Vitaal Pendrecht

 


 

Vitaal Pendrecht is ontstaan naar aanleiding van de vele negatieve berichten die de media over de wijk publiceerden. Dat bereikte een dieptepunt in de zomer van 2003 toen in Rotterdam de discussie losbarstte over het spreidingsbeleid van kansarme allochtonen waarbij Pendrecht steeds als voorbeeld werd genoemd om de noodzaak van die spreiding duidelijk te maken. Pendrecht was zo ongeveer het afvoerputje van Rotterdam geworden en was volgens de media hard op weg om de slechtste buurt van Nederland te worden. Verhalen van klagende bewoners en foto's van verloederde straten moesten de krantenlezer de indruk geven dat het echt heel erg was. De trieste moord op Sedar Soares enkele maanden eerder had de wijk ook al geen goed gedaan, heel Nederland had Pendrecht toen op het journaal gezien wat het slechte imago alleen maar versterkte.

 

Het initiatief voor Vitaal Pendrecht is genomen door drie wijkbewoners: Gerard Boom, Bien Hofman en Baby Jamanika. Ook zij waren de negatieve berichtgeving over de wijk meer dan zat en wilden iets positiefs doen om het tij te keren. Ze werden op 13 oktober 2003 door Dominic Schrijer (deelgemeente Charlois), Pieter Tops (Universiteit van Tilburg) en Willem Giezeman (Resident University Europe in Den Haag) uitgedaagd om eens te laten zien wat Pendrecht kan. Toen ontstond het ludieke idee om de grootste kerstboom ("hoger dan de Noorse boom op de Coolsingel") naar Pendrecht te halen en daaromheen een wijkfeest te organiseren. Er waren nog slechts twee maanden te gaan tot kerst dus snelheid om alles rond te krijgen was een eerste vereiste.

 

Maar de uitdaging lukte: er kwam een enorme kerstboom op Plein 1953 te staan met op 19 december een groots feest eromheen. Men had het zelfs voor elkaar gekregen om burgemeester Ivo Opstelten naar Pendrecht te krijgen. Hij kwam samen met de loco-burgemeester van Oslo die in Rotterdam was vanwege de onthulling van de Noorse kerstboom op de Coolsingel. Na een korte toespraak benoemde de Rotterdamse burgervader twee speciale burgemeesters voor Pendrecht: een dagburgemeester in mijn persoon als Pendrechtkenner en een nachtburgemeester in de persoon van journalist Roger Huys. Bij het burgemeesterschap hoort natuurlijk een ambtsketen dus die werd ons omgehangen door Ivo Opstelten. Na het officiële gedeelte waren er optredens van allerlei groepen en organisaties uit de wijk.

 

Gerard Boom vertelt in het kort over de bedoeling van Vitaal Pendrecht. "Het is een poging om Pendrecht een beetje uit het slop te tillen. Dat doen we door activiteiten te ontplooien, o.a. door een kerstboom op het plein met alle bevolkingsgroepen uit Pendrecht erbij met een groots volksfeest. Op die manier willen we een beetje eenheid kweken en dat heeft de wijk nodig. We gaan eens kijken wat mensen samen kunnen en tot welke topprestaties ze in staat zijn." Bien Hofman voegt er aan toe: "Het enthousiasme waarmee mensen meedoen is groot. En dat je alle nationaliteiten, organisaties en kerkgenootschappen samenbrengt en bovendien verdraagzaamheid kweekt."

 


 

Het zou niet bij het kerstfeest blijven. In 2004 was Vitaal Pendrecht betrokken bij de Holi Phagwa viering en het Internationaal Kinderfeest. Voor de wielerwedstrijd Ronde van Pendrecht in augustus was een Rondemiss nodig om de winnaars te zoenen dus kwam er een heuse Miss-verkiezing. Op 4 juni werd Simone van Arendonk verkozen tot Miss Pendrecht, samen met de prinsesjes Lushetika Antonia en Prencesse Renge. De wielerronde op 7 augustus werd een succes en was opnieuw een goede opsteker voor de wijk. De terugkeer van de Pendrechtse wielerronde is voornamelijk te danken aan de inspanningen van nachtburgemeester Roger Huys.

