.

Ondanks de al tientallen jaren durende ontkerkelijking in Nederland zijn de drie Pendrechtse kerken nog altijd als zodanig in gebruik. Maar voor de Open Hofkerk lijken de dagen geteld vanwege het gebrek aan menskracht en het geringe aantal kerkgangers, op de website van de wijkgemeente Slinge (die binnenkort wijkgemeente Credo zal gaan heten) is te lezen dat de kerkenraad heeft besloten om volgende maand de Pendrechtse kerkgangers voor te leggen om per 1 maart 2021 te stoppen met de diensten in de Open Hofkerk.

 


 

ZONDAG 29 NOVEMBER 2020

 

Vandaag precies 8 jaar geleden, op 29 november 2012, sloot het Pendrechtse filiaal van de Bibliotheek Rotterdam definitief de deuren.

 

De bibliotheek in Pendrecht kent een interessante geschiedenis en is gedurende haar bestaan meerdere keren verhuisd. De allereerste locatie van het 10e filiaal van de Gemeentebibliotheek was een houten gebouw aan de Middelharnishof 2 (linker foto) dat op 2 oktober 1959 werd geopend door wethouder A.J. van der Vlerk. Vanwege de bouw van Korpersteijn moest het gebouwtje wijken en in 1976 verhuist de bieb naar Tiengemetenhof 4, ook een houten gebouw dat oorspronkelijk kleuterschool De Regenboog huisvestte. Op 7 januari 1984 brandde de bibliotheek tot de grond toe af waarbij een groot deel van de collectie verloren ging. Het betekende niet het einde want de activiteiten werden voortgezet in het naastgelegen gebouw Tiengemetenhof 2 (middelste foto). Op 11 december 1999 is het gebouw aan de Tiengemetenhof voor het laatst open en in de weken daarna worden de boeken overgebracht naar de nieuwe locatie op Plein 1953 (rechter foto). De nieuwe vestiging ging op 3 januari 2000 open voor het publiek, de officiële opening was op 19 januari 2000.

 

 

In 2010 heeft de Bibliotheek Rotterdam haar toekomstplannen bekend gemaakt wat onder andere inhoudt dat er in iedere (toenmalige) deelgemeente één grote bibliotheek komt in plaats van de kleine vestigingen per wijk, de centrale bibliotheek voor Charlois zou pas 10 jaar later een feit zijn. De sluiting van de Pendrechtse bibliotheek kwam echter sneller dan verwacht: op 29 november 2012 was de bieb op Plein 1953 voor het laatst open, daarmee is na 53 jaar het boek van de Pendrechtse bibliotheek voorgoed gesloten.

 


 

ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020

 

Volgend jaar wordt aan de Burghsluissingel gestart met de bouw van een appartementencomplex dat bestaat uit ongeveer 80 middeldure vrije sector appartementen. Het komt te staan op de plek van Valckensteyn en het meest bijzondere is dat het gebouw ook zo gaat heten! Daarmee herleeft een naam die onlosmakelijk met Pendrecht is verbonden en bij velen herinneringen zal oproepen aan het vroegere bejaardencentrum Valckensteyn (foto rechts). Verrassend is dat het nieuwe Valckensteyn enkele kenmerken heeft die het afgebroken bejaardencentrum ook had: twee vleugels van verschillende hoogte die verspringend in elkaar zijn geschoven, balkons over de volle lengte van de gevel en de naam in grote letters aan de buitenkant. De flat krijgt een bijzondere uitstraling want de bekleding van de buitengevels is van hout en de ramen zijn vanaf de vloer tot aan het plafond. De buitenruimte rondom de flat wordt ingericht als een openbaar parkje met looproutes en parkeerplaatsen aan beide zijden van het gebouw.

 

De afbraak van Valckensteyn in 2012 was een spectaculaire gebeurtenis waarbij een happer het 14 verdiepingen hoge gebouw stukje voor stukje sloopte, ik heb er destijds honderden foto's gemaakt. Voordat de sloop begon is de eerste steen in de centrale hal (foto rechts) uit de muur gehaald en opgeslagen, in afwachting van een nieuwe bestemming. Alleen het transformatorhuisje is blijven staan omdat dit ook de omliggende woningen van stroom voorziet, op de voorkant is met enige moeite nog een deel van de naam Valckensteyn te lezen.

Na de sloop maakte Woonstad Rotterdam bekend dat er te zijner tijd op deze plek nieuwe woningen gebouwd zullen worden, in afwachting daarvan zijn er op het terrein enkele houtsnipperpaden aangelegd zodat je (in gedachten, wel te verstaan) een rondje om Valckensteyn kan lopen. Nu is er een concreet ontwerp, met dank aan webloglezer Sergio die mij tipte. Het is de bedoeling dat het nieuwe Valckensteyn in 2023 wordt opgeleverd, zou het een idee zijn om de eerste steen van het oude Valckensteyn een plaatsje te geven in de entreehal van de nieuwe flat?

 


 

De geldautomaat van de Rabobank aan de Slinge (naast supermarkt Nesfood) is weg, daarmee is de laatste altijd toegankelijke flappentap in Pendrecht verdwenen. Als vervanging staat er binnen bij Primera een geldmaat (de nieuwe gele geldautomaat), deze is uiteraard alleen te gebruiken als de winkel open is. Ook kan men nog altijd naar Albert Heijn waar schuin tegenover de informatiebalie een geldautomaat van ING staat, door de zeer ruime openingstijden van de Zaandamse grootgrutter kan men daar dagelijks van 's morgens vroeg tot 's avonds laat terecht. Wie boodschappen doet bij Dirk kan bij de kassa extra contant geld opnemen maar dat is niet gratis. In de nacht geld opnemen was al langer niet meer mogelijk, als beveiliging tegen plofkraken zijn sinds december 2019 de geldautomaten tussen 23.00 en 07.00 uur niet te gebruiken.

 

Het verminderen van het aantal geldautomaten is niets nieuws want het gebruik van contant geld neemt al jaren af, de coronamaatregelen doen daar nog een schepje bovenop. Al eerder verdwenen in de wijk de geldautomaten van ABN-AMRO (september 2018) en begin dit jaar die van ING toen het ING-kantoor mede door de coronacrisis definitief de deuren sloot, de ING-geldautomaat zit er nog wel maar is uitgeschakeld.

 


 • Afgelopen donderdag was het precies 10 jaar geleden dat mijn vader is overleden. Ter herinnering aan mijn vader heb ik in mei 2011 één van de 275 knotwilgen langs het Havenspoorpad geadopteerd, de boom staat schuin tegenover de Wagenbergstraat waar ik ben opgegroeid (linker foto). Dat de adoptiebomen langs het tracé van de voormalige havenspoorlijn staan is een aardige bijkomstigheid want mijn vader was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen en hij heeft in zijn spoortijd ook over de havenspoorlijn gereden.