 

Gezien het succes van het vorige pleinfeest werd besloten om dit ook in 2004 te organiseren. Enkele programmaonderdelen werden gewijzigd zodat het niet exact hetzelfde zou zijn als vorig jaar.

 

Op 17 december 2004 vond het tweede pleinfeest plaats met als hoogtepunt het zetten van de handtekeningen onder het uitvoeringsprogramma Pendrecht Zet Door. De ondertekenaars waren (op de foto van links naar rechts) Jaap Boogaard (toen nog directeur van de Nieuwe Unie), Marco Pastors (toen nog wethouder van de gemeente Rotterdam) en Dominic Schrijer (toen nog lid van het dagelijks bestuur van de Deelgemeente Charlois). Op de achtergrond staat Henk Kamphuis die de boeken met de handtekeningenpagina op de tafel legde. Niet zichtbaar op de foto zijn de beide Pendrechtse burgemeesters, Roger Huys en ikzelf, die van een afstandje toekeken.

Na de ondertekening ging iedereen naar buiten en was aan mij de eer om de verlichting van de grote kerstboom op het Plein te ontsteken door met een grote hamer op een afgezaagde boomstam te slaan. En ook al kwam de regen met bakken uit de lucht, de lampen in de kerstboom gingen direct aan.

 

Met dit uitvoeringsprogramma heeft Pendrecht een primeur. Het is de eerste wijk waar afspraken zijn gemaakt in het kader van de nota Rotterdam zet door, Op weg naar een stad in balans. De doelstellingen in het programma Pendrecht Zet Door moeten in 2005 en 2006 worden gerealiseerd, in Pendrecht loopt de aanpak ook daarna door.

 

In november 2004 waren op 3 plaatsen waar je Pendrecht binnenrijdt aarden wallen aangelegd. Men vroeg zich af wat hier de bedoeling van was. Al gauw werd duidelijk dat het iets met Vitaal Pendrecht te maken had maar dat zou pas in het nieuwe jaar te zien zijn. En inderdaad, toen eind maart 2005 het voorjaar zich aankondigde en de bloembollen uit de grond kwamen werd de bedoeling duidelijk.

Toen de bloembollen waren uitgebloeid was er van het logo niet veel meer te zien. Begin juni werden de perken schoongemaakt en voorzien van vaste planten, met bloemen. De beide foto's zijn genomen op de Oldegaarde bij de Kerkwervesingel, kijkend in de richting van de Groene Kruisweg.

Maar ook vaste planten groeien door waardoor de tekst steeds minder leesbaar werd en de perken een rommelig aanzien kregen. Midden oktober 2005 werd de beplanting verwijderd en was men benieuwd wat er voor terug zou komen. Maar een week later zijn, tot verbazing van velen, de aarden wallen afgegraven.

 

Ruim twee jaar na het ontstaan is Vitaal Pendrecht niet meer weg te denken uit de wijk. Op 13 januari 2005 is Vitaal Pendrecht officieel een stichting geworden met als bestuur de drie initiatiefnemers van toen. De stichting is in het leven geroepen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. De bestuursleden benadrukken wel dat het daarbij niet alleen om feestjes gaat. Vitaal Pendrecht heeft een eigen website waarop o.a. de laatste nieuwtjes uit Pendrecht staan. Verder staan hier videofilmpjes waarin mensen worden geïnterviewd die iets met Pendrecht hebben.

 


 

In 2005 deed Vitaal Pendrecht met name begin augustus van zich spreken. Opnieuw was er een wielerronde (met Sarodjani Biharie als nieuwe Rondemiss), een nieuw element was het Beach Volleybaltournooi dat midden op de Slinge plaatsvond. Hiertoe was deze Pendrechtse verkeersader tussen de Kerkwervesingel en de Middelharnisstraat afgesloten. Het was wel een apart gezicht: op een gedeelte van de rijbaan was een laag zand gestort en daar werd op gespeeld. De dag erna was het zand (90 kuub!) al weggehaald en raasden de auto's weer gewoon over de Slinge alsof er niets was gebeurd.

 


 

Maar het hoogtepunt was natuurlijk weer het decemberfeest op het Plein dat voor de derde keer werd gehouden. Het programma liep van 19 tot en met 29 december. Met de ervaringen van strenge kou (2003) en overvloedige regenval (2004) in het achterhoofd gebeurde alles in een grote tent met de naam Het IJspaleis. De tent was voorzien van verwarming zodat regen en kou geen invloed meer konden hebben op het feest; naast de tent was tot en met 23 december een sneeuwhelling waar duizenden kinderen gebruik van hebben gemaakt. Wijkkunstenaar Rex Mundio maakte vooraf de hiernaast afgebeelde artist impression.

 

Op maandag 19 december is de tent officieel geopend door minister Alexander Pechtold en deelraadsvoorzitter Dick Lockhorst. Op donderdag 22 december was er een ochtendprogramma en 's middags zijn de kerstbomen op het Plein versierd. Vrijdagmiddag 23 december was er een circus voor en door Pendrechtse kinderen, dit gebeurde natuurlijk met een echte spreekstalmeester. 's Avonds werd de grote kerstboom in het licht gezet en kon er genoten worden van de kookkunst uit de wijk. Helaas liet de digitale techniek het die avond plotseling afweten waardoor de introductie van de Pendrecht Universiteit niet helemaal volgens plan verliep. Op zaterdag 24 december was er een jongerenprogramma. De tent was voor het laatst open op donderdag 29 december.

 

Als dagburgemeester van Pendrecht heb ik, samen met de nieuwe nachtburgemeester Harry Kock, het ontsteken van de kerstboomverlichting op 23 december voor mijn rekening genomen. Inderdaad, er is een nieuwe nachtburgemeester gekozen; Roger Huys is namelijk verhuisd naar Zuidwijk en dan kun je geen burgemeester van Pendrecht meer zijn. Op 14 december 2005 heeft Roger zijn ambtsketen ingeleverd. Op 23 december heeft Lionel Martijn (dagelijks bestuurder van de deelgemeente Charlois) Harry Kock geïnstalleerd en hem de ambtsketen omgehangen.

In de twee jaar dat Roger nachtburgemeester was heeft hij zich vooral op sportief gebied ingezet voor de wijk. Behalve de al genoemde wielerronde is hij ook de motor achter de projecten HIP en VIP (resp. Honkbal en Voetbal in Pendrecht). Al is hij dan geen nachtburgemeester meer, hij zal zich zeker nog in de wijk laten zien.

 


 

In 2006 ging Vitaal Pendrecht met volle kracht op de ingeslagen weg door. Het voert te ver om hier alle activiteiten op te noemen maar de wielerronde (in de stromende regen) en de beachweek op Plein 1953 waren publiekstrekkers. Twee nieuwe begrippen doken op: de Pendrecht Universiteit en de Pendrecht Monologen.

 


 

De Pendrecht Universiteit is een onderdeel van Vitaal Pendrecht. Het idee er achter is eigenlijk heel simpel: de bewoners van de wijk weten het beste hoe de wijk er uit moet zien en wat er in de wijk leeft. Iedereen, politicus, ambtenaar of functionaris die zich in wil zetten voor een beter Pendrecht, zou bij hen te rade moeten gaan. De Pendrecht Universiteit bestaat dus o.a. uit bewoners die kennis van zaken hebben.

 

Op donderdag 9 februari 2006 vond in de grote zaal van Valckensteyn het eerste college van de Pendrecht Universiteit plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de beide Pendrechtse burgemeesters de vernieuwde website van Vitaal Pendrecht officieel gepresenteerd.