 • Over de adoptiebomen gesproken: Stadsbeheer gaat in januari 2021 alle bomen knotten en in de periode daarna worden alle dode boompjes vervangen door nieuwe. Een half jaar geleden heeft het bestuur van de Vrienden van het Levenspad een schouw gehouden en daarbij bleken 45 boompjes dood, beschadigd of zelfs geheel verdwenen te zijn.

 • Door de lange periode met relatief hoge temperaturen zijn enkele prunussen spontaan gaan bloeien, onder andere in de tuin van Slingedael aan de kant van de Dreischorstraat.

 • De voormalige behangwinkel van Behangkoopjes op de hoek van de Slinge en de Kerkwervesingel wordt leeggehaald (rechter foto). In 2018 werd de grote winkel op Plein 1953 in gebruik genomen en daarna diende de oude winkel alleen nog als opslagruimte. Het is een vrij groot pand met een totale oppervlakte is 186 m², inclusief het souterrain dat via een trap te bereiken is. De winkel staat nu te huur voor € 1500,- per maand met een minimum contractduur van vijf jaar.


 

ZONDAG 22 NOVEMBER 2020

 

Over een paar maanden heeft heel Pendrecht energiezuinige straatlantaarns met ledverlichting. Vanaf 23 november tot en met 31 januari 2021 worden in heel het gebied Charlois de armaturen vervangen door nieuwe. Deze ledtransitie gebeurt per wijk, er zijn 9 fases en Pendrecht is gepland in fase 7. De werkzaamheden gaan als volgt: een materiaalwagen komt met een hoogwerker in de straat en vanaf de hoogwerker wordt het huidige armatuur vervangen, dit duurt per lantaarnpaal ongeveer een kwartier. Het zal duidelijk zijn dat armaturen die al ledverlichting hebben ongemoeid worden gelaten. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe ledverlichting in de stad.

 

Enkele voordelen van ledverlichting zijn het lage stroomgebruik, de mogelijkheid tot dimmen, de lange levensduur en de meer gerichte luchtbundel zodat er minder strooilicht is. Dit laatste is goed te zien langs de Ossenisseweg waar alleen het deel ten westen van de Krabbendijkestraat ledverlichting heeft. Het helderwitte licht van ledverlichting geeft bovendien een goede kleur- en gezichtsherkenning op straat waardoor de sociale veiligheid verbetert. Ook in huis worden steeds vaker ledlampen gebruikt, in tegenstelling tot de vroegere spaarlampen brandt een ledlamp na het inschakelen direct op volle sterkte en verschilt daarin niet van de vroegere gloeilamp.

 

In november 2014 kwamen de eerste lantaarnpalen met ledverlichting in Pendrecht, dat gebeurde in de Oosterlandstraat. De armaturen hebben een ovale vorm en als je goed kijkt kan je de afzonderlijke lampjes zien. Inmiddels zijn er al meer straten in de wijk met deze moderne verlichting (vooral ten zuiden van de Slinge), als bij straatvernieuwing de lantaarnpalen worden vervangen dan hebben de nieuwe palen armaturen met ledverlichting. Enkele straten met ledverlichting zijn behalve de Oosterlandstraat de Wemeldingestraat, de Raamsdonkweg en omgeving, de Krabbendijkestraat en het Biezelingeplein. Ook het hele Havenspoorpad wordt op deze manier verlicht met als bijzonderheid dat de verlichting daar dynamisch is: normaal brandt de verlichting heel zwak maar gaat tijdelijk op volle sterkte branden zodra er een voetganger of fietser passeert. Dynamische ledverlichting wordt ook gebruikt in portieken en galerijen, deze reageren op beweging en gaan dan feller branden.

 


 

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020

 

Afgelopen woensdag las ik een berichtje op Facebook dat de brievenbus bij de Kortgeneflat (foto links) is verdwenen. Een wijkbewoonster wilde er een brief posten en zag tot haar verbazing dat de bus er niet meer stond, alleen het kale hoekje op het grasveld verraadt de plek waar de bus heeft gestaan. Ik heb op de plattegrond van PostNL gekeken en de bus in de Kortgenestraat staat er inderdaad niet meer op, de overige 4 brievenbussen in de wijk (Schuddebeursstraat bij de Zijpe, Slinge bij Baarlandhof, Vlissingenplein en Slinge bij Ooltgensplaathof) nog wel.

Mijn eerste gedachte was dat de brievenbus om bezuinigingsredenen is weggehaald, het is namelijk niet de eerste keer dat PostNL het aantal brievenbussen vermindert want in 2012 en 2018 gebeurde dat ook al. Pendrecht telde ooit meer dan 10 brievenbussen (dat was nog in de tijd van de PTT) maar door de opkomst van e-mail wordt er steeds minder fysieke post verstuurd.

 

Twee dagen later komt er een brief van PostNL met de mededeling dat er bij tankstation Haan aan de Groene Kruisweg (aan de kant van Pendrecht) een nieuwe pakket- en briefautomaat is geplaatst. Daarmee kan men pakketten verzenden en ontvangen maar er zit ook een gewone brievenbus in voor briefpost, dit als vervanging voor de brievenbus in de Kortgenestraat. De pakket- en briefautomaat bevindt zich aan de achterzijde van het winkeltje bij het tankstation (foto rechts).

 


 

Na de Papendrechtstraat (waar alleen het blok 2 - 8 nog geen nieuwe gevels heeft) is nu ook de Halsterenstraat niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Vanwege de aanleg van de warmteleidingen staan er overal hekken en zijn er in de straat diepe geulen gegraven. Rondom het speelplein staan eveneens hekken zodat de speeltoestellen niet meer toegankelijk zijn (foto links), naar mijn idee betekent dit het definitieve einde van de jarenlange Opzoomeractiviteiten die er onder leiding van Sjannie de Mooij zijn georganiseerd. Sjannie heeft nog steeds geen ander huis en woont als één van de laatsten nog in de galerijflat die uitkijkt op het plein.

 

Aan het hek van de galerijflat hangt nog altijd het bord van Mensen Maken de Stad waarop de straatafspraken staan (te zien op de foto rechts). Mensen Maken de Stad was een stedelijk programma met in iedere deelgemeente een pool van medewerkers, in Charlois was het Joyce Krom die altijd bij een activiteit in de Halsterenstraat aanwezig was. Eind 2010 is Mensen Maken de Stad gestopt maar de borden hangen nog op verschillende plekken in de wijk, o.a. in de Dirkslandhof, het Vlissingenplein en de Ooltgensplaathof.

 


 

Sinds vandaag hangt het lichtsnoer in de vorm van een grote kerstboom weer aan de galerijkant van de Kortgeneflat, een traditie die in 2014 is begonnen. Een paar jaar hing het lichtsnoer er niet vanwege technische problemen maar sinds vorig jaar is de boom weer terug. Ieder jaar heeft de boom een iets andere vorm, de kerstboom hangt nu vanaf de derde etage en het topje van de boom bevindt zich net onder de dakrand. Vanuit mijn huis kan ik het bovenste deel zien, dat wil zeggen vanaf de zevende verdieping.