De website is in een nieuw jasje gestoken en de mogelijkheden zijn flink uitgebreid. Via www.vitaalpendrecht.nl kom je op de introductiepagina die je het beste kunt vergelijken met een digitaal Plein 1953. Hier vandaan kun je naar de verschillende onderdelen van Vitaal Pendrecht waarvan de Pendrecht Universiteit er één is. Klik op Pendrecht Universiteit en kom je op de pagina met de laatste nieuwtjes uit de wijk.

 


 

De Pendrecht Monologen bestaan uit 4 toneelstukjes die gaan over de geschiedenis van de wijk en worden door wijkbewoners gespeeld. Pieta Bot heeft de scenario's geschreven aan de hand van gesprekken die zij met Pendrechtenaren had, de regie is in handen van Cees Bavius.

 

Op vrijdag 3 maart was de try-out en op zaterdag 4 maart vond de première plaats. Aanvang en einde was in de Middelburgt maar de voorstellingen werden gespeeld op 3 verschillende locaties: de Sint Bavokerk, de Open Hofkerk en het Turks Huis. Er waren 3 groepen (ongeveer 40 personen per groep) die, elk met een reisleider als gids (ik was er één van), de monologen in een verschillende volgorde te zien kregen. Na afloop ging men terug naar de Middelburgt voor een gezamenlijke afsluiting waarbij het publiek de spelers kon ontmoeten. Het was een groot succes want beide avonden waren uitverkocht. De Pendrecht Monologen zijn gedurende het rest van het jaar nog talloze keren opgevoerd.

 

Dit zijn de thema's van de voorstellingen:

Alleen de bomen zijn nog van toen gaat over autochtone Rotterdammers die, vaak na inwoning bij hun ouders, in de nieuwe wijk Pendrecht kwamen wonen. Het gaat over "het dorp" dat Pendrecht was, tot de stad met grote vaart de wijk binnenviel en het samen leven veranderde; over hoe die eerste generatie bewoners, die er voor koos in de wijk te blijven wonen, zich staande probeert te houden. Spelers: Thea Abma, Nel van Dijk en Annie van der Velden.

Bestemming Nederland gaat over Indische Nederlanders in de wijk. Indo's: In Nederland Door Omstandigheden. De monoloog gaat over die omstandigheden, over hun komst naar en de ontvangst in Nederland, de stille aanpassing tijdens de wederopbouw en de verhuizing naar Pendrecht. Spelers: Ruud en Elly Pesik.

De lang verwachte terugkomst van July Bonefacia gaat over een Antilliaanse die woonde in "het Pendrecht van toen", die door omstandigheden terug moest naar Curaçao en nu na 25 jaar terugkomt in "het Pendrecht van nu". Spelers: Irene Lajeyna, Diana en Mildiane. Na het overlijden van Irene Lajeyna op 4 april is deze monoloog niet meer opgevoerd.

Uitstappen zonder lawaai vertelt het verhaal van Turkse bewoners die in de 60-er jaren door Nederlandse selectiebureaus in Turkije werden geworven. Gastarbeiders van toen, die nu als Pendrechtenaar vechten voor de toekomst van hun wijk. Spelers: Hüseyin Karabulut en Orhan Zengin.

 


 

Het kerstfeest op Plein 1953 was opnieuw de afsluiting van het jaar. Net als vorig jaar had het evenement de naam IJspaleis gekregen maar er was wel een verschil: in plaats van één grote witte tent stonden er nu meerdere tenten, in verschillende kleuren. Het programma liep een week: van maandag 11 december tot en met zondag 17 december. De meeste programmaonderdelen waren voor iedereen toegankelijk maar enkele activiteiten waren alleen voor genodigden of specifieke doelgroepen. En natuurlijk was het grote succes van vorig jaar, de sneeuwglijbaan, er weer. Een nieuw onderdeel was de kerstmarkt op 15 december.

 

Op 11 december werd het IJspaleis officieel geopend door deelraadsvoorzitter Dick Lockhorst en kamerlid Nebahat Albayrak. Enkele activiteiten die in de daaropvolgende dagen plaatsvonden waren een Turkse culturele avond, schoolbezoek voor de kinderen van de basisscholen, een poppentheater, een Hollandse feestavond, een programma voor mensen van de Passage, verkiezing kinderijskoningin, een Antilliaanse avond, bewoners koken voor bewoners, een jongerendag en een circusvoorstelling van het Rotterdams Volkstheater.

 

Op 15 december was het hoogtepunt in het programma rond het IJspaleis: het ontsteken van de lichtjes van de kerstboom op Plein 1953. Minister Winsemius was uitgenodigd om, samen met enkele wijkbewoners, deze officiële handeling te verrichten. Uiteraard speelden de beide Pendrechtse burgemeesters (Harry Kock en ikzelf) hierbij een rol.

 

Ondanks de kou was het gezellig druk op het terrein van het IJspaleis. De minister arriveerde wat later dan gepland maar toen kon het gebeuren. Er werden 5 gloeilampen uitgereikt aan resp. minister Pieter Winsemius, wethouder Dominic Schrijer, deelgemeenteraadslid Ed Goverde, dagburgemeester Mario Bosch en nachtburgemeester Harry Kock. Nadat ze de lampen in de nog lege fittingen hadden gedraaid werden de lichtjes in de kerstboom ontstoken. Op de foto staan van links naar rechts ikzelf, Harry Kock, minister Winsemius en Ed Goverde. Op de voorgrond Bien Hofman, bestuurslid van Vitaal Pendrecht.

 

Hierna maakte de minister, samen met o.a. Duco de Bruijn (Pendrecht Zet Door), Paul Lohmann (Plein Ontwikkelingsmaatschappij), Ed Goverde, Bien Hofman, Harry Kock en ondergetekende een wandeling over het plein. Bij de nieuwe winkel van poelier Eimert Hazebroek ging het gezelschap naar binnen en kreeg daar een glas champagne aangeboden. Nadat de minister was vertrokken haastte iedereen zich naar de verwarmde grote tent om wat te eten te bemachtigen, net als vorig jaar waren er hapjes uit verschillende landen te krijgen.

 


 

Het jaar 2007 begon goed voor Vitaal Pendrecht. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente Charlois op 2 januari werd Bien Hofman uitgeroepen tot Charloiser van het Jaar 2006. Bien Hofman, die zich aldus velen in de loop der jaren heeft ontpopt als de aanjager van Vitaal Pendrecht, was dan ook totaal overdonderd toen ze werd uitgenodigd om op het podium te komen om van Dick Lockhorst de bijbehorende oorkonde, het herinneringsbord en de Karel de Stoutespeld in ontvangst te nemen. Een verdiende huldeblijk voor iemand die zich al jaren actief inzet voor Pendrecht.

 

Dick Lockhorst verwoordde het als volgt: "Iemand die haar wijk door en door kent, die veel mensen weet te stimuleren om zich op een positieve manier in te zetten, die toegang heeft tot veel netwerken en die deze netwerken ook gebruikt, die zich als professionele kracht, maar ook als vrijwilliger inzet voor háár wijk waar zij zich eind zeventiger jaren vestigde. Zij bracht er haar kinderen groot en begon met vrijwilligerswerk op de school van de kinderen en bij de korfbalvereniging. Zij was actief in de huurdersvereniging van haar flat en was Opzoomeraar van het eerste uur. Van protocollen moet zij niets hebben. Ministers stuurt zij het liefst op de bewoners af, want daar moeten ze zijn om mee te praten. En zelf wil ze waarschijnlijk deze onderscheiding helemaal niet hebben. Maar iemand die zich zó inzet voor haar wijk, en die keer op keer voorgedragen wordt, moet er een keer aan geloven en daarom vraag ik heel voorzichtig: Lieve Bien, zou je ons de eer willen aandoen om deze blijk van waardering in ontvangst te komen nemen. Dames en heren, misschien had u het al geraden: de Charloiser van het Jaar 2006 komt uit Pendrecht en heet Bien Hofman."