Waarschijnlijk is dit de grootste kerstboom van Rotterdam en het is al vanaf een grote afstand zichtbaar als je over de Slinge richting Groene Kruisweg rijdt. Dat hebben we eigenlijk te danken aan Lotte Stam-Beese (de stedenbouwkundige die Pendrecht heeft ontworpen) die de Kortgeneflat bewust haaks op de Slinge heeft geprojecteerd als westelijke afsluiting van de weg. Daardoor moest de Slinge in een bocht langs de flat lopen, dat is bijzonder in een wijk waar nagenoeg alle straten haaks op elkaar staan.

 


 

ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

 

Al eerder heb ik geschreven over de gevelsteen in de zijgevel van Tiengemetensingel 2A die herinnert aan de eerste paalslag voor het toenmalige Pendrecht 5. Vandaag is het precies 65 jaar geleden dat die bewuste eerste paal werd geslagen, dat gebeurde op 15 november 1955 door mgr. J.H. Niekel die toen deken van Rotterdam was. De woningen in Pendrecht 5 waren gebouwd in opdracht van de rooms-katholieke bouwvereniging Voor het Huisgezin.

 

Tegenwoordig zijn er in Pendrecht nog maar twee woningbouwcorporaties actief (Woonstad Rotterdam en Vestia) maar vroeger waren het er meer, dat was vanwege de verzuiling die toen nog heel sterk was. Bewoners konden in Pendrecht kiezen voor die corporatie die qua geloofsovertuiging of politieke voorkeur het beste bij hen paste. Voor de corporaties betekende het echter een versnippering van hun bezit, de woningen lagen verspreid door de hele stad.

In de zestiger jaren zet de ontzuiling in en de gemeenteraad besluit tot herverkaveling: de wijken moeten zoveel mogelijk in het bezit komen van één corporatie. Voor Pendrecht wordt dat OWG (Onze Woongemeenschap, de eerste corporatie in Pendrecht en een voorganger van Woonstad Rotterdam), de andere woningbouwverenigingen dragen in de loop der jaren hun bezit over aan OWG die hiermee de grootste huisbaas in de wijk wordt.

De buurten hebben tegenwoordig namen maar vroeger hadden ze de nummers 1 tot en met 8, in de volgorde waarin ze gebouwd zijn: Pendrecht 1 heet nu Zierikzeebuurt en Pendrecht 8 is het noordelijkste deel van de Ossenissebuurt. Alleen de naam van de speeltuin aan het einde van de Sliedrechtstraat (speeltuin Pendrecht 7) herinnert nog aan de oude buurtnummers.

 

De gevelsteen heeft zijn langste tijd op deze plek gehad want het al grotendeels leegstaande blok wordt volgend jaar afgebroken. Woonstad Rotterdam heeft mij eerder dit jaar laten weten dat de steen behouden blijft, hij wordt netjes uit de gevel gehaald voordat het blok wordt gesloopt. Mijn suggestie om de steen in de gevel van de nieuwbouw op te nemen wordt in overweging genomen.

 


 

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

 

Afgelopen week is het blok Papendrechtstraat 10 - 16 voorzien van nieuwe gevels. In dat rijtje woonde Fred Seesing, een oud-Pendrechtenaar die al jaren tot de trouwe lezers van mijn weblog behoort. De voorgevel van zijn ouderlijke huis op nummer 14 is door de renovatie onherkenbaar veranderd (foto rechts: de oude situatie).

 

Fred woonde van 1958 tot 1971 in de Papendrechtstraat en emigreerde in 1973 naar Duitsland, hij woont nu in een klein dorp vlakbij Wuppertal. Fred heeft net als ik een website met een weblog en via internet kwamen we met elkaar in contact. Net als op mijn website beschrijft Fred er zijn jeugdherinneringen en Pendrecht komt daarin uitgebreid aan bod, inclusief een beschrijving van zijn ouderlijke huis in de Papendrechtstraat. Fred heeft van 1965 tot 1970 als loopjongen voor slager Henny Bos in de Sliedrechtstraat gewerkt en hij heeft net als ik heel veel voetstappen in dit deel van Pendrecht staan.

 

In oktober 2009 bezocht ik de tentoonstelling Ziet Zuid en kwam er opeens een man naar mij toe. Hij stak zijn hand uit en ik viel bijna om van verbazing toen hij zijn naam noemde: Fred Seesing. Hij was enkele dagen in Nederland en hij greep deze kans aan om de tentoonstelling te bezoeken, dat we elkaar hier voor het eerst in levende lijve ontmoetten was puur toeval.

In mei 2012 was ik een paar dagen in Wuppertal en ben ik bij Fred thuis op bezoek geweest, als cadeau had ik het toen net verschenen fotoboek van Henk van Eijk over Pendrecht meegenomen wat erg in de smaak viel. Ik heb hem vandaag wat foto's van het gerenoveerde blok gestuurd en daar zal hij vast op reageren.

 


 

ZONDAG 8 NOVEMBER 2020

 

Regelmatig ben ik in mijn weblog teruggegaan in de tijd waarbij mijn weblogarchief als informatiebron dient. Meestal blikte ik dan terug op wat er 10 jaar geleden in Pendrecht gebeurde maar voor de verandering ga ik vandaag 4 jaar terug in de tijd dus naar november 2016.

 

 • Bij metrostation Slinge zijn OV-fietskluizen geplaatst (eerste foto), de acht kluizen staan onder de pilaar van het metroviaduct tegenover de ingang van het station. Houders van een OV-fietsabonnement kunnen hier een fiets huren. Deze fietskluizen zijn nog steeds in gebruik.

 • Aafje maakt bekend dat restaurant Zuiderkroon per 1 januari 2017 gaat sluiten omdat de locatie financieel niet rendabel te exploiteren is. Het nieuws slaat in als een bom, er wordt met ongeloof, woede en verdriet op het besluit gereageerd. Ondanks protesten en acties is de sluiting toch doorgegaan.

 • De renovatie van de flat Middelharnisstraat 22-50 is begonnen en dat is vooral aan de onderste galerij te zien. Er staan hekken langs de flat en het zal niet lang meer duren voordat de metershoge klimop bij het trappenhuis wordt weggehaald (tweede foto). Dat gebeurde al enkele dagen later.

 • Sinds deze maand is er in Pendrecht een wijkconciërge van de gemeente aan het werk, zijn naam is Aat van der Steen en in zijn functie is hij een eerste aanspreekpunt voor bewoners op het gebied van schoon, heel en veilig. Aat werkt nog steeds als zodanig in Pendrecht.

 • Het achterste deel van de Wagenbergstraat is opgebroken (derde foto), de straat wordt opgehoogd en heringericht. Achteraf gezien is het weggegooid geld geweest want tijdens de renovatie van de flats in 2019 moest de straat voor een deel opnieuw opgebroken worden.

 • Afgelopen zondag was er een flinke storm waarbij enkele ramen van het westelijke trappenhuis van de Karel de Stoute-flat sneuvelden, als noodoplossing zijn de ramen aan de zuidkant met houten platen dichtgemaakt. Pas drie jaar later (!) is de schade hersteld.

 • Het fietspad in de Schuddebeursstraat is weer opengesteld, de vroegere vluchtheuvels aan het begin en het einde zijn vervangen door een rood-wit paaltje met bovenop een knipperend rood lampje (vierde foto). De afsluiting was vanwege werkzaamheden aan de riolering.

 • De laatste Zondagmiddagmuziek van dit jaar werd bijgewoond door ongeveer 50 bezoekers. De uitvoerenden waren het ensemble Cambiata onder leiding van Elsa Kloos, Jos Semeins (sopraan), Ank Geul (piano) en Jan van Dijk (orgel). Vanwege de coronacrisis is er al sinds maart geen Zondagmiddagmuziek meer.

 • Eindelijk zijn er ontwikkelingen in het voormalige Dieren Gezondheids Centrum aan de Slinge (vijfde foto). Bijna alle ramen zijn dichtgeplakt en wie naar binnen kijkt ziet een ravage van gesloopte systeemplafonds. Er kwam een Poolse supermarkt in maar het pand staat inmiddels al weer leeg.


 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020

 

Er is bijna geen nieuws: de hoek van de Ooltgensplaatweg en de Abbenbroekweg is weer open voor het verkeer en HappyNurse Thuiszorg op Zijpe 5 is vertrokken, op de Zijpe staan nu drie panden leeg.

 


 

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020

 

Het Havenspoorpad vormt een rechtstreekse verbinding tussen Pendrecht en station Lombardijen, het pad ligt op het tracé waar tot 2004 de goederentreinen reden en menige (oud-)Pendrechtenaar herinnert vast nog wel de lawaaiige treinen. Na het opbreken van de rails kwam er een breed geasfalteerde pad dat vooral in de zomer veel wordt gebruikt door fietsers, wandelaars, mensen die hun hond uitlaten en bezoekers van de bijna vijfhonderd herdenkingsbomen die langs het pad staan.

 

De gemeente Rotterdam is van plan om met een verkeersbesluit ook bromfietsers op het Havenspoorpad tussen Pendrecht en IJsselmonde toe te laten. Omwonenden zijn het hier absoluut niet mee eens want al vele jaren klagen zij over geluidsoverlast en het racen van bromfietsers op het pad. Men is dan ook verbaasd dat door de gemeente wordt beweerd dat geen meldingen bekend zouden zijn over overlast van brommers op het Havenspoorpad. De Politie Charlois houdt vanwege de vele klachten toch enkele keren per jaar controles en daarbij worden flink wat bekeuringen uitgeschreven.

 

Als argument voor het toestaan van bromfietsen wordt onder andere aangevoerd dat er in de praktijk al brommers over het pad rijden. Het Havenspoorpad is een prachtige route die inderdaad ook een mooie verbinding vormt tussen Pendrecht en IJsselmonde, de schoonheid en de recreatieve waarde nemen echter sterk af wanneer bromfietsers hiervan gebruik gaan maken.

Ook de Rotterdamse Fietsersbond is tegen het verkeersbesluit van de gemeente en heeft officieel bezwaar aangetekend. De vereniging Vrienden van het Levenspad (die de adoptiebomen langs het Havenspoorpad beheert) is eveneens fel gekant tegen het besluit omdat dit de rust verstoort, bijna alle adoptiebomen zijn ter nagedachtenis van een dierbare. Het bestuur heeft een bezwaarschrift ingediend maar dat is niet in behandeling genomen omdat de termijn daarvoor al was verstreken.

 


 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2020

 • Vanmorgen vroeg is een houten schuur achter één van de gerenoveerde huizen in de Papendrechtstraat uitgebrand. Een bewoonster van de Zuiderkroon hoorde een knal en zag daarna dat de schuur in lichterlaaie stond. Toen ik er langsliep zag ik dat de schade aan de buitenkant wel meevalt, gelukkig heeft het huis geen schade opgelopen.

 • Vanwege de aanleg van de warmteleidingen is de hoek van de Ooltgensplaatweg en de Abbenbroekweg afgesloten (linker foto).

 • Het afhandelen van storingen aan de openbare verlichting gaat langzaam, er staan nog ruim tien meldingen open. In de Middelharnisstraat staan twee palen die zijn aangereden, één daarvan (rechter foto, op de hoek van de Sliedrechtstraat) brandt wel.

 • Afgelopen week is Andries Stahlie overleden, de oprichter en later directeur van Stahlie Automaterialen. Lang geleden had het bedrijf ook een winkel in Pendrecht, eerst in de Krabbendijkestraat (waar nu de Wibra zit) en daarna tot 2010 in de Krabbendijkehof onder de naam Automaterialenhandel Zuid (AMZ). Het bedrijf bestaat overigens nog steeds en heet nu Stahlie Impex.


 

Toen ik door de Halsterenstraat liep kwam Sjannie naar buiten om mij het laatste nieuws uit de straat te vertellen. Ze gaat tot het bittere einde door met het organiseren van buitenactiviteiten omdat de nog overgebleven bewoners dat graag willen, zeker in deze coronatijd. Vanavond is er een aangepaste viering van Halloween en in december wordt er nog iets rond Sinterklaas en Kerstmis gedaan. In de galerijflat waar Sjannie woont zijn nog maar 4 van de 16 woningen bewoond en drie daarvan komen binnenkort leeg, Sjannie heeft als enige nog geen ander huis dus het ziet er naar uit dat zij als laatste zal vertrekken. Ik ben benieuwd wat er te zijner tijd met de Opzoomergarage (foto) en de gele paalklok gaat gebeuren.

 

Sjannie attendeerde mij ook op de gevelsteen aan de Ooltgensplaatweg maar ik kon haar geruststellen dat ik daar al contact over had gehad met Woonstad Rotterdam (zie bij 1 augustus). Ook in de Halsterenstraat werpt de komende renovatie zijn schaduw vooruit, men is al bezig de warmteleidingen aan te leggen, het korte stukje straat vanaf de Melissantstraat is afgesloten voor rijdend verkeer.

 


 

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

 

Al heel lang meld ik regelmatig vervuiling en andere problemen in de Pendrechtse buitenruimte bij de gemeente. Enkele voorbeelden van situaties die gemeld kunnen worden: een volle afvalcontainer of prullenbak, een niet-brandende of beschadigde lantaarnpaal, een verzakking in de stoep of de rijweg, fietswrakken, kapot straatmeubilair, parkeeroverlast, zwerfvuil, schade aan bomen, een verstopte straatkolk (put) en naastplaatsing (= afval of grof vuil dat naast een container is gezet). In de loop der jaren heb ik al heel wat buitenruimtemeldingen gedaan en het geeft mij altijd een voldaan gevoel als ik zie dat een probleem is opgelost.