 


 

Op 13 april 2007 was de laatste publieke voorstelling van de Pendrecht Monologen. Deze toneelstukjes, gespeeld door wijkbewoners, zijn in totaal 40 keer opgevoerd en hadden al direct vanaf het begin in maart 2006 over belangstelling niet te klagen. En vooral voor deze laatste uitvoering was heel veel animo: was het oorspronkelijk de bedoeling om alle drie monologen in het kort tevoren geopende Pendrecht Theater te spelen, door de enorme belangstelling is besloten om alleen Uitstappen zonder lawaai daar op te voeren. Bestemming Nederland werd gespeeld in de Sint-Bavokerk en Alleen de bomen zijn nog van toen in de Open Hofkerk. De beide locaties liggen op loopafstand van het Pendrecht Theater en mede door het schitterende weer was dat geen enkel probleem.

 

Het publiek luisterde ademloos naar de monologen, vooral in de grote ruimte in de Open Hofkerk kon je een speld horen vallen. Soms werd er even gelachen om een grap of zag je de mensen knikken als ze iets herkenden. Het langdurige applaus na iedere monoloog bewees duidelijk dat men had genoten.

 

Onder de toeschouwers waren veel wijkbewoners maar ook mensen die in Pendrecht werken of anderszins iets met de wijk hebben. Om er een paar te noemen: Ed Goverde en Lionel Martijn (deelgemeente Charlois), Willem Giezeman (Resident University Europe, in 2003 één van de uitdagers waardoor Vitaal Pendrecht is ontstaan), Liesbeth Wildeboer en Elisa Martens (Mensen Maken de Stad), Duco de Bruin (Pendrecht Zet Door), de beide Pendrechtse burgemeesters (Harry Kock en ondergetekende), Arif Öztürk (Turks Huis) en natuurlijk Rieks, Bien en Gerard van de BOP. Ook ex-nachtburgemeester Roger Huys, fysiotherapeute Magda Erkelens (Zuiderkroon) en Mohamed Tarraz (de nieuwe manager van wijkgebouw de Middelburgt) waren aanwezig.

 

Na afloop ging iedereen terug naar het Pendrecht Theater waar de spelers werden gehuldigd en men nog even kon napraten. De spelers kregen ieder een fotoboekje met opnamen van de monologen, het fotoboek Pendrecht 1950-1970 (zie op mijn boekenpagina), een enveloppe met inhoud en een ere-doctoraat van de Pendrecht Universiteit. Iedereen was vol lof over de monologen en reikhalzend wordt nu uitgekeken naar het vervolg: de Pendrecht Dialogen.

 


 

Een half jaar na de laatste uitvoering van de Pendrecht Monologen was de try-out en de première van de Pendrecht Dialogen, op resp. 16 en 18 oktober 2007. Gingen de Monologen over het verleden van Pendrecht, de Dialogen gaan over het Pendrecht van nu. Pieta Bot schreef de teksten en de regie is in handen van Cees Bavius. Het decor in het Pendrecht Theater bestaat slechts uit een podium en op de witte achterwand zijn enkele teksten uit de Dialogen geschilderd. Er zijn 4 Dialogen die in één voorstelling achter elkaar worden uitgevoerd, het is een afwisseling van toneel en zang. In totaal doen er een kleine 20 mensen mee, enkelen van hen spelen in meerdere onderdelen. De drie spelers van de Monoloog Alleen de bomen zijn nog van toen doen mee in de Dialogen. Hieronder een korte beschrijving van de 4 Dialogen en de namen van de spelers.

 

Pendrecht state of mind bestaat uit een rap en een kort liedje dat tijdens de voorstelling meerdere keren wordt gezongen. Zang: Charifa Blinker en Marthe Schallenberg. Rap: Maxwell Asieden en Dwight Oostwoud.

Zonsondergang en R&B gaat over een oudere en twee jongere bewoners die op straat staan te wachten en meer met elkaar gemeen hebben dan in eerste instantie wordt gedacht. Spelers: Annie van de Velden, Fred Oheneba en Moyira Nicolaas. Zang: Charifa Blinker, Gabriëlla Julen en Charlaine de Windt.