Een buitenruimte die op orde is draagt bij aan het gevoel van veiligheid van de bewoners. Het is niet prettig om door een straat te lopen waar veel zwerfvuil ligt, laat staan als bij duisternis de straatverlichting het niet doet. Losliggende stoeptegels kunnen de oorzaak zijn van valpartijen met alle gevolgen van dien.

 

 

Het melden kan op verschillende manieren, zelf doe ik het altijd via de website omdat je daar de locatie van het probleem nauwkeurig kunt aangeven en je een foto kunt toevoegen. Het kan ook telefonisch via 14010 (lokaal tarief) en wie een smartphone heeft kan de BuitenBeter app gebruiken. Het melden via de website gaat als volgt:

 

Kijk eerst op de kaart om te zien of iemand anders het probleem al heeft doorgegeven. Zodra je hebt ingezoomd op de kaart zie je gekleurde vierkantjes, door er op te klikken zie je de details van de melding. De kleuren hebben de volgende betekenis: geel = nieuw, groen = afgehandeld, blauw = in behandeling en oranje = doorverwezen.

Een melding invoeren gaat in enkele stappen. Klik onderaan het scherm met de kaart op invoeren nieuwe melding, scroll naar beneden en klik op de oranje knop melding maken waarna het eerste invoerscherm verschijnt, selecteer de categorie en daarna het onderwerp. Klik op volgende stap om de locatie aan te geven, als je kiest voor op de kaart aangeven kan je de oranje ballon naar de exacte plaats van het probleem slepen (bij een melding over de straatverlichting werkt het iets anders: na inzoomen worden de lantaarnpalen weergegeven en selecteer je de betreffende paal/palen door er op te klikken). Klik weer op volgende stap, in het scherm wat dan verschijnt kan je aanvullende informatie geven en/of een foto toevoegen. Het invullen van contactgegevens is niet verplicht, als je dit wel doet dan word je op de hoogte gehouden van de afhandeling. Klik weer op volgende stap en controleer de ingevulde gegevens, is alles in orde klik dan op verzenden en de melding is gedaan.

 


 

ZATERDAG 24 OKTOBER 2020

 

Zo nu en dan kom ik op internet nog een ansichtkaart tegen van Pendrecht uit de begintijd. De kaart die ik afgelopen week heb gekocht lijkt veel op een kaart die ik al heb maar is vanuit een iets anders hoek genomen. Het is een foto van Plein 1953 vanaf de Slinge, kijkend in zuidoostelijke richting. Menige Pendrechtenaar zal de foto met weemoed bekijken want, zeg het maar gerust, toen was het plein nog gezellig en groen met een grote verscheidenheid aan winkels. Rechts op de kaart zijn 2 van de 3 kiosken te zien; in de rechtse kiosk zat boekhandel J.C. v.d. Wel, tevens de uitgever van de kaart. In het winkelblok links zaten o.a. Holba (groenten en fruit), Visser's Warenhuis, Oporto (slijterij), Bos (drogist) en een filiaal van de Spaarbank Rotterdam (rechts op de hoek, zie bij 19 juli waar ik mijn herinneringen aan de spaarbank heb beschreven). Op de achtergrond staat de Karel de Stouteflat met rechts daarvan nog een overgebleven huis aan de oude Dorpslaan.

 

Wie nu op dezelfde plaats gaat staan als de fotograaf van toen kan niet ver meer kijken, in 2000 is op het open gedeelte de nieuwe Edah gebouwd (hier zit nu Dirk) waardoor de doorkijk niet meer mogelijk is. Het enige herkenningspunt is de bovenste verdieping van de Karel de Stouteflat, daarachter steekt de Zuiderkroon er boven uit. Het winkelblok links op de oude foto staat er nog maar de kiosken en het oude huis zijn al lang verdwenen.

 


 • Speeltuin Neeltje Jans aan de Kerkwervesingel heeft een uitgebreide opknapbeurt gehad (linker foto). De ondergrond van houtsnippers onder de speeltoestellen is vervangen door kunstgras met gekleurde stippen en de speeltoestellen zelf zijn schoongemaakt met een hogedrukspuit. De speeltuin blijft voorlopig nog gesloten zodat het nieuw ingezaaide gras de gelegenheid krijgt om te groeien.

 • In de Middelharnisstraat is een nieuw oplaadpunt voor elektrische auto's, het is ten noorden van de Slinge ter hoogte van huisnummer 49A.

 • Op de Zijpe staan twee winkelpanden leeg, zorgorganisatie Sunflower Health Care (Zijpe 7) en Rebo-afbouw (Zijpe 18) zijn vertrokken.

 • Vanwege de coronacrisis is het aantal personen dat tegelijk in een winkel mag zijn beperkt, het aantal staat als regel vermeld bij de ingang. Voor een klant is dat best lastig, je moet staand voor de deur het aantal mensen tellen dat al binnen is en dan weet je pas of je naar binnen kunt. Bij Banko Afro Beauty op Plein 1953 nummer 21 hebben ze dit probleem op een zeer creatieve manier opgelost: naast de ingang is een voetgangerslicht opgehangen dat groen of rood toont (rechter foto).

Niet vergeten: komende nacht eindigt de zomertijd en gaat de klok een uur terug, om precies te zijn om 03.00 uur. De bekendste klokken in de wijk zijn die van de Sint Bavokerk, gelukkig hoeft de koster niet in het holst van de nacht de toren te beklimmen want de vier uurwerken worden radiografisch aangestuurd en zetten zichzelf op tijd. Hetzelfde geldt voor de gele klok in de Halsterenstraat en ook de digitale tijdsaanduiding op de vertrekpanelen bij de bushaltes springt automatisch op de wintertijd. Als gevolg van de wintertijd zal het 's avonds een uur eerder donker zijn en 's morgens een uur eerder licht.

 


 

ZONDAG 18 OKTOBER 2020

 

Ik ben het boek Zondagsleven van Judith Visser aan het lezen en in het eerste hoofdstuk beschrijft zij het Pendrechtse huis waar Jasmijn Vink (zo heet Judith in het boek) met haar hond Romy in 2001 woont, zij noemde haar huis het Vinkennest en natuurlijk was ik benieuwd waar het precies is. Romy en ik woonden in een hoekappartement op de vierde en tevens bovenste etage. De groenstrook van de Oldegaarde, een van de langste straten op Rotterdam Zuid, liep pal langs onze kant van het flatgebouw. Ons kleine appartement grensde aan het trappenhuis, bij de zijingang die alleen bedoeld was voor de bewoners en die daarom geen bellentableau had. Verderop las ik dat Jasmijn op haar huis keek als zij met de metro station Slinge naderde en toen was het voor mij duidelijk dat het Oldegaarde 468D moest zijn oftewel het uiterste noordoostelijke puntje van Pendrecht.

 

Ik vroeg Judith of het adres klopte en het antwoord liet niet lang op zich wachten: ik woonde inderdaad op Oldegaarde 468D! In werkelijkheid ben ik daar pas in 2005 komen wonen en woonde ik daarvoor een aantal jaren in de Kortgeneflat. Maar die periode staat niet in het boek beschreven omdat je als schrijver keuzes moet maken om te kiezen wat echt essentieel is voor het verhaal.