Maatschappelijke stage gaat over twee oude dames in een rolstoel die door jongeren, in het kader van een maatschappelijke stage, worden uitgelaten. Spelers: Thea Abma, Nel van Dijk, Janeroby Eduarda, Valienne Thomas, Dwight Oostwoud en Maxwell Asieden.

Rabbiaa en Roos zijn twee meisjes die hun leven ieder op eigen wijze invullen. Spelers: Simone van Arendonk en Gabriëlla Julen. Koor: Christiopher Renfurm, Charifa Blinker, Charlaine de Windt, Dwight Oostwoud, Moyira Nicolaas en Maxwell Asieden.

De intermezzo's tussen de scènes worden opgevuld met harpspel van Anne Assmann.

 


 

Eén van de hoogtepunten van Vitaal Pendrecht in 2008 waren de Olympische Spelen die op 27 september met een heuse openingsceremonie van start gingen. Een groep kinderen liep vanaf het Griekse consulaat in de stad naar Plein 1953 waar het Olympische vuur werd ontstoken. Het Pendrechtse logo is afgeleid van de vijf Olympische ringen. Omdat het officiële logo beschermd is, is deze Pendrechtse variant ontworpen waarbij de ringen vierkant zijn, verwijzend naar de rechthoekige opbouw van de wijk.

 

De volgende dag begonnen de sporten en daarbij was voor de Pendrechtse burgemeesters een bijzondere rol weggelegd, het uitreiken van de medailles. We hebben die week heel wat sporten gezien: korfbal, klaverjassen, darten, judo, Jeu de Boules, schaken, enzovoort. Naast de gouden, zilveren en bronzen medaille kreeg iedere deelnemer een herinneringsmedaille. Hieronder een kleine impressie van sporten waar we zijn geweest; van links naar rechts: korfbal bij RSV Unicum, darten in de flat Schouwen, klaverjassen in de Tiengemetenflat en schaken in De Passage.

 

 

Er kwam een speciale website www.olympischespelenpendrecht.nl, hierop worden de uitslagen vermeld, er staan wedstrijdverslagen en foto's, verder staat hier het actuele programma en andere nieuwtjes. De site blijft na afloop van de Olympische Spelen in de lucht.

Het achtergronddecor van de openingsceremonie is bewaard gebleven. Het is aangebracht op de zijkant van het transformatorhuisje aan de Serooskerkestraat.

 


 

Op 19 december was het eerste lustrum van Vitaal Pendrecht. Precies 5 jaar geleden was het eerste kerstfeest op Plein 1953 waar toenmalig burgemeester Ivo Opstelten mij tot dagburgemeester van Pendrecht benoemde.

's Middags is de opening van het Pendrecht Museum annex rollatorwerkplaats. Het museum is gevestigd in de vroegere winkel van bakkerij Timmers, de rollatorwerkplaats is achter de winkel. De inrichting van het museum is nog niet helemaal af maar in één van de vitrinekasten pronkt het portiekbordje waar ik de verf van af heb gekrabd.

 

Wethouder Dominic Schrijer was inmiddels gearriveerd en samen met hem en nachtburgemeester Harry Kock zouden we de lampjes in de grote kerstboom ontsteken. Dat werd een mislukking want men had het niet van te voren getest met als gevolg dat de lampen weigerden om te gaan branden. Na een korte toespraak van Dominic hebben we dan maar als alternatief elk een Goede Buren kaart in de boom gehangen.

Daarna gingen we naar de Middelburgt voor het Bewoners koken voor Bewoners, inmiddels een vast element tijdens het kerstfeest. Maar het hoogtepunt van de avond zou nog komen: het concert in de Sint Bavokerk.

 

Vanuit de Middelburgt is het maar een paar minuten lopen naar de Sint Bavokerk en een betere plek voor het concert is eigenlijk ondenkbaar. Speciaal voor het Kozakkenkoor waren er achter het altaar drie grote banieren opgehangen die door schijnwerpers werden aangelicht. Na een welkomstwoord door pastor Kees Bruin en Bien Hofman van Vitaal Pendrecht begon het concert. Het publiek luisterde ademloos en na ieder lied volgde applaus.