 

De Kortgeneflat (foto links) komt wel voor in een eerder boek van Judith, de literaire thriller Stuk die in 2008 verscheen. De hoofdrol in het boek is de 16-jarige Elizabeth die op school enorm wordt gepest, zij woont in de Kortgeneflat en zit op het Mercatus College (nu een locatie van het Albeda) aan de Spinozaweg. Ik wilde toen het huisnummer in de Kortgeneflat weten waar Elizabeth uit de thriller Stuk woonde. Dankzij twee aanwijzingen in het boek en wat logisch denkwerk kwam ik er achter dat het nummer 125 moest zijn en navraag bij Judith leerde dat ik het bij het rechte eind had.

 

In Stuk speelde eveneens de kelderruimte van de leegstaande woning op nummer 123 in die flat een rol en die heb ik destijds ook gevonden. Daarvoor had ik echter hulp nodig van een bewoner omdat de toegang tot de flat is afgesloten, gelukkig kende ik er iemand en de afspraak was snel gemaakt. Samen met Cor loop ik de trap af en we komen in de kelderruimte die bestaat uit een lange smalle gang met doodlopende zijgangetjes. Maar in de nummering van de kelderboxen zit geen enkele logica, Cor vertelde dat bewoners in de loop der jaren onderling kelders hebben geruild (daar heb ik nog nooit van gehoord...) omdat er verschillen zijn in grootte en wel of geen raam hebben. Boven veel deuren ontbreken de originele nummerbordjes en is het nieuwe nummer met potlood op de deurpost geschreven. Na lang zoeken vonden we in één van de smalle zijgangetjes kelderbox 123 (foto rechts), helaas zonder origineel bordje.

 


 

ZATERDAG 17 OKTOBER 2020

 

De gedeeltelijke lockdown geldt nu een paar dagen maar op het eerste gezicht is er in de wijk op straat weinig van te merken, het is niet stiller dan anders maar dat kan ook komen omdat de herfstvakantie is begonnen. Het enige wat buiten opvalt is dat de beide Pendrechtse kroegen (foto links: café Goofy) gesloten zijn. De overige eetgelegenheden zijn nog wel open maar alleen voor afhalen, de tafels en stoelen zijn gebarricadeerd of weggehaald.

Na 8 uur 's avonds mag er geen alcohol meer worden verkocht wat vooral voor de supermarkten best wel gevolgen heeft. In Pendrecht blijven de supermarkten open maar de Plus in Zuidwijk gaat nu om 8 uur 's avonds dicht ("de veiligheid van onze klanten en het personeel staat voorop").

Ook voor kerkgangers heeft de lockdown gevolgen: het aantal bezoekers gaat weer terug naar maximaal 30, in de Open Hofkerk en de Sint Bavokerk moet men zich weer vooraf aanmelden. Oorspronkelijk zou er morgen een gezamenlijke dienst zijn in de Sint Bavokerk maar dat gaat uiteraard niet door.

 


 • De renovatie in de Papendrechtstraat is in volle gang. De kruising met de Melissantstraat is afgesloten en daar is een diep gat gegraven, waarschijnlijk voor de riolering. Een stukje verderop staan de gevels al klaar (linker foto), één van de blokken heeft al nieuwe gevels.

 • Het lijkt er op dat in de Halsterenstraat de voorbereidingen voor de sloop en de renovatie binnenkort beginnen, achter de af te breken galerijflat langs de Tiengemetensingel staan al enkele containers voor de opslag van materialen.

 • De renovatie van de even portiekflat in de Geertruidenbergstraat is klaar, meerdere huizen zijn al bewoond. Aan de flat aan de overkant wordt nog volop gewerkt.

 • De flat Korpersteijn wordt aangesloten op het warmtenetwerk, het voorste deel van de parkeerplaats in de Middelharnishof is met hekken afgezet (rechter foto).

 • Afgelopen donderdag was ik voor het eerst sinds lange tijd in de Zuiderkroon, het gesloten restaurant was de locatie voor de jaarlijkse griepprik die ik vanwege mijn leeftijd voor het eerst kreeg. Met enige weemoed keek ik naar het afgedekte biljart waar sinds maart niet meer op is gespeeld.


 

WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 (extra bericht)

 

Gisteravond was er weer een persconferentie van het kabinet waarin opnieuw strengere coronamaatregelen bekend zijn gemaakt. Deze aanscherping was geen verrassing want de enkele weken geleden doorgevoerde aanpassingen hebben niet geleid tot een daling van het aantal besmettingen. Integendeel, vooral de laatste dagen liepen de cijfers in hoog tempo op zodat ingrijpende maatregelen niet konden uitblijven. De maatregelen zijn gericht op het beperken van sociale contacten en het komt er op neer dat Nederland voor een periode van minimaal 4 weken in een gedeeltelijke lockdown gaat. Aan de informatie hieronder kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie op de website van de Rijksoverheid is leidend.

 

In het kort zijn dit de meeste aanscherpingen die vanaf 10 uur vanavond gelden en minimaal 4 weken zullen duren: restaurants en cafés gaan dicht (afhalen mag wel), geen koopavonden meer (geldt niet voor supermarkten), alcohol mag na 8 uur 's avonds niet meer verkocht en buiten gedronken worden, groepsgrootte binnen gaat terug naar maximaal 30 personen, geen teamwedstrijden meer in de amateursport (vanaf 18 jaar) en grote evenementen zijn verboden. Op het thuiswerken wordt strikter gehandhaafd, net als op de hygiëneregels in de supermarkt.

Er komt nog een verplichting voor het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes maar dat gaat pas in als dit juridisch geregeld is, tot die tijd blijft het zoals nu een dringend advies. De effecten van alle maatregelen worden na twee weken geëvalueerd, als er uiteindelijk geen verbetering optreedt dan is een totale lockdown niet uitgesloten.

 

Voor mij persoonlijk zal er niet zo veel veranderen: thuiswerken doe ik al sinds maart, ik drink geen alcohol en ik ben ook geen fervent bezoeker van grote evenementen en de horeca. Gelukkig kan ik mijn wijkronde op zaterdag gewoon blijven doen dus mijn weblog komt vooralsnog niet in gevaar.

 


 

ZONDAG 11 OKTOBER 2020

 

Het doorlezen van mijn weblogarchief is altijd een feest van herkenning, het is toch min of meer een persoonlijk dagboek van wat ik in de wijk heb gezien of meegemaakt. Opnieuw ga ik vandaag 10 jaar terug in de tijd, hieronder in willekeurige volgorde een aantal al dan niet spectaculaire gebeurtenissen uit oktober 2010.

 

 • In restaurant Zuiderkroon is weer een bijeenkomst van Pendrecht Kijkt, bewoners van Pendrecht kunnen meldingen over de veiligheid doen en kennis maken met andere wijkbewoners die op hun wijk letten (eerste foto). Aafje heeft restaurant Zuiderkroon per 1 januari 2017 gesloten.

 • De telefooncel in de Sliedrechtstraat, schuin tegenover de vroegere snackbar de Paddestoel, is weggehaald. Hoe lang zal de brievenbus er nog staan? Twee jaar later is de brievenbus verwijderd, op de plek van de telefooncel en de brievenbus bevindt zich nu een ondergrondse restafvalcontainer.

 • De Jeu de Boulesbaan bij de Tiengemetenflat lijkt wel een grasveld, kennelijk wordt het Franse balspel hier niet meer beoefend (tweede foto). Een jaar eerder was de baan nog onkruidvrij gemaakt. De baan is in 2018 opgebroken, aan de afwijkende kleur van de tegels is nog te zien waar de baan heeft gelegen.

 • De renovatie van verpleeghuis Slingedael is begonnen, rondom het gebouw is de meeste beplanting weggehaald en de meeste noodtrappen zijn al gedeeltelijk verwijderd. Het gerenoveerde verpleeghuis is in maart 2012 heropend als Korsakovcentrum Slingedael.

 • Aan de galerijkant van de flat Oldegaarde 918A-944D (dit is één van de flats langs de Ellemeethof) staat een tijdelijke lift omdat de originele lift een onderhoudsbeurt krijgt (derde foto). Opbouwwerker Rieks Westrik noemde zo'n constructie later een buitenboordlift.

 • Een jury, bestaande uit Ed Goverde [toen voorzitter van de deelgemeente Charlois], Wim den Boer [toen voorzitter van stichting Historisch Charlois] en ik zelf, heeft de namen gekozen voor de nieuwe flats in de Dinteloordstraat. De winnende namen zijn geworden Dintel en Volkerak.

 • In de Baarlandhof wordt hard gewerkt aan de nieuwe bestrating (vierde foto). Alles komt op gelijke hoogte, er komen geen trottoirs; in de oude situatie waren er slechts smalle stoepen langs de huizen. In 2018 kregen de lantaarnpalen in de Baarlandhof nieuwe armaturen met led-verlichting.

 • De kiosk Zijpe 11 was vele jaren lang in gebruik als kantoortje van de Werkgroep Zierikzeebuurt, er komt een kapperszaak met de naam Kapsalon Kinderhaar. De kapsalon is in april 2012 al weer gesloten, hier zit nu Flirty Lash voor de opmaak van wimpers en wenkbrauwen.

 • De sloop van de bejaardenwoningen aan de Krabbendijkestraat is in volle gang. Van het blok langs de Sliedrechtstraat staan alleen nog maar het trappenhuis en twee woningen (vijfde foto). Hier staan nu eengezinswoningen.


 

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

 

Op de Slinge (foto links, ter hoogte van de Stellendamstraat) en aan de Tiengemetensingel staan informatieborden over de vernieuwingen in de Tiengemetenbuurt. Behalve renoveren en nieuwbouw is er aandacht voor duurzaamheid: er worden zonnepanelen geplaatst en 535 woningen (zowel nieuwbouw als bestaande woningen) krijgen een aansluiting op het warmtenet. Dat laatste geldt ook voor Korpersteijn en daar is men nu mee druk bezig: vanuit het onlangs gebouwde verdeelpunt in de Tiengemetenhof is een geul gegraven naar Korpersteijn, naar de hoek bij de scootmobieltoren. De volgende projecten staan op het bord vermeld: renovatie 48 woningen en nieuwbouw 86 woningen in de Halsterenstraat en de Papendrechtstraat, renovatie 102 eengezinswoningen omgeving Raamsdonkweg en Fijnaartpad, transformatie 128 appartementen Wagenbergstraat en Geertruidenbergstraat, renovatie 100 appartementen Korpersteijn en aansluiten Tiengemetenflat op het warmtenet.

 

De vernieuwingen in de Halsterenstraat en de Papendrechtstraat zijn best ingrijpend en op de website van de gemeente Rotterdam is daar veel informatie over te vinden. De belangrijkste uitgangspunten bij de herinrichting van de buitenruimte zijn: de binnenpleinen worden autovrij, de Ooltgensplaatweg krijgt tussen de Slinge en de Sliedrechtstraat eenrichtingsverkeer en de Tiengemetensingel wordt groener en gevarieerder.

Eenrichtingsverkeer op de Ooltgensplaatweg is niet nieuw: heel lang kon je alleen vanaf de Slinge de weg inrijden. Daar kwam een einde aan in 2009 toen de Sliedrechtstraat tussen de Ooltgensplaatweg en de Zuiderparkweg werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Nu komt het eenrichtingsverkeer terug maar de andere kant op, dit is een bewuste keuze om te voorkomen dat automobilisten vanaf de Slinge de wijk inrijden om een parkeerplaats te zoeken. De weg wordt smaller en er komt een voetpad langs de singel.

De Tiengemetensingel is qua groen wat saai: er staan allemaal dezelfde bomen en langs het water is alleen gras. De bestaande bomen blijven behouden en langs de singel komen plantenperken en struiken met bloemen en beschutting voor vogels. Verder komen er waterplanten langs de oever en op de kopse kanten van de singel komen grote bomen. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is om op het water vlonders aan te leggen.

 


 • Afgelopen week kwam er weer een uitgebreide reactie op mijn website. Dimitry woonde niet zelf in Pendrecht maar ging heel vaak logeren bij zijn oma die aan de Kruiningenstraat 227 woonde. Hij herinnert nog goed bus 66, de buurtwinkels aan de Ossenisseweg en korfbalvereniging RSV Unicum waar hij vanuit oma's huis op uitkeek (foto). Dimitry kwam ook graag in het gebied achter de dijk, daarmee bedoelde hij de havenspoorlijn die op een dijk lag. Van wat foto's en korte filmpjes heeft hij een montage gemaakt die hij op YouTube heeft gezet.

 • Gisteren is het nieuwste boek van Judith Visser aangekomen (zie bij 4 oktober), uiteraard is mijn exemplaar van Zondagsleven voorzien van een handgeschreven tekst van de schrijfster: Rotterdam, oktober 2020. Voor Mario, dagburgemeester van Pendrecht. Judith Visser. Voorlopig heb ik weer wat te lezen want het boek telt meer dan 400 pagina's.

 • Vorige week zaterdag was in het AD Rotterdams Dagblad als raadfoto een ijzeren hond afgebeeld, dat is een kleine elektrische bezorgwagen waarmee vroeger de bakker en de melkboer aan huis kwamen. Omdat ik die Spijkstaalwagentjes nog goed herinner uit mijn jeugd heb ik daarop gereageerd en een deel van mijn mail is in de krant afgedrukt. Lees hier het hele artikel.