Het Oeral Kozakkenkoor, dat overigens geheel uit Nederlanders bestaat, werd begeleid door het ensemble Uzory uit de Oekraïne. De muziek kwam goed tot zijn recht want de Bavokerk heeft een uitstekende akoestiek. Het repertoire was heel gevarieerd en de koorzang riep bij mij herinneringen op aan de kerken in Moskou en Sint-Petersburg waar vaak een koor stond te zingen. Halverwege het concert was een koffiepauze, zeker geen luxe als je een uur op een harde houten bank hebt gezeten. Het einde van het concert was heel stemmig: tijdens het laatste nummer (Stille Nacht in het Russisch) werden alle lichten in de kerk gedoofd en waren alleen de banieren verlicht. Het langdurige applaus na afloop gaf aan dat men had genoten.

 


 

In 2009 waren er weer nieuwe voorstellingen in het Pendrecht Theater: op 23 april was de première van de nieuwe producties Vensters en Schuren in het Pendrecht Theater. Net als destijds bij de Monologen en de Dialogen was ook nu de belangstelling groot: de zaal was uitverkocht. Voor de beide voorstellingen zijn aparte decors gemaakt met als gevolg dat de foyer is verplaatst naar de Toneelwinkel, schuin tegenover het Pendrecht Theater.

Zoals gebruikelijk verwelkomde regisseur Cees Bavius de bezoekers en hij toonde zich verheugd met de grote opkomst, natuurlijk kon hij niet nalaten om ook de dagburgemeester van Pendrecht welkom te heten (maar daar ben ik al aan gewend). Na het bekende verzoek om mobieltjes uit te zetten kon de première beginnen.

 

Voor de pauze werden de Vensters opgevoerd dat bestaat uit 6 korte stukken, gespeeld door oudere wijkbewoners. De onderdelen zijn:

Jannetjes bomen, Pendrechtverhaal, voorgelezen door Elly Pesik.

Hiphopoma, skypende computeroma, gespeeld door Joke Huissen (foto).

Het sneeuwt, sociaal isolement, voorgedragen door Anne Assmann.

Assepoester, dialoog, gespeeld door Annie v.d. Velden en Bep van Krimpen.

Verbinding verbroken, telefoongesprek, gespeeld door Anke Huys.

Arendsogen, dialoog, gespeeld door Thea Abma en Nel van Dijk.

Helaas was Anne Assmann eerder gevallen zodat haar bijdrage moest komen te vervallen. De voorstellingen hebben met elkaar gemeen dat het is gebaseerd op gebeurtenissen die zich in de wijk hebben afgespeeld. De spelers keken als het ware vanuit hun raam naar buiten en beschreven wat ze op straat zagen.

 

Na de pauze was het de beurt aan de jongeren die het toneelstuk Schuren opvoerden. Het heeft een link met het jongerenjaar: de jongeren willen een prestatie neerzetten want de hoofdprijs is een reis naar New York, de stad waar ze dolgraag heen willen. Het toneelstuk gaat over seks maar het is absoluut niet platvloers of schokkend. Er zit veel actie en afwisseling in en is daardoor heel anders dan Vensters.

De rolverdeling is als volgt: G-delle (Gaby Albertus), LP (Paris Ayaz), Gilliano (Shaffy Bisschop), Jahlissa (Chevy Eersteling), Skalli (Badr el Harouni), Isadora (Ivone Lopesmonteir), Amina (Hodan Mahamoud), Euredice (Maroussia Monsels), Jamy-Linn (Meissa Ndonfunsu), Dhilemma (Ilham Quaghmiri) en Sherilyn (Vania Tavares).

 

Inmiddels is Vitaal Pendrecht een volwaardige organisatie geworden, de latere wetenswaardigheden zijn op de website te lezen.