 

ZONDAG 4 OKTOBER 2020

 

Eergisteravond was de boekpresentatie van Zondagsleven, het nieuwste boek van de in Pendrecht opgegroeide schrijfster Judith Visser. Zondagsleven is een autobiografische roman waarin Judith haar leven als volwassene beschrijft, het is eigenlijk het vervolg van Zondagskind waarin ze de eerste 20 jaar van haar leven beschrijft dat zich grotendeels in Pendrecht afspeelt. Ook alles wat in Zondagsleven staat berust op waarheid maar de namen van personen zijn wel veranderd, net als in Zondagskind heet Judith zelf in het boek Jasmijn Vink. Het boek telt 464 pagina's en is vanaf 6 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

 

Vanwege de coronacrisis was een fysieke boekpresentatie jammer genoeg niet mogelijk, het werd daarom een digitale presentatie met een interview (foto rechts) in het lege Bibliotheektheater die terug te kijken is via deze link. Gistermorgen was Judith te horen in het programma Chris Natuurlijk van RTV Rijnmond, ze vertelde daarin onder andere dat ze Zondagsleven heeft geschreven vanwege de vele reacties die ze kreeg op Zondagskind. Ook liet ze weten dat de eerste druk al uitverkocht is (terwijl het boek nog niet eens uit is!) en er al wordt gewerkt aan de tweede druk.

 

Judiths vorige boek, Zondagskind, werd gepresenteerd op 29 maart 2018 in een zaal op de bovenverdieping van restaurant Dudok in het centrum van Rotterdam. Daar was ik bij en ik herinner nog goed dat het erg druk was. Het officiële programma begon om half 8 met enkele sprekers en één daarvan was Joke Kypriotakis, Judith's vroegere onderwijzeres van de Beatrixschool die het eerste exemplaar van het boek kreeg overhandigd (foto links). Verder was er een optreden van zangeres Daisy Cools die onder begeleiding van een gitarist twee nummers ten gehore bracht. Als laatste was Judith zelf aan het woord waarin zij iets over het boek vertelde.

 

Na afloop van het officiële programma nam Judith plaats achter een tafel waar zij de boeken signeerde en al heel snel stond er een lange rij. Na lang wachten was ik aan de beurt en zij schrijft op het titelblad van mijn boek het volgende (foto rechts): 29-3-'18. Voor Mario! Lang leve Pendrecht! XX Judith.

 

Ondanks dat er geen fysieke boekpresentatie van Zondagsleven was met een signeersessie is er toch een mogelijkheid om een gesigneerd exemplaar van Zondagsleven te kopen. Op 11 oktober zal Judith speciaal voor Donner haar boek signeren, via deze link kan men Zondagsleven bestellen en de gewenste tekst opgeven. Wacht dus niet te lang met bestellen want 11 oktober is al over een week!

 


 

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020

 

Afgelopen maandag zijn tijdens een persconferentie van het kabinet nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt, een gevolg van het snel oplopende aantal besmettingen en het niet goed naleven van de basisregels zoals het anderhalve meter afstand houden van elkaar. Aangescherpt zijn onder andere de regels voor het thuiswerken, de winkels en de horeca. Omdat er veel onduidelijkheid is over het dragen van mondkapjes kwam het kabinet enkele dagen later met het dringende advies (dus geen verplichting) om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations enzovoort.

 

Een direct gevolg is dat ik sinds woensdag weer thuis werk en ook bij Albert Heijn zijn de nieuwe regels merkbaar: de mandjes zijn weggehaald zodat er alleen met een (verplichte) winkelwagen gewinkeld kan worden, een medewerker bij de ingang zorgt voor het desinfecteren van de winkelwagentjes. Ook hier is het dringende advies om een mondkapje te dragen en vanmorgen zag ik dat veel klanten dat deden. Bij menige andere winkel in de wijk wordt bij de ingang aangegeven dat het dragen van een mondkapje zeer gewenst is.

 


 • De Pendrechtse singels zijn geen vaarroutes maar om de paar jaar is er toch een boot te zien als de singels worden uitgebaggerd, de baggerschuifboot van de firma GM Damsteegt lag maandagmiddag achter mijn huis (linker foto).

 • De oliebollenkraam op de hoek van de Slinge en de Schuddebeursstraat is aan het begin van de week op zijn plek gezet en is sinds eergisteren open. Een opmerkelijk verschil met voorgaande jaren is dat de wooncaravan niet in de Oosterlandstraat staat, de elektriciteitskabel van de kraam loopt naar het transformatorhuisje in die straat.

 • Boven de hoofdingang van de Aafje-woningen aan de Burghsluissingel staat te lezen "Pluk de dag en morgen weer", een motto van Aafje (rechter foto). Op de Aafje-vestiging aan de Slinge in Zuidwijk staat al langere tijd de tekst "Zo bijzonder, een gewone dag".

 • De Huiskamer Pendrecht Aardgasvrij op Plein 1953 blijkt alweer een tijdje open te zijn. Dat was al op woensdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en vanaf afgelopen week is daar de vrijdag bij gekomen (op dezelfde tijd). Vanwege de coronamaatregelen mogen er nog geen activiteiten zoals kookworkshops worden gegeven.

 • In een hoek van de tuin achter de Karel de Stouteflat is een grote boom halverwege de stam afgebroken.


 

Afgelopen maandag kreeg ik een mail van een wijkbewoonster over een mysterieus huisje in de Tiengemetenhof met de volgende vraag: heb jij enig idee wat de functie is van het huisje dat zonet gebouwd is op de parkeerplaats tegenover Karel de Stouteflat? Ik ben gaan kijken en gezien de locatie kan het eigenlijk niet anders dat het voor het warmtenetwerk is, mijn vermoeden werd versterkt toen ik vandaag tijdens mijn wijkronde ook in de Papendrechtstraat zo'n huisje tegenkwam.

 

Het plein in de Papendrechtstraat is weer toegankelijk zodat ik voor het eerst sinds april door de straat kon lopen. Het is een vreemd gezicht als je richting Middelharnisstraat kijkt want afgezien van de speelelementen is het straatbeeld bijna onherkenbaar veranderd door de afgebroken galerijflats en de al gerenoveerde eengezinswoningen (eerste foto). Twee blokken zijn aan de buitenkant klaar (tweede foto, dit is het blok 40 - 46), op de voordeuren zit een briefje dat er maximaal zes arbeiders tegelijk binnen mogen zijn, per verdieping drie. De renovatie van het blok met de huisnummers 2 - 8 zal spoedig beginnen, de woningen zijn leeg en de bordessen zijn met hekken afgezet. Aan de rand van het speelplein is ten behoeve van het warmtenetwerk een betonnen huisje neergezet, van hetzelfde model als in de Tiengemetenhof. Vanaf de Papendrechtstraat is een rijplatenbaan gelegd naar de Sliedrechtstraat, deze tijdelijke straat kruist de plek waar de galerijwoningen hebben gestaan (derde foto). De bestrating van de Tiengemetensingel waar de galerijflat stond is opgebroken voor het vernieuwen van de riolering (vierde foto), de nieuwe buizen liggen al klaar.

 

 


 

Oudere berichten zijn terug te vinden in het weblogarchief.